Дослідження блага. Частина І, глава 1 / Переклад з японської, вступна стаття та коментарі С. В. Капранова

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  К. Нісіда

  С. В. Капранов

Анотація

У цьому виданні подано український переклад першої глави “Дзен-но кенкю” (“Дослідження добра”) Нісіди Кітаро, всесвітньо відомого японського філософа, визнаного основоположником сучасної японської філософії. Він був лідером Кіотської школи, найвизначнішого філософського напряму в Японії XX століття. “Дзен-но кенкю”, філософський трактат, є його першою книгою. Рік її першої публікації, 1911, часто вважається відправною точкою історії сучасної японської філософії, яка є синтезом східноазійської традиційної думки та західних філософських ідей. Нісіда, з одного боку, здобув конфуціанську освіту в дитинстві, з другого – сучасну освіту та опанував західну культуру в її різних аспектах. Під час написання цієї книги Нісіда практикував дзен, тому в його випадку “східноазійська думка” означає насамперед дзен-буддизм. Книга, про яку йде мова, є першою спробою викласти досвід дзен у термінах західної філософії. Тому це важливий приклад рецепції західних ідей у Східній Азії. Трактат перекладено багатьма мовами, як європейськими, так і азійськими; аж до сьогодні не було перекладу українською. Книга складається з чотирьох частин: “Чистий досвід”, “Реальність”, “Благо” і “Релігія”. Перша глава, подана тут в українському перекладі, стосується чистого досвіду, який є основною концепцією ранньої думки Нісіди. Хоча поняття чистого досвіду раніше було розроблено Вільгельмом Вундтом і Вільямом Джеймсом, згодом воно було радикально переосмислено Нісідою. Ця глава містить його аналіз і критику підходів Вундта і Джеймса.

Як цитувати

Нісіда , К., & Капранов, С. В. (2022). Дослідження блага. Частина І, глава 1 / Переклад з японської, вступна стаття та коментарі С. В. Капранова. Східний світ, (3 (116), 204-212. https://doi.org/10.15407/orientw2022.03.204
Переглядів статті: 179 | Завантажень PDF: 120

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Японія, японська філософія, Нісіда Кітаро, Кіотська школа, чистий досвід

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Капранов С. В. Нісіда Кітаро (1870–1945): східноазійська та європейська культури у формуванні особистості філософа // Мультиверсум. Філософський альманах. Вип. 9 (117). Київ, 2012.

Blocker H. G., Starling C. Japanese Philosophy. Albany, New York, 2000.

Carter R. E. The Kyoto School: An Introduction. Albany, New York, 2013.

James W. The Principles of Psychology. Vol. I. New York, 1890. https://doi.org/10.1037/10538-000

James W. Psychology. New York, 1892.

James W. A World of Pure Experience. I // Journal of Philosophy, Psychology and Scientific Methods. Vol. 1, No. 20. 1904a. DOI: https://doi.org/10.2307/2011912

James W. A World of Pure Experience. II // Journal of Philosophy, Psychology and Scientific Methods. Vol. 1, No. 21. 1904b. DOI: https://doi.org/10.2307/2011356

Nishida Kitaro. An Inquiry into the Good / Translated by Masao Abe and Christopher Ives. New Haven and London, 1990.

Nishida Kitarō. Über das Gute. Eine Philosophie der Reinen Erfahrung / Aus der Japanischen übersetzt und eingeleitet von Peter Pörtner. Frankfurt am Main und Leipzig, 2001.

Schopenhauer A. Die Welt als Wille und Vorstellung. Leipzig, 1859.

Stout G. F. A Manual of Psychology. London and New York, 1899.

Stout G. F. Analytic Psychology. Vol. II. London and New York, 1902.

Wargo R. The Logic of Nothingness. A Study of Nishida Kitaro. Honolulu, 2005.

Wundt W. Logik. Eine Untersuchung der Principien der Erkenntniss und der Methoden Wissenschaftlicher Forschung. I Band. Stuttgart, 1893.

Yusa M. Zen & Philosophy: An Intellectual Biography of Nishida Kitaro. Honolulu, 2002. https://doi.org/10.1515/9780824865658

西田幾多郎。善の研究. 東京, 2001.

REFERENCES

Kapranov S. V. (2012), “Nisida Kitaro (1870–1945): skhidnoaziys’ka ta yevropeys’ka kul’tury u formuvanni osobystosti filosofa”, Mul’tyversum. Filosofs’kyy al’manakh, Issue 9 (117), pp. 69–78. (In Ukrainian).

Blocker H. G. and Starling C. (2000), Japanese Philosophy, State University of New York Press, Albany, New York.

Carter R. E. (2013), The Kyoto School: An Introduction, SUNI Press, Albany.

James W. (1890), The Principles of Psychology, Vol. I, Henry Holt and Co., New York. https://doi.org/10.1037/10538-000

James W. (1892), Psychology, Henry Holt and Co., New York.

James W. (1904a), “A World of Pure Experience. I”, Journal of Philosophy, Psychology and Scientific Methods, Vol. 1, No. 20, pp. 533–543. DOI: https://doi.org/10.2307/2011912

James W. (1904b), “A World of Pure Experience. II”, Journal of Philosophy, Psychology and Scientific Methods, Vol. 1, No. 21, pp. 561–570. DOI: https://doi.org/10.2307/2011356

Nishida Kitaro (1990), An Inquiry into the Good, Translated by Masao Abe and Christopher Ives, Yale University Press, New Haven and London.

Nishida Kitarō (2001), Über das Gute. Eine Philosophie der Reinen Erfahrung, Aus der Japanischen übersetzt und eingeleitet von Peter Pörtner, Insel Verlag, Frankfurt am Main und Leipzig.

Schopenhauer A. (1859), Die Welt als Wille und Vorstellung, A. J. Brockhaus, Leipzig.

Stout G. F. (1899), A Manual of Psychology, University Correspondence College Press, London and New York.

Stout G. F. (1902), Analytic Psychology, Vol. II, Swan Sonnenschein & Co., London and New York.

Wargo R. (2005), The Logic of Nothingness. A Study of Nishida Kitaro, University of Hawai’i Press, Honolulu.

Wundt W. (1893), Logik. Eine Untersuchung der Principien der Erkenntniss und der Methoden der Wissenschaftlicher Forschung, I Band, Verlag von Ferdinand Enke, Stuttgart.

Yusa M. (2002), Zen & Philosophy: An Intellectual Biography of Nishida Kitaro, University of Hawai’i Press, Honolulu. https://doi.org/10.1515/9780824865658

Nishida Kitarō (2001), Zen no kenkyū, Iwanami shoten, Tokyo. (In Japanese).