Непальський меч кора з колекції Львівського історичного музею: іконографія, датування та історичний контекст

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Д. Є. Марков

Анотація

Меч кора, представлений у колекції Львівського історичного музею, є унікальною па-м’яткою на українських теренах. Попри це, експонат майже не привертав уваги дослідників. У статті аналізується як історичний контекст побутування в непальському війську часів гуркхських військ та об’єднання Непалу під владою династії Шахів у 1750–1769-ті рр. зброї того ж типу, так і культурне та релігійне значення меча як такого. Зокрема, приділяється увага релігійному символізму меча в буддизмі і в цьому контексті місцю кори в релігійних практиках та уявленнях непальців (і їхніх сусідів) у домодерний і ранньомодерний час. Часто на корах були зображення ока, лотоса або інших релігійних символів, що у випадку Непалу мали як буддійську, так і індуїстську конотацію. Меч із колекції Львівського історичного музею має зображення солярного знака. Проводяться ширші паралелі символіки меча та зброї в буддійському мистецтві Непалу та Гімалаїв.

У статті детально аналізуються основні типи кор та їхня іконографія. На основі порівняння з іншими експонатами в музейних і приватних колекціях світу автор робить висновки щодо типізації зброї і визначає тип, до якого належить власне кора зі Львівського історичного музею. Аналіз її іконографії, зображень на лезі, особливостей і фактури металу та карбування допомагає уточнити час виготовлення цієї гімалайської зброї і регіон походження.

Питання походження пам’ятки, обставини надходження кори до колекції Львівського історичного музею потребують подальших досліджень. Музейні документи лише підтверджують надходження меча в 1940 р. з Музею Яна ІІІ, де він зберігався як депозит. Однак є підстави припустити, що меч кора міг бути пов’язаний із групою видатних польських сходознавців, які працювали у Львові в міжвоєнний період. Автор висуває гіпотезу про можливий зв’язок непальського меча, зокрема, із професором Стефаном Стасяком, індологом і санскритологом: меч міг бути привезений С. Стасяком з Індії. Також не можна виключати того, що меч міг потрапити до Львова через експедицію польських альпіністів до Гімалаїв 1939 р., насамперед Якуба Буяка, львів’янина, що підкорив гору Нанда Деві 1939 р.

Як цитувати

Марков, Д. Є. (2022). Непальський меч кора з колекції Львівського історичного музею: іконографія, датування та історичний контекст. Східний світ, (3 (116), 75-97. https://doi.org/10.15407/orientw2022.03.075
Переглядів статті: 169 | Завантажень PDF: 166

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

меч кора, Непал, буддійське мистецтво, Львівський історичний музей, Стефан Стасяк, Якуб Буяк

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Бир Р. Тибетские буддийские символы. Справочник / Пер. с англ. Л. Бубенковой. Москва, 2013.

Ветюков В. А. Меч, сокрытый в глубине вод: военная традиция средневекового Вьетнама. Санкт-Петербург, 2005.

Карлова Е. М., Пастухов А. М., Попов А. Ю., Успенская Е. Н. Mortal Beauty: Arms and Armour of India and China: Exhibition Catalogue / Смертельная красота. Оружие Индии и Китая. Каталог выставки. Государственный Музей Востока, 2015.

Козицький А. Львівські сходознавці першої третини XX століття // Вісник Львівського університету. Серія історична. Вип. 45. 2010.

Попельницька О. О. Буддійський символізм декору вакідзасі другої половини XVIII–ХІХ ст. із зібрання Національного музею історії України // Східний світ, 2015, № 3. DOI: https://doi.org/10.15407/orientw2015.03.086

Попельницька О. О., Мироненко Т. І. Кхмерський бронзовий ритуальний меч у зібранні Національного музею історії України // Східний світ, 2020, № 3. DOI: https://doi.org/10.15407/orientw2020.03.071

Тарнавський Р. Б. Особливості підготовки магістрів-сходознавців в Університеті Яна Казимира у Львові // Східний світ, 2022, № 1. DOI: https://doi.org/10.15407/orientw2022.01.083

Трубников Б. Г. Оружие и вооружение. Определитель: Холодное оружие, метательное оружие, защитное вооружение. Санкт-Петербург, 2002.

