У ПОШУКАХ ВТРАЧЕНОГО ПІАСТРА (НАРИС)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  І. Раеф

Анотація

З 1881-го по 1914 рік Бейрут був адміністративним центром Бейрутського вілаєту Османської імперії, що простягався від Латакії (сучасна північна Сирія) до кордонів Єрусалима. Згідно з історичними даними, у нього була власна монета “піастр”, яка мала назву “бейрутський піастр”. Однак в експертів мало інформації про цю монету і немає жодної османської монети з назвою Бейрута. Єдиним свідком, який назвав цю монету “шюрок”, був А. Кримський. Він прожив у Бейруті близько двох років (1896–1898) і став відомий майже всім жителям міста. У своїх листах до родини в Україні і в одному з його оповідань А. Кримський розповів про складну грошову систему Бейрута та “бейрутський піастр” у 1896 р. Інший свідок, А. Унсі, говорив про те ж через 13 років по тому, що наводить на думку, що ця монета перебувала в грошовому обігу до Першої світової війни.

Як цитувати

Раеф, І. (2021). У ПОШУКАХ ВТРАЧЕНОГО ПІАСТРА (НАРИС). Східний світ, (2), 208-213. вилучено із https://oriental-world.org.ua/index.php/journal/article/view/49
Переглядів статті: 26 | Завантажень PDF: 26

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

А. Кримський, Бейрут, бейрутський піастр, грошова система, Османська імперія

Посилання

Адхам Х. Мескукат-и Османіййе [Османські монети]. У шести томах. Константинополь, 1334 рік гіджри. Османською мовою.

Ат-Тамімі Р., Бахжат М. Вілаят Бейрут. Т. 1. Бейрут, 1979. Арабською мовою.

Галеб І. Таквім мескукат-и Османіййе [Каталог османських монет]. Константинополь, 1307 рік гіджри. Османською мовою.

Кримський А. Ю. Твори в п’яти томах. Т. 1. Поетичні твори, оповідання. Київ, 1972a.

Кримський А. Ю. Твори в п’яти томах. Т. 2. Художня проза, літературознавство і критика. Київ, 1972b.

Кримський А. Ю. Твори в п’яти томах. Т. 3. Мовознавство, фольклористика. Київ, 1973a.

Кримський А. Ю. Твори в п’яти томах. Т. 5. Кн. 1. Листи (1890–1917). Київ, 1973b.

Кримський А. Ю. Твори в п’яти томах. Т. 5. Кн. 2. Листи з Сірії та Лівану (1896–1898). Київ, 1973c.

Кримський А. Ю. Твори в п’яти томах. Т. 4. Сходознавство. Київ, 1974.

Раеф І. Мін Бейрут ва-‘анха [З Бейрута та про нього]. Бейрут, 2018. Арабською мовою.

Унсі А. Даліл Бейрут [Путівник Бейрутом]. Бейрут, 1919. Арабською мовою.

REFERENCES

Adham H. (1334h), Meskûkât-ı Osmâniyye [Ottoman coins], In 6 vols, Constantinople. (In Ottoman).

At-Tamīmī R. and Bahjat M. (1979), Wilāyat Bayrūt [The Vilayet of Beirut], Vol. 1, Beirut. (In Arabic).

Galeb I. (1307h), Takvîm meskûkât-ı Osmâniyye [Catalog of Ottoman coins], Constantinople. (In Ottoman).

Kryms’kyy A. Yu. (1972a), Tvory v p”yaty tomakh, Vol. 1: Poetychni tvory, opovidannya, Nauk. dumka, Kyiv. (In Ukrainian).

Kryms’kyy A. Yu. (1972b), Tvory v p”yaty tomakh, Vol. 2: Khudozhnya proza, literaturoznavstvo i krytyka, Nauk. dumka, Kyiv. (In Ukrainian).

Kryms’kyy A. Yu. (1973a), Tvory v p”yaty tomakh, Vol. 3: Movoznavstvo, fol’klorystyka, Nauk. dumka, Kyiv. (In Ukrainian).

Kryms’kyy A. Yu. (1973b), Tvory v p”yaty tomakh, Vol. 5, Book 1: Lysty (1890–1917), Nauk. dumka, Kyiv. (In Ukrainian).

Kryms’kyy A. Yu. (1973c), Tvory v p”yaty tomakh, Vol. 5, Book 2: Lysty z Siriyi ta Livanu (1896–1898), Nauk. dumka, Kyiv. (In Ukrainian).

Kryms’kyy A. Yu. (1974), Tvory v p”yaty tomakh, Vol. 4: Skhodoznavstvo, Nauk. dumka, Kyiv. (In Ukrainian).

Raef I. (2018), Min Bayrūt wa-‘anhā [From Beirut and about], Beirut. (In Arabic).

Unsī A. (1919), Dalīl Bayrūt [Beirut Guide], Beirut. (In Arabic).