ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКТУВАННЯ ФОНДІВ БІБЛІОТЕК БЛИЗЬКОГО СХОДУ: ІСТОРІОГРАФІЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  А. М. Лямець

Анотація

Стаття присвячена комплексному актуальному питанню сьогодення – вивченню особ-ливостей Близькосхідного регіону, зокрема бібліотекознавчих. У роботі висвітлюється діяльність вітчизняних та арабських дослідників, бібліотекарів, науковців та викладачів, які зробили значний внесок у вивчення комплектування фондів бібліотек Близького Сходу. Історіографічний аспект роботи підкріплений аналізом головних ідей дослідників.

Як цитувати

Лямець, А. М. (2013). ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКТУВАННЯ ФОНДІВ БІБЛІОТЕК БЛИЗЬКОГО СХОДУ: ІСТОРІОГРАФІЯ. Східний світ, (4 (81), 106-116. https://doi.org/10.15407/orientw2013.04.106
Переглядів статті: 40 | Завантажень PDF: 19

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

історіографія, Близький Схід, фонди бібліотек

Посилання

Абабадат. Х. Джерела інформації: формування та розвиток бібліотечних фондів. Свейлех, 1996.

Абду ль-Мааті Ю. Розвиток фондів в бібліотеках та інформаційних центрах. Александрія, 1995.

Абду ль-Мааті Ю. Формування та розвиток фондів в бібліотеках та інформаційних центрах на початку двадцять першого століття. Дару ль-Кутубі ль-Хадіс, 2010.

Абду Шшафа Х. Фонди джерел інформації в шкільній бібліотеці: формування, оцінка, розвиток. Каїр, 1997.

Аль-Джавгара Х. Бібліотеки для дітей та підлітків: бібліотечне обслуговування – технічні процеси – обладнання. Аль-Арабі ліль-Нашр ва т-Тавзії.

Аль-Джанда М. Формування розвитку фондів бібліотеки Університету Мануфія: факультет теоретичних та прикладних наук. Університет Мануфія: факультет літератури, 1997.

Аль-Джанда М. Мережа Інтернет та забезпечення арабських бібліотек інформаційними ресурсами [Електронний ресурс] / Університет Мануфія: факультет літератури: кафедра бібліотек. – Режим доступу: art.menofia.edu.eg/libsite/lib_dep/librarypublish/publishstaff/dr.elgendy/شبكت الانترنت والتزويد.pdf. – Загол. з титул. екрана. – Перевірено 27.02.13.

Аляян М. Джерела інформації: від епохи рукописів до епохи Інтернету. Дару ль-Фікрі ліль-Табааті ва н-Нашрі ва т-Тавзії: Йорданія: Амман, 2000.

Аляян М. Розвиток фондів бібліотеки (комплектування). Дару Сафаї ліль-Нашрі ва Тавзії – Амман, 2000.

Амін І. А. К. Бібліотечні процеси. Мосул, 1980.

Ан-Навайасат Г. А. Розвиток бібліотечних фондів в бібліотеках та інформаційних центрах. Амман, 2000.

Ан-Нджадаві А. Комплектування у “Вступі до бібліотекознавства та інформаційної науки” / Підготовлено групою авторів / Редактори Анвар Акуш та Садакі Дахбур. Амман, 1982.

Атім М. А. Запровадження наукового профілю та спеціальні технічні процеси для формування фондів. 1986. (Неопубліковані матеріали).

Бактут М. Формування фондів в бібліотеках кафедр гуманітарних та суспільних наук Університету Танта. Танта, 2002.

Дем’янюк Л. М. Історія та сучасні тенденції розвитку бібліотечної справи в Ірані: дис… канд. іст. наук: 27.00.03 / НАН України; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Київ, 2011.

Джабар Г. Комплектування в університетській бібліотеці [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.najah.edu/sites/default/files/ProvisioningNewsletter6.pdf. – Загол. з титул. екрана. – Перевірено 3.03.13.

Касім М. та ін. Відбір бібліотечних матеріалів. Багдад, 1980.

