ПОЕЗІЯ МУФДІ ЗАКАРІЇ В БОРОТЬБІ ЗА САМОІДЕНТИФІКАЦІЮ АЛЖИРСЬКОГО НАРОДУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  С. В. Рибалкін

Анотація

У статті подано огляд творчості відомого алжирського поета, громадського та політичного діяча другої половини XX ст. Муфді Закарії. Досліджуваним аспектом є, зокрема, роль поета в подіях національно-визвольної боротьби в Алжирі (1945–1962). На прикладі авторського перекладу фрагментів з доробку Закарії здійснено аналіз мовних та літературних особливостей поезії.

Як цитувати

Рибалкін, С. В. (2013). ПОЕЗІЯ МУФДІ ЗАКАРІЇ В БОРОТЬБІ ЗА САМОІДЕНТИФІКАЦІЮ АЛЖИРСЬКОГО НАРОДУ. Східний світ, (1 (78), 71-76. https://doi.org/10.15407/orientw2013.01.071
Переглядів статті: 34 | Завантажень PDF: 22

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

алжирський народ, Муфді Закарія, поезія, самоідентифікація

Посилання

Баккаї 2007. – بقاعي إيمان. المتقن في الأدب العربي المعاصر. سامو برس غروب، بيروت. 2007. 471 ص.

Закарія 1983. – زكريا مفدي. اللهب المقدس. دار الطباعة والتوزيع، الجزائر. – 1983.

Занд Н.М. Муфди Закария // Краткая литературная энциклопедия. Т. 5. Москва, 1968.

Кадур 2011. قدور سكينة. الحبسيات في الشعر العربي. أطروحة دكتوراه دولة في الأدب العربي الحديث. – قسنطينة. – 2011.

Курганцев 1978. – Ритмы: африканская лирика XX ст. / Пер. с ар. М. Курганцева. Москва, 1978.

Кяхваль 2011. كحوال محفوظ. أروع قصائد مفدي زكريا. نوميديا للطباعة والنشر والتوزيع، قسنطينة. – 2011 – ص.

Насер 1985. – ناصر محمد. الشعر الجزائري الحديث. دار الغرب الإسلامي، بيروت. – 1985.

Пиотровский М.Б. Коранические сказания. Москва, 1991.

Салех 1987. – صالح يحي السيخ. شعر الثورة عند مفدي زكريا. دراسة فنية تحليلية. دار البعث للطباعة والنشر، قسنطينة. – 1987. – 448 ص.

Утро моего народа. Современная алжирская поэзия / Пер. с ар. М. Ваксмахера, М. Кудинова. Москва, 1976.

Харфі 1982. – خرفي صالح. الشعر الجزائري الحديث. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر. – 1982

Bois M. Modern Algeria // The Routledge Encyclopedia of Arabic Literature. New Edition / Ed. by J.S. Meisami, P. Starkey. London – New York, 2010.

Wassini L. Les orientations du roman arabe en Algerie. Algiers, 1986.

REFERENCES

Baqqā‘ī ’Īmān (2007), Al-mutqan fī l-’adab al-‘arabī al-mu‘āṣir, Sāmū Bris Ġurūb, Beirut. (In Arabic).

Zakariyā Mufdī (1983), Al-lahab al-muqaddas, Dār al-ṭibā‘a wa-l-tawzī‘, Algiers. (In Arabic).

Zand N.M. (1968), “Mufdi Zakariya”, in Kratkaya literaturnaya entsiklopediya, Vol. 5, Moscow. (In Russian).

Qaddūr Sakīna (2011), Al-ḥabsiyyāt fī l-ši‘r al-‘arabī, ’Uṭrūḥat duktūrāh dawla fī l-’adab al-‘arabī al-ḥadīt, Costantina. (In Arabic).

Ritmy: afrikanskaya lirika XX st. (1978), Transl. from Arabic by M. Kurgantsev, Moscow. (In Russian).

Kaḥwāl Maḥfūẓ (2011), ’Arwa‘u qaṣā’id Mufdī Zakariyā, Nūmīdiyā li-l-ṭibā‘a wa-l-našr wa-l-tawzī‘, Costantina. (In Arabic).

Nāṣir Muḥammad (1985), Al-ši‘r al-jazā’irī al-ḥadīt, Dār al-ġarb al-’islāmī, Beirut. (In Arabic).

Piotrovskiy M. B. (1991), Koranicheskiye skazaniya, Moscow. (In Russian).

Ṣāliḥ Yaḥyā al-Šayh (1987), Ši‘r al-tawra ‘inda Mufdī Zakariyā. Dirāsa fanniyya taḥlīliyya, Dār al-ba‘t li-l-ṭibā‘a wa-l-našr, Costantina. (In Arabic).

Utro moyego naroda. Sovremennaya alzhirskaya poeziya (1976), Transl. from Arabic by M. Vaksmakher and M. Kudinov, Moscow. (In Russian).

Ḥarfī Ṣāliḥ (1982), Al-ši‘r al-jazā’irī al-ḥadīt, Al-šarika al-waṭaniyya li-l-našr wa-l-tawzī‘, Algiers. (In Arabic).

Bois M. (2010), “Modern Algeria”, The Routledge Encyclopedia of Arabic Literature, New Edition, Ed. by J.S. Meisami, P. Starkey, London and New York.

Wassini L. (1986), Les orientations du roman arabe en Algerie, Algiers.