РОЛЬ “СУТРИ СЕРЦЯ” У СТАНОВЛЕННІ ВЧЕНЬ ВАДЖРАЯНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ТРАДИЦІЇ КАЛАЧАКРА-ТАНТРИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  О. Ю. Калантарова

Анотація

Статтю присвячено історико-філософській проблематиці дослідження тексту “Грідая-сутри” (“Шераб Н’їнгпо”) в межах традиції тибетського буддизму. Як пролегомени обрано огляд перекладацької царини – для кращого розуміння як логіки формування самої буддійської традиції сутр праджня-параміти в Індії (що виявляється під час перекладів із санскриту західними мовами), так і принципів їхньої текстуальної трансмісії в Тибет (через з’ясування засад тибетського перекладу із санскриту в традиції лоцав). Мета дослідження – виявити механізм, що дав змогу здійснити в буддійському релігійно-філософському просторі перехід від інтелектуального осягнення ідей пустотності (що викладаються в сутрах магаяни) до їхньої безпосередньої практики, сенсом якої стає виявлення пустотності у власному потоці свідомості (що пропонують тантричні вчення ваджраяни). І оскільки “Грідая-сутра” є квінтесенцією всієї традиції текстів праджня-параміти та містить унікальну буддійську мантру “розради в стражданнях”, її як представницю вчення сутр, було обрано для порівняльного аналізу з традицією текстів мантраяни, тобто тантраяни. Представником тантричної традиції було обрано текст вчення найвищого класу тантр – ануттарайогатантру під назвою Калачакра, яка завдяки своїй системній розробці та міцним семантичним зв’язкам із класичними буддійськими науками вважається найбільш послідовною та структурованою тантрою. У результаті дослідження в Калачакрі було виявлено специфічне ускладнення смислів “Грідая-сутри”, що відкрило індивідууму шлях від споглядання пустотності дгарм до згортання просторово-часового континууму внутрішнього досвіду концептуальності в трансцендентну сингулярність заради осягнення істинного знання (джняни). До того ж ключовим механізмом такого переходу, який дав змогу третьому повороту колеса Дгарми стати продовженням практики другого повороту, а не просто іншим окремим методом, виявився саме механізм мантри, яка трансформується зі стислої морфологічної формули в “Грідая-сутрі” у фонетичну формулу в Калачакрі. Тому “Грідая-сутра” посідає в парамітаяні місце тригеру, що дає можливість органічно підключити до процесу просвітлення “вищий” арсенал буддійської тантри.

Як цитувати

Калантарова, О. Ю. (2021). РОЛЬ “СУТРИ СЕРЦЯ” У СТАНОВЛЕННІ ВЧЕНЬ ВАДЖРАЯНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ТРАДИЦІЇ КАЛАЧАКРА-ТАНТРИ. Східний світ, (4), 145-163. https://doi.org/10.15407/orientw2021.04.145
Переглядів статті: 20 | Завантажень PDF: 28

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

“Сутра серця” (“Грідая-сутра”), тибетський буддизм, праджня-параміта, Калачакра-тантра, лоцава, мантра, сутра, тантра

Посилання

Література:

Андросов В. П. Очерки изучения буддизма древней Индии. Москва, 2019.

Андросов В. П. [Рец. на:] Донец А. М. (пер.), Лепехов С. Ю. (ред.). Сутра “Праджня-парамита восьмитысячная”. Аштасахасрика Праджняпарамита Сутра. Улан-Удэ: БНЦ СО РАН; 2017 // Ориенталистика. Т. 3, № 3. 2020. https://doi.org/10.31696/2618-7043-2020-3-3-881-891

Бгаґаваті Праджняпараміта Грідая сутра та Ваджраччхежіка Праджняпараміта сутра / Пер. Васильєва М., ред. Литовченко Я. Київ, 2014.

Власова О. А., Камнев В. М., Дьяков А. В., Быстров В. Ю., Колесников А. С., Туманян Т. Г. и Львов А. А. Антропологическое измерение истории философии: коллективная монография. Санкт-Петербург, 2020.