Касім Х. Джерела інформації: дослідження проблем забезпечення в бібліотеках та центрах документації. Каїр, 1979.

Касім Х. Джерела інформації та розвиток фондів бібліотеки. 2 видання. Каїр, 1988.

Касім Х. Вступ до бібліотекознавства та інформаційної науки. Каїр, 1990.

Касім Х. Дослідження в інформаційній науці. 2 видання. Каїр, 1995.

Кіндільджі А. Наукові дослідження та використання інформаційних джерел. Амман, 1999.

Лекції з основ відбору матеріалів та розвитку фондів. Александрія, 2000.

Мутаваля Н. І. та ін. Останні тенденції в управлінні та розвитку фондів і інформаційних центрів. Каїр, 2002.

Муханна А. М. История, современное состояние и основные проблемы развития национальных библиотек арабских стран в свете концепций НАТИС: Дис. канд. пед. наук: 05.25.03 / Ленинградский государственный институт культуры им. Н. К. Крупской. Ленинград, 1984.

Насар М. А. Ф. Основи формування та розвитку фондів в центрах навчальних ресурсів. Каїр, 2003.

Омар А. Технічні процеси для наукових бібліотек: комплектування, облік, обслуговування. Дару н-Нагдаті ль-Арабіййат, 2001.

Професор доктор Ахмад Анвар Омар (1920–1992) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lis.edu.eg.new2/index.php?option=comcontent&view=article&id=3...– Загол. з титул. екрана. – Перевірено 8.04.2013.

Саліх абду Ллаг Х. Технічні процеси в бібліотеках та інформаційних центрах: комплектування, каталогізація, класифікація. Муассасату ль-Варак – Амман – Йорданія, 1999.

Салямат А. Х. М. Інформаційні послуги та розвиток бібліотечних фондів. Дару ль-Фікрі ліль-Табааті ва Н-нашрі ва Т-тавзії, 1997.

Тафаззоли А. Наука управления государством в Сасанидском Иране // Иран-Наме, 2008, № 2.

Халіфа Ш. Формування та розвиток фондів в бібліотеках та інформаційних центрах: вивчення теоретичних та практичних аспектів. Александрія.

Шараф Ад-Дін Т. Вступ до бібліотекознавства та інформаційної науки. Єгипет: Ад-Дару д-Давліййату, 2001.

Ford Stephen. The Acquisition of Library materials. Chicago, 1973.

REFERENCES

‘Abābida Ḥassān (1996), Maṣādir al-ma‘lūmāt wa-binā’ wa-taṭwīr muqtanayāt al-maktabāt, Sweileh. (In Arabic).

‘Abd al-Mu‘ṭī Yāsir Yūsuf (1998), Tanmīyat al-majmū‘āt fī l-maktabāt wa-marākiz al-ma‘lūmāt, Markaz al-’Iskandariyya li-l-wasā’iṭ al-taqāfiyya wa-l-maktabāt, Alexandria. (In Arabic).

‘Abd al-Mu‘ṭī Yāsir Yūsuf (2010), Binā’ wa-tanmīyat al-majmū‘āt fī l-maktabāt wa-marākiz al-ma‘lūmāt fī maṭla‘ al-qarn al-ḥādī wa-l-‘išrīn, Dār al-kutub al-ḥadīta. (In Arabic).

‘Abd al-Šāfī Ḥasan. (1997), Majmū‘āt al-maṣādir bi-l-maktaba al-madrasiyya: al-binā’ wa-l-taqyīm wa-l-tanmīya, Al-Dār al-miṣriyya al-lubnāniyya, Cairo. (In Arabic).

Al-Jawharī Ḥāmid, Maktabāt al-’aṭfāl wa-l-nāši’a: al-hidmat al-maktabiyya, al-’ijrā’āt al-fanniyya, al-tajhīzāt, Al-‘Arabī li-l-našr wa-l-tawzī‘, Cairo. (In Arabic).