Bangdel D. Pilgrimage traditions of Nepal // Pilgrimage and Faith: Buddhism, Christianity and Islam. Chicago, 2010.

Charleux I. The Cult of Boudhanath Stupa/Jarung Khashar Suvraga in Mongolia: Texts, Images, and Architectural Replicas // Cross-Currents: East Asian History and Culture Review, 2019, No. 31. URL: https://cross-currents.berkeley.edu/e-journal/issue-31/charleux (дата звернення: 2.07.2022). https://doi.org/10.1353/ach.2019.0015

Davidson Ronald M. Indian Esoteric Buddhism: A Social History of the Tantric Movement. New York, 2002.

Dowman K. and Bubriski K. Power-places of Kathmandu: Hindu and Buddhist Holy Sites in the Sacred Valley of Nepal. London, 1995.

Egerton W. Indian and Oriental Arms and Armour. Revised edition. Mineola, New York, 2002.

Fitzherbert S. G. and Travers A. Introduction: The Ganden Phodrang’s Military Institutions and Culture between the 17th and the 20th Centuries, at a Crossroads of Influences // Revue d’Etudes Tibétaines. No. 53. 2020.

Gutschow N. The Nepalese Caitya: 1500 Years of Buddhist Votive Architecture in the Kathmandu Valley. Stuttgart, 1997.

Heller A. Armor and Weapons in the Iconography of Tibetan Buddhist Deities // D. J. La Rocca (ed.). Warriors of the Himalayas. Rediscovering the Arms and Armor of Tibet. New York, 2006.

History of Nepal (vamsavali) // Wright Daniel. History of Nepal. Cambridge, 1877.

Icke-Schwalbe L. Das Schwert des Samurai. Berlin, 1979.

Jaroń D. Polscy himalaiści. Warszawa, 2019.

Kirkpatrick W. An Account of the Kingdom of Nepaul. London, 1811.

Korn W. The traditional Newar architecture of the Kathmandu Valley. The stupas and the chaityas. Kathmandu, 2015.

Kulke H. Kings and Cults: State Formation and Legitimation in India and Southeast Asia. Delhi, 1993.

La Rocca Donald J. The Gods of War: Sacred Imagery and the Decoration of Arms and Armor. New York, 1996.

La Rocca Donald J. Tibetan Arms and Armor // Heilbrunn Timeline of Art History. New York, 2007. URL: http://www.metmuseum.org/toah/hd/tbar/hd_tbar.htm (дата звернення: 2.07.2022).

La Rocca Donald J. Tibetan Warriors: The Challenges of Presenting the Warlike Side of a Peaceful Culture // Challenges and Choices in a Changing World: Proceedings of the ICOMAM Conference, Vienna 2007. Vienna, 2008.

Locke J. K. Buddhist Monasteries of Nepal: A Survey of the Bahas and Bahis of the Kathmandu Valley. Kathmandu, 1985.

Pant G. N. Indian arms and armour. Vol. 1. New Delhi, 1978.

Rawson P. S. The Indian Sword. London, 1968.

Seth M. Wall Paintings of the Western Himalayas. New Delhi, 1976.

Shakya M. B. The Iconography of Nepalese Buddhism. Kathmandu, 1994.

Singh N. K. Nepal: Refugee to Ruler: a Militant Race of Nepal. New Delhi, 1997.

Shrestha S. S. Baghbhairav Temple // Ancient Nepal, No. 108, October – November 1988.

Stiller L. F. The rise of the House of Gorkha: a study in the unification of Nepal 1768–1816. Kathmandu, 1995.

Stone G. C. A Glossary of the Construction, Decoration and Use of Arms and Armor in All Countries and in All Times. New York, 1961.

The Visit of Prince Waldemar of Prussia to Nepal in February and March 1845 // Kailash. Vol. 7, No. 1, 1979.