Гоулман Д. Сила добра: Далай-лама о том, как сделать свою жизнь и мир лучше / Пер. И. Евстигнеева. Москва, 2017.

Дашиева А. А. Мантра “Хридая-сутры” // Философско-сотериологические аспекты Абхидхармы, Праджняпарамиты и Тантры в буддизме Китая, Тибета и Бурятии. Улан-Удэ, 2010.

Дашиева А. А. Из истории тибетских комментариев к “Хридая-сутре” // Вестник Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова. Вып. 8. Улан-Удэ, 2011.

Дылыкова-Парфионович В. С. Калачакра Тантра. Т. 1: Вселенная. Москва, 2018.

Калантарова О. Ю. Вчення Калачакри тибето-буддійської традиції (історіографічний нарис) // Мультиверсум. Філософський альманах. Вип. 1–2 (167–168). 2019.

Каталог сочинений тибетского буддийского канона из собрания ИВР РАН / Ред. А. В. Зорин. Вып. 2: Индексы. Санкт-Петербург, 2019. https://doi.org/10.35423/2078-8142.2019.1-2.05

Конзе Э. Буддизм: сущность и развитие / Пер. И. Беляева. Санкт-Петербург, 2003.

Лепехов С. Ю. Психологические проблемы в “Хридая-сутре” // Психологические аспекты буддизма. Новосибирск, 1986.

Лепехов С. Ю. Идеи шуньявады в коротких сутрах праджняпарамиты // Психологические аспекты буддизма. 2-е изд. Новосибирск, 1991.

Лепехов С. Ю. Философия мадхьямиков и генезис буддийской цивилизации. Улан-Удэ, 1999.

Митруев Б. Л. Расшифровка надписей в Петербургском буддийском храме // Oriental Studies. Т. 12, № 2. 2019.

Огнева Е. Д. “Ваджраччхедика” в структуре Одесского рукописного сборника буддийских медитативных текстов (перспективы исследования) // Индия – Тибет: текст и феномены культуры: Рериховские чтения 2006–2010 в Институте востоковедения РАН. Москва, 2012.

Огудин В. Л. Золотая черепаха: Мир тибетской геомантии (саче). Москва, 2020.

Тинлэй Геше. Сутра Сердца: текст и комментарий на основе устных наставлений Геше Джампа Тинлэя / Пер. И. С. Урбанаева, Улан-Удэ, 2006.

Торчинов Е. А. О психологических аспектах учения праджняпарамиты на примере “Ваджраччхедика-праджняпарамита-сутры” // Психологические аспекты буддизма. 2-е изд. Новосибирск, 1991.

Философия буддизма: Энциклопедия / Под ред. М. Т. Степанянц. Москва, 2011.

Щербатской Ф. И. Избранные труды по буддизму / Пер. с англ. А. Н. Зелинского, Б. В. Семичова. Москва, 1988.

Banerjee Biswanath. A Critical Edition of Sri Kalacakratantra-Raja (Collated with the Tibetan version). Calcutta, 1993.

Bucknell R. S. and Stuart-Fox Martin. The Twilight Language: Explorations in Buddhist Meditation and Symbolism. London – New York, 1986.

Conze Edward. Buddhism: Its Essence and Development. 2nd ed. London, 1953.

Conze Edward. Thirty years of Buddhist studies: selected essays. Columbia, 1968.

Conze Edward. The Perfection of Wisdom in Eight Thousand Lines & Its Verse Summary. 2nd ed. Bolinas, 1975.

Conze Edward. The Prajñāpāramitā Literature. 2nd ed. Tokyo, 1978.

Dagthon Jampa G., Jhampa Kalsang and Tsering Choezom. Tibetan Astronomy and Astrology – a Brief Introduction. 7th ed. Men-Tsee-Khang, Dharamshala, 2009.

English-Tibetan Modern Science Dictionary. Atlanta, 2020.