Al-Jundī Muḥammad (1997), Binā’ tanmīyat al-muqtanayāt bi-maktabat jāmi‘at al-Minūfiyya: qiṭā‘ al-‘ulūm al-baḥta wa-l-taṭbīqiyya, Jāmi‘at al-Minūfiyya: kulliyyat al-’ādāb, Al-Minufiyya. (In Arabic).

Al-Jundī Muḥammad, Šabakat al-’intirnit wa-tanmīyat al-maktabāt al-‘arabiyya bi-maṣādir al-ma‘lūmāt, available at: art.menofia.edu.eg/libsite/lib_dep/librarypublish/publishstaff/de.elgendy (In Arabic).

‘Alyān Muṣṭafā (2000), Maṣādir al-ma‘lūmāt: min ‘aṣr al-mahṭūṭāt ’ilā ‘aṣr al-’intirnit, Dār al-fikr li-l-ṭibā‘a wa-l-našr wa-l-tawzī‘, Amman. (In Arabic).

‘Alyān Muṣṭafā (2000), Tanmīyat majmū‘āt al-maktaba (al-tazwīd), Dār Ṣafā’ li-l-našr wa-l-tawzī‘, Amman. (In Arabic).

Al-Amīn ‘Abd al-Karīm Ibrāhīm (1980), Al-’ijrā’āt al-maktabiyya, Maṭābi‘ mu’assasati Dār al-kutub, Mosul. (In Arabic).

Al-Nawāyisa Ġālib ‘Awaḍ (2000), Tanmīyat al-majmū‘āt al-maktabiyya fī l-maktabāt wa-marākiz al-ma‘lūmāt, Dār al-fikr li-l-ṭibā‘a wa-l-našr, Amman. (In Arabic).

Al-Najdāwī Amīn (1982), “Al-tazwīd”, in: ‘Akrūš A. and Daḥbūr Ṣ. (Eds), Al-madhal ’ilā ‘ilm al-maktabāt wa-l-ma‘lūmāt / ’i‘dād majmū‘a min al-maktabiyyīn, Jam‘iyyat al-maktabāt al-’urduniyya, Amman, pp. 109–124. (In Arabic).

Atīm Maḥmūd Aḥmad (1986), Waḍ‘ al-siyāsa al-‘ilmiyya wa-l-’ijrā’āt al-fanniyya al-hāṣṣa bi-binā’ al-majmū‘āt, waraqa ġayr manšūra. (In Arabic).

Baktūt Usāma Muḥammad (2002), Tanmīyat al-muqtanayāt fī maktabāt kulliyyāt al-’insāniyyāt wa-l-‘ulūm al-ijtimā‘iyya bi-jāmi‘ati Ṭanṭā, Jāmi‘atu Ṭanṭā, Tanta. (In Arabic).

Dem”yanyuk L. M. (2011), Istoriya ta suchasni tendentsiyi rozvytku bibliotechnoyi spravy v Irani, Dys… kand. ist. nauk: 27.00.03, NAN Ukrayiny; Natsional’na biblioteka Ukrayiny imeni V. I. Vernads’koho, Kyiv. (In Ukrainian).

Jabar Hānī, Al-tazwīd fī l-maktabat al-jāmi‘iyya, available at: www.najah.edu/sites/default/files/Provisioning_Newsletter6.pdf (In Arabic).

Qāsim Nizār Muḥammad (1980), Ihtiyār al-mawādd al-maktabiyya, Wizārat al-ta‘līm al-‘ālī, Baghdad. (In Arabic).

Qāsim Ḥišmat (1979), Maṣādir al-ma‘lūmāt: dirāsatu muškilāti tawfīri-hā fī l-maktabāt wa-marākiz al-tawtīq, Maktabatu Ġarīb, Cairo. (In Arabic).

Qāsim Ḥišmat (1988), Maṣādir al-ma‘lūmāt wa-tanmīyatu muqtanayāt al-maktaba, Maktabatu Ġarīb, Cairo. (In Arabic).

