ПОЛЮВАННЯ НА ЯПОНСЬКИХ ШПИГУНІВ НА ПІВДНІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (1906–1914)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  С. С. Павленко

Анотація

У статті розглядаються проблеми діяльності російської контррозвідки на Півдні імперії в період 1906–1914 рр., спрямованої на пошук японських шпигунів. Після завершення російсько-японської війни в суспільстві тривалий час зберігався острах поновлення війни. Російські спецслужби намагалися завадити активній діяльності розвідницької системи Японії на території імперії. Особливий інтерес у спецслужб Росії цього часу викликав Фукуда Наохіко – консул Японії в Одесі (пізніше – Москві). За ним двічі встановлювався таємний нагляд. У процесі дослідження було проаналізовано матеріали щоденників і звітів, складе- них контррозвідниками за результатами організованого нагляду. Однак жандармерії не вдалося знайти доказів, що підтвердили б факт шпигунської діяльності Н. Фукуди. Значну увагу російські спецслужби приділяли японським військовим, що перебували на території імперії. Як правило, офіційним мотивом для таких візитів було вивчення мови та культури країни перебування. За подібними візитерами встановлювався таємний нагляд. Але у більшості випадків спецслужбам не вдавалося знайти доказів, які б підтверджували, що японці справді займалися розвідницькою діяльністю. Також спецслужби звертали свою увагу на випадкових візитерів – туристів та науковців. Поступова зміна зовнішньополітичної кон’юнктури змінила ставлення до японців. Налагодження двосторонніх відносин, врегулювання найгостріших суперечностей перетворили Росію та Японію напередодні Першої світової війни фактично на союзників. Ці обставини дали змогу російській контррозвідці змінити основні пріоритети своєї діяльності. Виявлення шпигунів європейських країн стає для них головною метою, а пошук японських розвідників набув другорядного значення.

Як цитувати

Павленко, С. С. (2019). ПОЛЮВАННЯ НА ЯПОНСЬКИХ ШПИГУНІВ НА ПІВДНІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (1906–1914). Східний світ, (1 (102), 39-52. https://doi.org/10.15407/orientw2019.01.039
Переглядів статті: 58 | Завантажень PDF: 25

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

консул, контррозвідка, Одеса, розвідка, Російська імперія, шпигунство, Японія

Посилання

Афонасенко И. Россия и Япония: война разведок в начале XX в. Москва, 2008.

Вовчук Л. В. Правова основа діяльності дипломатичних представництв зарубіжних країн на Півдні України (друга половина XIX – початок XX ст.) // Наукові праці: Науково-мето-дичний журнал. Т. 129. Вип. 116. 2010.

Вовчук Л. В. Діяльність консулів іноземних держав у чорноморсько-азовських портах Російської імперії (кінець XVIII – початок XX ст.): автореф. дис. ... канд. іст. наук. Черкаси, 2014.

Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), ф. 63, оп. 28, д. 1108.

Греков Н. В. Русская контрразведка в 1905–1917 гг.: шпиономания и реальные проблемы. Москва, 2000. URL: http://nozdr.ru/militera/research/grekov/index.html (дата звернення: 7.01.2019).

Грулев М. Японское шпионство // Разведчик, 1908, № 910.

Державний архів Одеської області (ДАОО), ф. 2, оп. 1, спр. 3264.

Жабицкий А. К. Деятельность разведки и контрразведки России и Японии в Северо-Вос-точном Китае в период окончания Русско-японской войны 1904–1905 гг. // Известия Алтайского государственного университета, 2011, № 1–4.

Заключение по делу японских подданных Коноскэ Сивоко, Зюузи Сузуки и Магосичи Сивоя, обвиняемых в шпионаже // Османов Е., Апушкин В. Из истории русско-японской войны 1904–1905 гг.: Сборник материалов к 100-летию со дня окончания войны. Санкт-Петербург, 2005.

Инаба Ч. Японский резидент против Российской империи. Полковник Акаси Мотодзиро и его миссия 1904–1905 гг. Москва, 2013.

Кирмель Н. С. Организация русской контрразведки и ее борьба с японским и германским шпионажем в Сибири: 1906–1917 гг.: авторреф. дис. … канд. ист. наук. Иркутск, 1999.

Кирмель Н. С. “…Японские прачки и парикмахеры открыли… много магазинов с целью конспирации шпионской деятельности” // Военно-исторический журнал, 2001, № 3.