D531 // The Derge’s Buddhist Canon, Kanjur. E-text produced by ESUKHIA, 2021. URL: https://www.istb.univie.ac.at/kanjur/rktsneu/ekanjur/verif2.php?id=D531&. (дата звернення: 30.05.2021).

Sherab Tenzin and Tenzin Tsewang Jamling. A Concise Introduction to Tibetan Astrology / Men-Tsee-Khang Tibetan Medical & Astro. Institute. Dharamshala, 2012.

Skorupski Tadeusz. A Catalogue of the s Tog Palace Kanjur // The Journal of the International Association of Buddhist Studies. Vol. 9, No. 1. 1986.

Tanahashi Kazuaki. The Heart Sutra: A Comprehensive Guide to the Classic of Mahayana Buddhism. Boston, 2014.

The Tog Palace manuscript of the Tibetan Kanjur. Vol. 51, Ladakh, Leh: Smanrtsis Shesrig Dpemzod. URL: https://www.tbrc.org/#library_work_ViewInWIndow-W22083%7C3758%7C51%7C1%7. (дата звернення: 30.05.2021).

Vajradhara and Chandrakirti. The Esoteric Community Tantra with The Illuminating Lamp. Vol. I: Chapters 1–12 / trans., introduct. John R. Campbell, trans., introduct. Robert Thurman, part of “Treasury of the Buddhist Sciences”, Massachusetts, 2021.

Varela Francisco J., Thompson Evan and Rosch Eleanor. The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience. Massachusetts Institute of Technology, 1991. https://doi.org/10.7551/mitpress/6730.001.0001

Verardi G. Hardships and downfall of Buddhism in India. New Delhi, 2014.

གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་བའི་བཀའ་གཏེར་ཞལ་འདོན་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། / China, Xining: Mtsho Sngon Zhing Chen Mtsho Lho ‘Os Slob Grawa’i Phar Khang, 1998. URL: https://www.tbrc.org/#!rid=W25186 (дата звернення: 30.05.2021).

ཞལ་འདོན་གཅེས་བཏུས། / འགྲོ་མགོན་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་དགེ་འདུན་སྨོན་ལམ་ཐེངས་ཉེར་གཉིས་པ། / India, East Sikkim: Dhorphen Publication (Karma Shri Nalanda Institute, P. O. Rumtek Monastery), 2004. URL: https://www.tbrc.org/#!rid=O2JT3897%7CO2JT38974CZ228041$W1KG4532 (дата звернення: 30.05.2021).

References:

Androsov V. P. (2019), Ocherki izucheniya buddizma drevney Indii, Nauka – Vostochnaya literatura, Moscow. (In Russian).

Androsov V. P. (2020), “[Review on:] Donets A. M. (transl.), Lepekhov S. Yu. (ed.). Sutra ‘Prajna-paramita, the Eight Thousandth’. Astasahasrika Prajnaparamita Sutra. Ulan-Ude: Buryat Scientific Center of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences; 2017”, Orientalistica, Vol. 3, No. 3, pp. 881–891. (In Russian). https://doi.org/10.31696/2618-7043-2020-3-3-881-891

Bhagavati Pradzhnyaparamita Hridaya sutra ta Vadzhrachchkhezhika Pradzhnyaparamita sutra (2014), Transl. by Vasyl’yeva M., Lytovchenko Ya. (ed.), Kyiv. (In Ukrainian).

Vlasova O. A., Kamnev V. M., D’yakov A. V., Bystrov V. Yu., Kolesnikov A. S., Tumanyan T. G. and L’vov A. A. (2020), Antropologicheskoye izmereniye istorii filosofii, Fond razvitiya konfliktologii, Saint Petersburg. (In Russian).

Goulman D. (2017), Sila dobra: Dalay-lama o tom, kak sdelat’ svoyu zhizn’ i mir luchshe, Transl. by I. Evstigneev, Al’pina Pablisher, Moscow. (In Russian).