Qāsim Ḥišmat (1990), Madhal li-dirāsat al-maktabāt wa-‘ilm al-ma‘lūmāt, Maktabatu Ġarīb, Cairo. (In Arabic).

Qāsim Ḥišmat (1995), Dirāsāt fī ‘ilm al-ma‘lūmāt, Dār Ġarīb li-l-ṭibā‘a wa-l-našr wa-l-tawzī‘, Cairo. (In Arabic).

Qindīljī ‘Āmir. (1999), Al-baḥt al-‘ilmī wa-stihdāmu maṣādir al-ma‘lūmāt, Dār al-Yāzūrī al-‘ilmiyya li-l-našr wa-l-tawzī‘, Amman. (In Arabic).

Muḥāḍarāt fī ’usus al-ihtiyār wa-tanmīyat al-majmū‘āt (2000), Dār al-taqāfa al-‘ilmiyya, Alexandria. (In Arabic).

Mutawallī Nārīmān I. (2002), Al-ittijāhāt al-ḥadīta fī ’idārat wa-tanmīyat muqtanayāt al-maktabāt wa-marākiz al-ma‘lūmāt, Al-Dār al-miṣriyya al-lubnāniyya, Cairo. (In Arabic).

Mukhanna A. M. (1984), Istoriya, sovremennoye sostoyaniye i osnovnyye problemy razvitiya natsional’nykh bibliotek arabskikh stran v svete kontseptsiy NATIS, Dis. kand. ped. nauk: 05.25.03, Leningradskiy gosudarstvennyy institut kul’tury im. N. K. Krupskoy, Leningrad. (In Russian).

Naṣṣār Muḥammad Abū-l-Fatḥ (2003), ’Usus binā’ wa-tanmīyat al-muqtanayāt fī marākiz maṣādir al-ta‘allum, Miṣr li-l-hadamāt al-‘ilmiyya, Cairo. (In Arabic).

‘Umar Aḥmad Anwar (2001), Al-’ijrā’āt al-fanniyya li-l-maktabāt: ‘amaliyyāt al-tazwīd wa-l-’i‘dād wa-l-ṣiyāna, Dār al-nahḍa al-‘arabiyya, Cairo. (In Arabic).

Al-’ustād al-duktūr Aḥmad Anwar ‘Umar (1920–1992), available at: www.lis.edu.eg.new2/index.php?option=comcontent&view=article&id=374:2012-05-19-17-13-22&catid=54:2012-05-19-18-55-50&Itemid=254 (In Arabic).

Ṣāliḥ ‘Abdullāh Ḥasan (1999), Al-’ijrā’āt al-fanniyya fī l-maktabāt wa-marākiz al-ma‘lūmāt: al-tazwīd, al-fahrasa, al-taṣnīf, Mu’assasat al-warrāq, Amman. (In Arabic).

Salāma ‘Abd al-Ḥāfiẓ Muḥammad (1997), Hadamāt al-ma‘lūmāt wa-tanmīyat al-muqtanayāt al-maktabiyya, Dār al-fikr li-l-ṭibā‘a wa-l-našr wa-l-tawzī‘, Amman. (In Arabic).

Tafazzoli A. (2008), “Nauka upravleniya gosudarstvom v Sasanidskom Irane”, in Iran-Name, No. 2. (In Russian).

Halīfa Ša‘bān ‘Abd al-‘Azīz (2002), Binā’ wa-tanmīyat al-majmū‘āt fī l-maktabāt wa-marākiz al-ma‘lūmāt: dirāsat al-’usus al-naẓariyya wa-l-taṭbīqāt al-‘amaliyya, Dār al-taqāfa al-‘ilmiyya, Alexandria. (In Arabic).

Šaraf al-Dīn ‘Abd al-Tawwāb (2001), Al-madhal ’ilā l-maktabāt wa-l-ma‘lūmāt, Al-Dār al-duwaliyya li-l-istitmārāt al-taqāfiyya, Cairo. (In Arabic).

Ford Stephen (1973), The Acquisition of Library materials, Chicago.