Кирмель Н. С. Военная контрразведка “падчерица” Российской империи // Чекист. 26 мая 2006. URL: http://chekist.ru/article/757 (дата звернення: 9.01.2019).

Мироненко С. В. Специальные службы Японии против России: новый взгляд. Самара, 2013.

Московские вести // Русское слово, 1909 (13 марта (28 февраля)), № 59.

Нетудихатка С. М. Стан російської військової розвідки на Далекому Сході в роки російсько-японської війни (1904–1905 рр.) // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Серія: “Історія та географія”. Вип. 38. 2010.

Павлов Д. Б. Японские деньги для первой русской революции. Москва, 2011.

Пестушко Ю. С. Неизвестные страницы японского шпионажа (1906–1917 гг.) // Ежегодник Япония, 2006, № 5.

Полутов А. В. Японская военно-морская разведка и ее деятельность против России накануне русско-японской войны 1904–1905 гг.: автореф. дис. … канд. ист. наук. Владивосток, 2011.

Сергеев Е. Ю. Военная разведка России в борьбе с Японией (1904–1905 гг.) // Отечественная история, 2004, № 3.

Сибирцев А., Константинов О. Одесса шпионская: от японских “китайцев” и чекистки Веры Холодной до Маркова и самоубийцы из ФСБ // Odessa1.com. Первый одесский портал. 22 ноября 2015. URL: http://odessa1.com/articles/odessa-shpionskaya-ot-yaponskih.html (дата звернення: 7.01.2019).

Старков Б. А. Охотники на шпионов. Контрразведка Российской империи 1903–1914 гг. Санкт-Петербург, 2006.

Тамура А. Общество японцев на Дальнем Востоке России // Вестник ДВО РАН, 2006, № 5.

Тригуб О. П. “Почесні шпигуни” (Розвідницька діяльність іноземних консулів на Півдні України на початку ХХ ст.) // Гілея: науковий вісник. Вип. 67. 2012.

Уголовное уложение // Полное собрание законов Российской империи. Т. 23. Ч. 1. Санкт-Петербург, 1903.

Фукуда Н. “Odessa” “Poruto-saido” kan shin koro kaishi ni-seki shi zai “Odessa” ryojihokoku no-kudan gatsu [“Одеса – Порту” відкриття нового маршруту. Звіт консула з Одеси] // Japanese Centre for Asian Historical Records. URL: https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/ image_B11092423500 (дата звернення: 7.01.2019).

Фукуда Н. Odessa (heikan) Mosukuwa. 1) Roshia tetsudo jokyaku chingin-ritsu kaisei hikiage no kudan [Одесса (закрытие) Москва. 1) Пересмотр железнодорожных пассажирских тарифов] // Japanese Centre for Asian Historical Records. URL: https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/image_B12081015600 (дата звернення: 7.01.2019).

Фукуда Н. Sen ku haku nen naka “Batsumu” minato oitekeru sekiyu no yushutsu jokyo zai “Odessa” fukuryō jihōkoku no kudan Meiji ion jio nen jio gacu [Звіт віце-консула в Одесі від 1907 про експорт з порту Батумі упродовж 1906 р.] // Japanese Centre for Asian Historical Records. URL: https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/image_B11091092100 (дата звернення: 7.01.2019).

Центральний державний історичний архів (м. Київ) (ЦДІАК), ф. 285, оп. 1, спр. 874; ф. 335, оп. 1, спр. 76; ф. 336, оп. 1, спр. 2279, 4066; ф. 339, оп. 1, спр. 98; ф. 354, оп. 1, спр. 14; ф. 385, оп. 1, спр. 2145; ф. 1597, оп. 1, спр. 268, ч. 1.

Cover // Japanese Centre for Asian Historical Records. URL: https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/image_B02130260500 (дата звернення: 20.09.2018).

Fukuda N. Moscow report of April 1908/1 Report on commerce and industry in Europe and Russia and visit reports // Japanese Centre for Asian Historical Records. URL: https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/image_B03051058900 (дата звернення: 7.01.2019).

Gaimusho geppo (Taisho ionen cigatu bun). Shibo Gaimusho [Міністерство закордонних справ Японії, щомісячний звіт (квітень 1915 р.) / смерть] // Japanese Centre for Asian Historical Records. URL: https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/image_B13091343700 (дата звернення: 7.01.2019).

Inside Cover, part 4 // Japanese Centre for Asian Historical Records. URL: https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/image_B10074449000. (дата звернення: 7.01.2019).