Dashiyeva A. A. (2010), “Mantra ‘Khridaya-sutry’ ”, in Yangutov L. E. and Vetluzhskaya L. L. (eds), Filosofsko-soteriologicheskiye aspekty Abkhidkharmy, Pradzhnyaparamity i Tantry v buddizme Kitaya, Tibeta i Buryatii, BGU, Ulan-Ude, pp. 134–145. (In Russian).

Dashiyeva A. A. (2011), “Iz istorii tibetskikh kommentariyev k ‘Khridaya-sutre’ ”, Vestnik Buryatskogo gosuniversiteta, Issue 8, Buryatskiy gosudarstvennyy universitet im. Dorzhi Banzarova, Ulan-Ude, pp. 150–155. (In Russian).

Dylykova-Parfionovich V. S. (2018), Kalachakra Tantra, Vol. 1: Vselennaya, Soyuz Dizayn, Moscow. (In Russian).

Katalog sochineniy tibetskogo buddiyskogo kanona iz sobraniya IVR RAN (2019), Zorin A. V. (ed.), Issue 2: Indeksy, Peterburgskoye Vostokovedeniye, Saint Petersburg. (In Russian).

Kalantarova O. Yu. (2019), “Vchennya Kalachakry tybeto-buddiys’koyi tradytsiyi (istoriohrafichnyy narys)”, Multiversum, Philosophical almanac, Issue 1–2 (167–168), pp. 96–124. (In Ukrainian). https://doi.org/10.35423/2078-8142.2019.1-2.05

Konze E. (2003), Buddizm: sushchnost’ i razvitiye, Transl. by Belyayeva I., Nauka, Saint Petersburg. (In Russian).

Lepekhov S. Yu. (1986), “Psikhologicheskiye problemy v ‘Khridaya-sutre’ ”, in Psikhologicheskiye aspekty buddizma, Nauka, Novosibirsk, pp. 90–103. (In Russian).

Lepekhov S. Yu. (1991), “Idei shun’yavady v korotkikh sutrakh pradzhnyaparamity”, in Psikhologicheskiye aspekty buddizma, 2nd edition, Nauka, Novosibirsk, pp. 71–81. (In Russian).

Lepekhov S. Yu. (1999), Filosofiya Madkh’yamikov i genezis buddiyskoy tsivilizatsii, Izdatel’stvo BNTs SO RAN, Ulan-Ude. (In Russian).

Mitruyev B. L. (2019), “Rasshifrovka nadpisey v Peterburgskom buddiyskom khrame”, Oriental Studies, Vol. 12, No. 2, pp. 279–291. (In Russian).

Ogneva E. D. (2012), “ ‘Vadzhrachchkhedika’ v strukture Odesskogo rukopisnogo sbornika buddiyskikh meditativnykh tekstov (perspektivy issledovaniya)”, in Indiya – Tibet: tekst i fenomeny kul’tury: Rerikhovskiye chteniya 2006–2010 v Institute vostokovedeniya RAN, Yazyki slavyanskoy kul’tury, Moscow, pp. 200–208. (In Russian).

Ogudin V. L. (2020), Zolotaya cherepakha: Mir tibetskoy geomantii (sache), Ganga, Moscow. (In Russian).

Tinley, Geshe (2006), Sutra Serdtsa: tekst i kommentariy na osnove ustnykh nastavleniy Geshe Dzhampa Tinleya, Transl. by Urbanayeva I. S., Redaktsionno-izdatel’skiy otdel buddiyskoy obshchiny “Zelenaya Tara”, Ulan-Ude. (In Russian).

Torchinov E. A. (1991), “O psikhologicheskikh aspektakh ucheniya pradzhnyaparamity na primere ‘Vadzhrachchkhedika-pradzhnyaparamita-sutry’ ”, in Psikhologicheskiye aspekty buddizma, 2nd ed., Nauka, Novosibirsk, pp. 82–96. (In Russian).

Filosofiya buddizma: Entsiklopediya (2011), Stepanyants M. T. (ed.), Vostochnaya literatura, Moscow. (In Russian).

Shcherbatskoy F. I. (1988), Izbrannyye trudy po buddizmu, Transl. from English by Zelinskiy A. N. and Semichov B. V., Glavnaya redaktsiya vostochnoy literatury izd-va “Nauka”, Moscow. (In Russian).

