"УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ" В КАРЛОВЕЦЬКОМУ ДОГОВОРІ (1699 P.): ТУРЕЦЬКА РЕТРОСПЕКЦІЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Ф. Ґ. Туранли

Анотація

На основі тюрксько-османських джерел аналізуються проблеми “українського питання” в контексті Карловецького договору, дипломатичних зносин між державами-учасниками у “світовій війні” та наслідки зазначеного договору.

Як цитувати

Туранли, Ф. Ґ. (2012). "УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ" В КАРЛОВЕЦЬКОМУ ДОГОВОРІ (1699 P.): ТУРЕЦЬКА РЕТРОСПЕКЦІЯ. Східний світ, (3 (76), 32-40. https://doi.org/10.15407/orientw2012.03.032
Переглядів статті: 61 | Завантажень PDF: 43

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Карловецький договір (1699 p.), Османська імперія, турецька ретроспекція, Українське питання

Посилання

Кіндер Г., Хільгеман В. Всесвітня історія: dtv-Atlas / Пер. з нім. Київ, 2001.

Станіславський В. В. Карловецький конгресс // Енциклопедія історії України: У 8 т. Т. 4: Ка–Ком. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. Київ, 2007.

Başbakanlık Osmanlı Devlet Arşivi (BODA). Mühimme Defteri, Nu. 114.

Başbakanlık Osmanlı Devlet Arşivi (BODA). Nâme-i Hümâ­yûn Defteri, Nu. 1.

Defterdar Sarı Mehmed Paşa. “Zübdetü’l-Vekayi’ ”. İstanbul // Süleymaniye kütüphanesi, Esad Efendi 2382.

Derin Fahri Çetin. Abdurrahman Abdi Paşa ‘Vekâyinamesi’. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul, 1993.

Fındıklılı Mehmed Ağa, Silahdar. Silahdar Tarihi: 2 Cilt. Cilt 2. İstanbul, 1928.

Kołodziejczyk Dariusz. Ottoman-Polish Diplomatic Relations (15th–18th Century). Leiden – Boston – Köln, 2000.

Öztuna Yılmaz. Büyük Osmanlı Tarihi. 10 Ciltli. Dördüncü Cild. İstanbul, 1994.

Râşid Mehmet Efendi. Târîh-î Râşid. Cilt 2. İstanbul, 1865.

Uzunçarşılı İsmail Hakkı. Osmanlı Tarihi. 5 Baskı. III. Сilt, 1 Kısım. Ankara, 1995.

REFERENCES

Kinder H. and Khil’heman V. (2001), Vsesvitnya istoriya: dtv-Atlas, Transl. from German, Znannya-Pres, Kyiv. (In Ukrainian).

Stanislavs’kyy V. V. (2007), “Karlovets’kyy konhress”, Entsyklopediya istoriyi Ukrayiny: U 8 t., Vol. 4: Ka–Kom, Naukova dumka, Kyiv. (In Ukrainian).

Başbakanlık Osmanlı Devlet Arşivi (BODA), Mühimme Defteri, Nu. 114.

Başbakanlık Osmanlı Devlet Arşivi (BODA), Nâme-i Hümâ­yûn Defteri, Nu. 1.

Defterdar Sarı Mehmed Paşa, “ ‘Zübdetü’l-Vekayi’ ’. İstanbul”, in Süleymaniye kütüphanesi, Esad Efendi 2382. (In Turkish).

Derin Fahri Çetin (1993), Abdurrahman Abdi Paşa ‘Vekâyinamesi’, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. (In Turkish).

Fındıklılı Mehmed Ağa, Silahdar (1928), Silahdar Tarihi: 2 Cilt, Cilt 2, İstanbul. (In Turkish).

Kołodziejczyk Dariusz (2000), Ottoman-Polish Diplomatic Relations (15th–18th Century), BRILL, Leiden, Boston and Köln.

Öztuna Yılmaz (1994), Büyük Osmanlı Tarihi:10 Ciltli, Dördüncü Cild, Ötüken Neşriyat, İstanbul. (In Turkish).

Râşid Mehmet Efendi (1865), Târîh-î Râşid, Cilt 2, İstanbul. (In Turkish).

Uzunçarşılı İsmail Hakkı (1995), Osmanlı Tarihi, 5 Baskı, III. Сilt, 1 Kısım, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara. (In Turkish).