Tsuba, and Japanese sword fittings in the collection of the Cooper-Hewitt Museum, the Smithsonian Institution’s National Museum of Design. Cooper-Hewitt Museum, 1980.

Uczony Polski w Indjach // Gazeta Lwowska, 14.02.1936.

Whelpton J. History of Nepal. Cambridge, 2005. https://doi.org/10.1017/CBO9781107050860

Zdzisław Żygulski (junior). Broń wschodnia. Warszawa, 1983.

REFERENCES

Bir R. (2013), Tibetskiye buddiyskiye simvoly. Spravochnik, Transl. from English by L. Bubenkova, Orientalia, Moscow. (In Russian).

Vetyukov V. A. (2005), Mech, sokrytyy v glubine vod: voyennaya traditsiya srednevekovogo V’yetnama, Peterburgskoye Vostokovedeniye, Saint Petersburg. (In Russian).

Karlova E. M., Pastukhov A. M., Popov A. Yu. and Uspenskaya E. N. (2015), Mortal Beauty: Arms and Armour of India and China: Exhibition Catalogue / Smertel’naya krasota. Oruzhiye Indii i Kitaya. Katalog vystavki, Gosudarstvennyy Muzey Vostoka. (In Russian and English).

Kozyts’kyy A. (2010), “L’vivs’ki skhodoznavtsi pershoyi tretyny XX stolittya”, Visnyk of the Lviv University, Series History, Issue 45, pp. 389–410. (In Ukrainian).

Popelnytska О. O. (2015), “Buddiys’kyy symvolizm dekoru vakidzasi druhoyi polovyny XVIII–XIX st. iz zibrannya natsional’noho muzeyu istoriyi ukrayiny”, Shìdnij svìt, No. 3, pp. 86–97. (In Ukrainian). DOI: https://doi.org/10.15407/orientw2015.03.086

Popelnytska O. O. and & Myronenko T. I. (2020), “Kkhmers’kyy bronzovyy rytual’nyy mech u zibranni Natsional’noho muzeyu istoriyi Ukrayiny”, Shìdnij svìt, No. 3, pp. 71–86. (In Ukrainian). DOI: https://doi.org/10.15407/orientw2020.03.071

Tarnavskyi R. B. (2022), “Osoblyvosti pidhotovky mahistriv-skhodoznavtsiv v Universyteti Yana Kazymyra u L’vovi”, Shìdnij svìt, No. 1, pp. 83–113. (In Ukrainian). DOI: https://doi.org/10.15407/orientw2022.01.083

Trubnikov B. G. (2002), Oruzhiye i vooruzheniye. Opredelitel’: Kholodnoye oruzhiye, metatel’noye oruzhiye, zashchitnoye vooruzheniye, Neva, Saint Petersburg. (In Russian).

Bangdel D. (2010), “Pilgrimage traditions of Nepal”, in Raguin V. C. and Bangdel D. (eds), Pilgrimage and Faith: Buddhism, Christianity and Islam, Serindia Publications, Chicago, pp. 62–85.

Charleux I. (2019). The Cult of Boudhanath Stupa/Jarung Khashar Suvraga in Mongolia: Texts, Images, and Architectural Replicas. Cross-Currents: East Asian History and Culture Review, No. 31, pp. 82–125, available at: https://cross-currents.berkeley.edu/e-journal/issue-31/charleux (accessed July 2, 2022). https://doi.org/10.1353/ach.2019.0015

Davidson Ronald M. (2002), Indian Esoteric Buddhism: A Social History of the Tantric Movement, Columbia University Press, New York.

Dowman K. and Bubriski K. (1995), Power-places of Kathmandu: Hindu and Buddhist Holy Sites in the Sacred Valley of Nepal, Thames & Hudson, London.

Egerton W. (2002), Indian and Oriental Arms and Armour, Revised edition, Dover Publications, Mineola, New York.