Banerjee Biswanath (1993), A Critical Edition of Sri Kalacakratantra-Raja (Collated with the Tibetan version), The Asiatic Society, India, Calcutta.

Bucknell R. S. and Stuart-Fox Martin (1986), The Twilight Language: Explorations in Buddhist Meditation and Symbolism, Curzon Press, London and St. Martin’s Press, New York.

Conze Edward (1953), Buddhism: Its Essence and Development, 2nd ed., Bruno Cassirer, Oxford.

Conze Edward (1968), Thirty years of Buddhist studies: selected essays, University of South Carolina Press, Columbia.

Conze Edward (1975), The Perfection of Wisdom in Eight Thousand Lines & Its Verse Summary, 2nd ed., Four Seasons Foundation, Bolinas.

Conze Edward (1978), The Prajñāpāramitā Literature, 2nd edition, The Reiyukai, Tokyo.

Dagthon Jampa G. and Jhampa Kalsang Tsering Choezom (2009), Tibetan Astronomy and Astrology – a Brief Introduction, 7th ed., Sorig Literary Research Department, Men-Tsee-Khang, India, Dharamshala.

English-Tibetan Modern Science Dictionary (2020), Emory-Tibet Science Initiative, Atlanta.

“D531” (2021), The Derge’s Buddhist Canon, Kanjur, e-text produced by ESUKHIA, available at: https://www.istb.univie.ac.at/kanjur/rktsneu/ekanjur/verif2.php?id=D531&. (accessed May 30, 2021). (In Tibetan).

Sherab Tenzin and Tenzin Tsewang Jamling (2012), A Concise Introduction to Tibetan Astrology, Department of Astrology and Men-Tsee literary Research Department, Men-Tsee-Khang, Tibetan Medical & Astro-science Institute, Dharamshala, India.

Skorupski Tadeusz (1986), “A Catalogue of the s Tog Palace Kanjur”, The Journal of the International Association of Buddhist Studies, Vol. 9, No. 1, pp. 156–161.

Tanahashi Kazuaki (2014), The Heart Sutra: A Comprehensive Guide to the Classic of Mahayana Buddhism, Shambhala Publications, Inc., Boston.

The Tog Palace manuscript of the Tibetan Kanjur (1979), Vol. 51, Smanrtsis Shesrig Dpemzod, Ladakh, Leh, available at: https://www.tbrc.org/#library_work_ViewInWIndow-W22083%7C3758%7C51%7C1%7. (accessed May 30, 2021). (In Tibetan).

Vajradhara and Chandrakirti (2021), The Esoteric Community Tantra with The Illuminating Lamp, Vol. I: Chapters 1–12, John R. Campbell (trans., introduct.), Robert Thurman (trans., introduct.), Part of “Treasury of the Buddhist Sciences”, Wisdom Publications, Massachusetts.

Varela Francisco J., Thompson Evan and Rosch Eleanor (1991), The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience, Massachusetts Institute of Technology, USA. https://doi.org/10.7551/mitpress/6730.001.0001

Verardi G. (2014), Hardships and downfall of buddhism in India, Manohar, New Delhi, India.

gsang chen snga ‘gyur ba’і bka’ gter zhal ‘don phyogs bsgrigs (1998), Mtsho Sngon Zhing Chen Mtsho Lho ‘Os Slob Grawa’i Phar Khang, Xining, China, available at: https://www.tbrc.org/#!rid=W25186 (accessed May 30, 2021). (In Tibetan).

zhal ‘don gces btus/ ‘gro mgon bka’ brgyud pa’i dge ‘dun smon lam thengs nyer gnyis pa (2004), Dhorphen Publication (Karma Shri Nalanda Institute, P.O. Rumtek Monastery), East Sikkim, India, available at: https://www.tbrc.org/#!rid=O2JT3897%7CO2JT38974CZ228041$W1KG4532 (accessed May 30, 2021). (In Tibetan).