ШАРІАТ ЯК ОФІЦІЙНЕ ДЖЕРЕЛО І РЕЛІГІЙНО-МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В ОБ’ЄДНАНИХ АРАБСЬКИХ ЕМІРАТАХ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Ю. А. Спицька

Анотація

Шаріат як сукупність норм і приписів є релігійно-методологічною основою правового регулювання землеволодіння і землекористування в ОАЕ. Науковість цієї системи полягає в її оперті на об’єктивні (не залежні від людини) і підтримані практикою знання про природу, суспільство і мислення, в том числі знаня про землю як елемент природи та об’єкт нерухомого майна. У шаріаті в частині, яка обумовлює мусульманське право, земельне право не виокремлюється в самостійну галузь (підгалузь) юридичної науки, так само, як і власне юридича наука існує не інакше, як в образі  науково-релігійної системи поглядів. Демократизація ОАЕ з певною орієнтацією на континентальні країни Європи ставить завдання проведення  теоретичних пошуків з розробки земельного права, як це було зроблено в цих країнах. Релігійні істини, до­ведені століттями, могли б бути надійною підтримкою у розробці і розвитку сучасних ринкових відносин у глобалізованому світі.

Як цитувати

Спицька, Ю. А. (2012). ШАРІАТ ЯК ОФІЦІЙНЕ ДЖЕРЕЛО І РЕЛІГІЙНО-МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В ОБ’ЄДНАНИХ АРАБСЬКИХ ЕМІРАТАХ. Східний світ, (3 (76), 127-135. https://doi.org/10.15407/orientw2012.03.127
Переглядів статті: 36 | Завантажень PDF: 15

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

землекористування, Об’єднані Арабські Емірати, офіційне джерело, правового регулювання землеволодіння, релігійно-методологічна основа, Шаріат

Посилання

Аль-джами ас-сахих имама ал-Бухари / www.al-azhar.ru

Керимов Г.М. Шариат: закон жизни мусульман. Москва, 2008.

Конституция Объединенных Арабских Эмиратов // Политико-правовая интернет-библиотека Пашкова Романа // constitutions.ru/archives/151

Коран / Пер. с араб. И.Ю. Крачковского. Москва, издательство Диля.

Спиноза Б. Трактаты. Москва, 1998.

Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право собственности: юридическое осмысление рели­гиозных постулатов // kavkaznasledie.ru

Хадисы Пророка / Перевод иман Валерии Пороховой // hadith200narod.ru

REFERENCES

Al’-dzhami as-sakhikh imama al-Bukhari, available at: www.al-azhar.ru (In Russian).

Kerimov G. M. (2008), Shariat: zakon zhizni musul’man, Moscow. (In Russian).

“Konstitutsiya Ob”yedinennykh Arabskikh Emiratov”, in Politiko-pravovaya internet-biblioteka Pashkova Romana, available at: constitutions.ru/archives/151 (In Russian).

Koran, Transl. by Krachkovskiy I. Yu., Izdatel’stvo Dilya, Moscow. (In Russian).

Spinoza B. (1998), Traktaty, Moscow. (In Russian).

Syukiyaynen L. R. Musul’manskoye pravo sobstvennosti: yuridicheskoye osmysleniye religioznykh postulatov, available at: kavkaznasledie.ru (In Russian).

Khadisy Proroka, Transl. by Porokhovoy Valerii, available at: hadith200narod.ru (In Russian).