МЕТАФОРИЧНІ МОДЕЛІ ЕМОЦІЙНИХ КОНЦЕПТІВ СУМ ТА РАДІСТЬ У ПЕРСЬКІЙ МОВІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  О. В. Мазепова

Анотація

Із застосуванням здобутків теорії концептуальної метафори зроблено спробу визначити перелік метафоричних моделей, за якими відбувається осмислення емоцій “сум” та “радість” перською мовною свідомістю. Встановлено деякі універсальні та етноспецифічні особливості метафоричної концептуалізації вказаних емоцій у перському лінгвоментальному просторі.

Як цитувати

Мазепова, О. В. (2014). МЕТАФОРИЧНІ МОДЕЛІ ЕМОЦІЙНИХ КОНЦЕПТІВ СУМ ТА РАДІСТЬ У ПЕРСЬКІЙ МОВІ. Східний світ, (4 (85), 123-130. https://doi.org/10.15407/orientw2014.04.123
Переглядів статті: 36 | Завантажень PDF: 29

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

емоційні концепти, Метафоричні моделі, перська мова, сум та радість

Посилання

Апресян В. Ю. Опыт кластерного анализа: русские и английские эмоциональные концепты // Вопросы языкознания, 2011, № 1.

Баранов А. Н. Когнитивная теория метафоры: двадцать пять лет спустя // Дж. Лакофф, М. Джонсон. Метафоры, которыми мы живем. Москва, 2004.

Голева Г. С. Фарси-русский фразеологический словарь. Москва, 2000.

Изард К. Э. Психология эмоций. Санкт-Петербург, 2003.

Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. Москва, 2004.

Мартинюк А. П. Словник основних термінів когнітивно-дискурсивної лінгвістики. Харків, 2011.

Охріменко М. А. Персько-український словник емотивної фразеології. Луцьк, 2011.

Скребцова Т. Г. Когнитивная лингвистика: Курс лекций. Санкт-Петербург, 2011.

Чудинов А. П. Политическая лингвистика: Учебное пособие. Москва, 2008.

Anvari H. Farhang-e amsāl-e soxan. Tehrān, 2005.

Hāj Seyed Javādi F. Bāmdād-e xomār. Tehrān, 1998.

Hedāyat S. Zende be gur. Se qatre xun. Tehrān, 1993.

Kövecses Z. Metaphor and Emotion: language, culture, and body in human feeling. New York, 2007.

Pejvāk N. Šab-e šarāb. Rašt, 1998.

Pirzād Z. Čerāqhā-rā man xāmuš mikonam. Tehrān, 2001.

Wierzbicka A. Emotions across Languages and Cultures: Diversity and Universals. Cambridge University Press, 1999. https://doi.org/10.1017/CBO9780511521256

REFERENCES

Apresyan V. Yu. (2011), “Opyt klasternogo analiza: russkiye i angliyskiye emotsional’nyye kontsepty” in Voprosy yazykoznaniya, No. 1. (In Russian).

Baranov A. N. (2004), “Kognitivnaya teoriya metafory: dvadtsat’ pyat’ let spustya, Dzh. Lakoff and M. Dzhonson” in Metafory, kotorymi my zhivem, Moscow. (In Russian).

Goleva G. S. (2000), Farsi-russkiy frazeologicheskiy slovar’, Moscow. (In Russian).

Izard K. E. (2003), Psikhologiya emotsiy, Saint Petersburg. (In Russian).

Lakoff Dzh. and Dzhonson M. (2004), Metafory, kotorymi my zhivem, Moscow. (In Russian).

Martynyuk A. P. (2011), Slovnyk osnovnykh terminiv kohnityvno-dyskursyvnoyi linhvistyky, Kharkiv. (In Ukrainian).

Okhrimenko M. A. (2011), Pers’ko-ukrayins’kyy slovnyk emotyvnoyi frazeolohiyi, Lutsk. (In Ukrainian).

Skrebtsova T. G. (2011), Kognitivnaya lingvistika: Kurs lektsiy, Saint Petersburg. (In Russian).

Chudinov A. P. (2008), Politicheskaya lingvistika: Uchebnoye posobiye, Moscow. (In Russian).

Anvari H. (2005), Farhang-e amsāl-e soxan, Tehran. (In Farsi).

Hāj Seyed Javādi F. (1998), Bāmdād-e xomār, Tehran. (In Farsi).

Hedāyat S. (1993), Zende be gur. Se qatre xun, Tehran. (In Farsi).

Kövecses Z. (2007), Metaphor and Emotion: language, culture, and body in human feeling, New York.

Pejvāk N. (1998), Šab-e šarāb, Rasht. (In Farsi).

Pirzād Z. (2001), Čerāqhā-rā man xāmuš mikonam, Tehran. (In Farsi).

Wierzbicka A. (1999), Emotions across Languages and Cultures: Diversity and Universals, Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511521256