Fitzherbert S. G. and Travers A. (2020), “Introduction: The Ganden Phodrang’s Military Institutions and Culture between the 17th and the 20th Centuries, at a Crossroads of Influences”, Revue d’Etudes Tibétaines, No. 53, pp. 7–28.

Gutschow N. (1997), The Nepalese Caitya: 1500 Years of Buddhist Votive Architecture in the Kathmandu Valley, A. Menges, Stuttgart.

Heller A. (2006), “Armor and Weapons in the Iconography of Tibetan Buddhist Deities”, in D. J. La Rocca (ed.), Warriors of the Himalayas. Rediscovering the Arms and Armor of Tibet, The Metropolitan Museum of Art, Yale University Press, New York, pp. 35–42.

“History of Nepal (vamsavali)” (1877), in D. Wright, History of Nepal, Cambridge University Press, Cambridge.

Icke-Schwalbe L. (1979), Das Schwert des Samurai, Militärverlag der DDR, Berlin.

Jaroń D. (2019), Polscy himalaiści, Marginesy, Warszawa.

Kirkpatrick W. (1811), An Account of the Kingdom of Nepaul, London.

Korn W. (2015), The traditional Newar architecture of the Kathmandu Valley. The stupas and the chaityas, Ratna Pustak Bhandar, Kathmandu.

Kulke H. (1993), Kings and Cults: State Formation and Legitimation in India and Southeast Asia, Manohar Publishers & Distributors, Delhi.

La Rocca Donald J. (1996), The Gods of War: Sacred Imagery and the Decoration of Arms and Armor, Metropolitan Museum of Art, New York.

La Rocca Donald J. (2007), “Tibetan Arms and Armor”, in Heilbrunn Timeline of Art History, The Metropolitan Museum of Art, New York, http://www.metmuseum.org/toah/hd/tbar/hd_tbar.htm (accessed July 2, 2022).

La Rocca Donald J. (2008), “Tibetan Warriors: The Challenges of Presenting the Warlike Side of a Peaceful Culture”, in Challenges and Choices in a Changing World: Proceedings of the ICOMAM Conference, Vienna 2007, Heeresgeschlichtliches Museum, Vienna, pp. 39–52.

Locke John K. (1985), Buddhist Monasteries of Nepal: A Survey of the Bahas and Bahis of the Kathmandu Valley, Sahayogi Press, Kathmandu.

Pant G. N. (1978), Indian arms and armour, Vol. 1, Army Educational Stores, New Delhi.

Rawson P. S. (1968), The Indian Sword, Published by Jenkins, London.

Seth M. (1976), Wall Paintings of the Western Himalayas,‎ Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi.

Shakya M. B. (1994), The Iconography of Nepalese Buddhism, Handicraft Association of Nepal, Kathmandu.

Singh N. K. (1997), Nepal: Refugee to Ruler: a Militant Race of Nepal, APH pub. Corp., New Delhi.

Shrestha S. S. (1988), Baghbhairav Temple, Ancient Nepal, No. 108, October and November.

Stiller L. F. (1995), The rise of the House of Gorkha: a study in the unification of Nepal 1768–1816, Second Edition, HRD Research Center, Katmandu.

Stone G. C. (1961), A Glossary of the Construction, Decoration and Use of Arms and Armor in All Countries and in All Times, Jack Brussel, New York.

Shrestha S. S. (1988), “Baghbhairav Temple”, Ancient Nepal, No. 108, pp. 1–11.

“The Visit of Prince Waldemar of Prussia to Nepal in February and March 1845” (1979), Kailash, Vol. 7, No. 1, pp. 35–50.

Tsuba, and Japanese sword fittings in the collection of the Cooper-Hewitt Museum, the Smithsonian Institution’s National Museum of Design (1980), Cooper-Hewitt Museum.

“Uczony Polski w Indjach” (1936), Gazeta Lwowska, February 14.

Whelpton J. (2005), History of Nepal, Cambridge University Press, Cambridge. https://doi.org/10.1017/CBO9781107050860

Żygulski Zdzisław (junior) (1983), Broń wschodnia, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa.