УЧАСТЬ КУПЦІВ У РОЗПОВСЮДЖЕННІ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПЕРЕВЕЗЕННІ ДИПЛОМАТИЧНОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ МІЖ РОСІЄЮ, УКРАЇНОЮ Й ТУРЕЧЧИНОЮ НА ПОЧАТКУ XVIII СТ.

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  В. В. Станіславський

Анотація

Заснована на матеріалах російського посольства в Османській імперії, так званих “статейних списках” Петра Толстого, ця стаття аналізує факти про непрофесійні заняття купців, пов’язані з поширенням інформації, насамперед політичного характеру, а також про перевезення ними дипломатичної кореспонденції посольства. Мова йде про купців, які відвідували Росію, Україну й Туреччину, та інформацію, яка стосувалася відносин Москви і Стамбула, насамперед можливості початку нового воєнного протистояння; про вплив цієї інформації на політиків; про зусилля посла, керівника Посольської канцелярії та Посольського приказу, молдовського господаря, єрусалимського патріарха та інших діячів щодо запобігання поширенню новин з Росії в Туреччині; про отримання і використання інформації від купців самим російським послом. Увазі читачів пропонуються систематизовані переліки та аналіз відомих випадків про доставку до П. Толстого і відправку від нього дипломатичної кореспонденції. У них містяться дані про те, які купці перевозили кореспонденцію, коли і які саме документи.

Як цитувати

Станіславський, В. В. (2022). УЧАСТЬ КУПЦІВ У РОЗПОВСЮДЖЕННІ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПЕРЕВЕЗЕННІ ДИПЛОМАТИЧНОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ МІЖ РОСІЄЮ, УКРАЇНОЮ Й ТУРЕЧЧИНОЮ НА ПОЧАТКУ XVIII СТ. Східний світ, (1), 25-35. https://doi.org/10.15407/orientw2016.01.025
Переглядів статті: 17 | Завантажень PDF: 13

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

дипломатична кореспонденція, Росія, Туреччина, Україна

Посилання

Батуринский архив и другие документы по истории Украинского гетманства 1690–1709 гг. / Сост. Т. Г. Таирова-Яковлева. Санкт-Петербург, 2014.

Військові кампанії доби гетьмана Івана Мазепи в документах / Упорядник С. Павленко. Київ, 2009.

Гетман Иван Мазепа: документы из архивных собраний Санкт-Петербурга / Сост. Т. Г. Таирова-Яковлева. Вып. 1: 1687–1705 гг. Санкт-Петербург, 2007.

Глаголева А. П. Русско-турецкие отношения перед Полтавским сражением // Полтава: К 250-летию Полтавского сражения: Сборник статей. Москва, 1959.

Доба гетьмана Івана Мазепи в документах / Упорядник С. Павленко. Київ, 2007.

Исторические связи народов СССР и Румынии в XV – начале XVIII в. Документы и материалы в трех томах. Т. 3: 1673–1711. Москва, 1970.

Отписка гетмана Мазепы к Головину. 1702 года // Временник императорского Московского общества истории и древностей российских. Кн. 2. Москва, 1849.

Павленко Н. И. Птенцы гнезда Петрова. Москва, 2008.

Письма и бумаги императора Петра Великаго. Т. 6. Санкт-Петербург, 1912.

Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 89. Оп. 1. 1703. Д. 3; 1704. Д. 3; 1705. Д. 4. 1706. Д. 3. 1707. Д. 3; 1708. Д. 2; 1709. Д. 1.

Сборник Императорского русского исторического общества. Т. 50. Санкт-Петербург, 1886.

Хождение в Святую землю московского священника Иоанна Лукьянова. 1701–1703. Москва, 2008.

REFERENCES

Baturinskiy arkhiv i drugiye dokumenty po istorii Ukrainskogo getmanstva 1690–1709 gg. (2014), Compl. by T. G. Tairova-Yakovleva, Saint Petersburg.

Viys'kovi kampaniyi doby het'mana Ivana Mazepy v dokumentakh (2009), Compl. by S. Pavlenko, Kyiv.

Getman Ivan Mazepa: dokumenty iz arkhivnykh sobraniy Sankt-Peterburga (2007), Compl. by T. G. Tairova-Yakovleva, Issue 1: 1687–1705, Saint Petersburg.

Glagoleva A. P. (1959), “Russko-turetskiye otnosheniya pered Poltavskim srazheniyem”, in Poltava: K 250-letiyu Poltavskogo srazheniya: Sbornik statey, Moscow.

Doba het'mana Ivana Mazepy v dokumentakh (2007), Compl. by S. Pavlenko, Kyiv.

Istoricheskiye svyazi narodov SSSR i Rumynii v XV – nachale XVIII v. Dokumenty i materialy v trekh tomakh (1970), Vol. 3: 1673–1711, Moscow.

“Otpiska getmana Mazepy k Golovinu. 1702 goda” (1849), in Vremennik imperatorskogo Moskovskogo obshchestva istorii i drevnostey rossiyskikh, Part 2. Moscow.

Pavlenko N. I. (2008), Ptentsy gnezda Petrova, Moscow.

Pis’ma i bumagi imperatora Petra Velikago (1912), Vol. 6, Saint Petersburg.

Rossiyskiy gosudarstvennyy arkhiv drevnikh aktov (RGADA). F. 89. Op. 1. 1703. D. 3; 1704. D. 3; 1705. D. 4. 1706. D. 3. 1707. D. 3; 1708. D. 2; 1709. D. 1.

Sbornik Imperatorskogo russkogo istoricheskogo obshchestva (1886), Vol. 50, Saint Petersburg.

Khozhdeniye v Svyatuyu zemlyu moskovskogo svyashchennika Ioanna Luk’yanova. 1701–1703. Moscow, 2008.