Lensen G. A. Japanese diplomatic and consular officials in Russia a handbook of Japanese representatives in Russia from 1874 to 1968. Tokyo, 1958.

O’Brien P. The Anglo-Japanese Alliance, 1902–1922 / Routledge Studies in the Modern History of Asia. Routledge Curzon, 2004.

REFERENCES

Afonasenko I. (2008), Rossiya i Yaponiya: voyna razvedok v nachale XX v., ST Print, Moscow. (In Russian).

Vovchuk L. (2010), “Pravova osnova diyal’nosti dyplomatychnykh predstavnytstv zarubizhnykh krayin na Pivdni Ukrayiny (druha polovyna XIX – pochatok XX st.)”, in Naukovi pratsi: Naukovo-metodychnyy zhurnal, Vol. 129, No.116, pp. 56. (In Ukrainian).

Vovchuk L. (2014), Diyal’nist’ konsuliv inozemnykh derzhav u chornomors’ko-azovs’kykh portakh Rosiys’koyi imperiyi (kinets’ XVIII – pochatok XX st.), Avtoref. dys. ... kand. ist. nauk, Cherkasy. (In Ukrainian).

Gosudarstvennyy arkhiv Rossiyskoy Federatsii (GARF) [The State Archive of the Russian Federation], Fund 63, Inventory 28, File 1108.

Grekov N. (2000), Russkaya kontrrazvedka v 1905–1917 gg.: shpionomaniya i real’nyye problem, MONF, Moscow. (In Russian).

Grulev M. (1908), “Yaponskoye shpionstvo”, in Razvedchik, No. 910, pp. 3. (In Russian).

Derzhavnyy arkhiv Odes’koyi oblasti [The State Archives of Odessa Region], Fund 2, Inventory 1, File 3264.

Zhabitskiy A. (2011), “Deyatel’nost’ razvedki i kontrrazvedki Rossii i Yaponii v Severo-Vostochnom Kitaye v period okonchaniya Russko-yaponskoy voyny 1904–1905 gg.”, in Izvestiya Altayskogo gosudarstvennogo universiteta, No. 1–4, pp. 95–99. (In Russian)

“Zaklyucheniye po delu yaponskikh poddannykh Konosk·e Sivoko, Zyuuzi Suzuki i Magosichi Sivoya, obvinyayemykh v shpionazhe” (2005), in Osmanov E. and Apushkin V., Iz istorii russko-yaponskoy voyny 1904–1905 gg., Sbornik materialov k 100-letiyu so dnya okonchaniya voyny, St. Petersburg University, St. Petersburg. (In Russian).

Inaba Ch. (2013), Yaponskiy rezident protiv Rossiyskoy imperii. Polkovnik Akasi Motodziro i ego missiya 1904–1905 gg., Rosspan, Moscow. (In Russian).

Kirmel’ N. (1999), Organizatsiya russkoy kontrrazvedki i eye bor’ba s yaponskim i germanskim shpionazhem v Sibiri: 1906–1917 gg., Avtorref. dis. … kand. ist. nauk, Irkutsk. (In Russian).

Kirmel’ N. (2001), “…Yaponskiye prachki i parikmakhery otkryli… mnogo magazinov s tsel’yu konspiratsii shpionskoy deyatel’nosti”, in Voyenno-istoricheskiy zhurnal, No. 3, pp. 54–59. (In Russian).

Kirmel’ N. (2006), “Voyennaya kontrrazvedka ‘padcheritsa’ Rossiyskoy imperii”, in Chekist, May 26, available at: http://chekist.ru/article/757 (accessed January 9, 2019). (In Russian).

Mironenko S. V. (2013), Spetsial’nyye sluzhby Yaponii protiv Rossii: novyy vzglyad, Izdatel’stvo Samarskoy gosudarstvennoy oblastnoy akademii, Samara. (In Russian).

“Moskovskiye vesti” (1909), in Russkoye slovo, No. 59, pp. 3. (In Russian).

Netudykhatka S. (2010), “Stan rosiys’koyi viys’kovoyi rozvidky na Dalekomu Skhodi v roky rosiys’ko-yapons’koyi viyny (1904–1905 rr.)”, in Zbirnyk naukovykh prats’ Kharkivs’koho natsional’noho pedahohichnoho universytetu imeni H. Skovorody, Vol. 38, pp. 89–92. (In Ukrainian).

Pavlov D. (2011), Yaponskiye den’gi dlya pervoy russkoy revolyutsii, Veche, Moscow. (In Russian).

Pestushko Yu. (2006), “Neizvestnyye stranitsy yaponskogo shpionazha (1906–1917 gg.)”, in Ezhegodnik Yaponiya, No. 5, pp. 230–243. (In Russian).

Polutov A. (2011), Yaponskaya voyenno-morskaya razvedka i eye deyatel’nost’ protiv Rossii nakanune russko-yaponskoy voyny 1904–1905 gg., Avtoref. dis… kand. ist. nauk, Vladivostok. (In Russian).

Sergeyev E. (2004), “Voyennaya razvedka Rossii v bor’be s Yaponiyey (1904–1905 gg.)”, in Otechestvennaya istoriya, No. 3, pp. 78–92. (In Russian).

Sibirtsev A. and Konstantinov O. (2015), “Odessa shpionskaya: ot yaponskikh ‘kitaytsev’ i chekistki Very Kholodnoy do Markova i samoubiytsy iz FSB”, in Odessa1.com, Pervyy odesskiy portal, November 22, available at: http://odessa1.com/articles/odessa-shpionskaya-ot-yaponskih.html (accessed January 7, 2019). (In Russian).

Starkov B. A. (2006), Okhotniki na shpionov. Kontrrazvedka Rossiyskoy imperii 1903–1914 gg., Piter, St. Petersburg. (In Russian).

Tamura A. (2006), “Obshchestvo yapontsev na Dal’nem Vostoke Rossii”, in Vestnik DVO RAN, No. 5, pp. 165–169. (In Russian).

Tryhub O. (2012), “‘Pochesni shpyhuny’ (Rozvidnyts’ka diyal’nist’ inozemnykh konsuliv na Pivdni Ukrayiny na pochatku XX st.)”, in Hileya: naukovyy visnyk, Vol. 67, pp. 48–53. (In Ukrainian).

“Ugolovnoye ulozheniye” (1903), Polnoye sobraniye zakonov Rossiyskoy imperii, Vol. 23, Part 1, St. Petersburg, pp. 193–194. (In Russian).

Fukuda N., “‘Odessa’ ‘Poruto-saido’ kan shin koro kaishi ni-seki shi zai ‘Odessa’ ryojihokoku no-kudan gatsu”, Japanese Centre for Asian Historical Records, available at: https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/ image_B11092423500 (accessed January 7, 2019). (In Japanese).

Fukuda N., “Odessa (heikan) Mosukuwa. 1) Roshia tetsudo jokyaku chingin-ritsu kaisei hikiage no kudan”, Japanese Centre for Asian Historical Records, available at: https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/image_B12081015600 (accessed January 7, 2019). (In Japanese).

Fukuda N., “Sen ku haku nen naka ‘Batsumu’ minato oitekeru sekiyu no yushutsu jokyo zai ‘Odessa’ fukuryō jihōkoku no kudan Meiji ion jio nen jio gacu”, Japanese Centre for Asian Historical Records, available at: https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/image_B11091092100 (accessed January 7, 2019). (In Japanese).

Tsentral’nyy derzhavnyy istorychnyy arkhiv (m. Kyyiv) (TsDIAK) [Central State Historical Archive of Ukraine in Kyiv (CSHAK)], Fund 285, Inventory 1, File 874; Fund 335, Inventory 1, File 76; Fund 336, Inventory 1, Files 2279, 4066; Fund 339, Inventory 1, File 98; Fund 354, Inventory 1, File 14; Fund 385, Inventory 1, File 2145; Fund 1597, Inventory 1, File 268, Part 1.

“Cover”, Japanese Centre for Asian Historical Records, available at: https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/image_B02130260500 (accessed January 7, 2019).

Fukuda N. “Moscow report of April 1908/1 Report on commerce and industry in Europe and Russia and visit reports”, Japanese Centre for Asian Historical Records, available at: https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/image_B03051058900 (accessed January 7, 2019).

“Gaimusho geppo (Taisho ionen cigatu bun ) / Shibo Gaimusho”, Japanese Centre for Asian Historical Records, available at: https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/image_B13091343700 (accessed January 7, 2019). (In Japanese).

“Inside Cover, part 4”, Japanese Centre for Asian Historical Records, available at: https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/image_B10074449000 (accessed January 7, 2019).

Lensen G. A. (1958), Japanese diplomatic and consular officials in Russia a handbook of Japanese representatives in Russia from 1874 to 1968, Princeton.

O’Brien P. (2004), The Anglo-Japanese Alliance, 1902–1922, Routledge Curzon.