ДЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАДИЦІЙНОЇ ТІЛЕСНОСТІ В РОМАНІ ХАН ҐАН “ВЕГЕТАРІАНКА”

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Ю. А. Ковальчук

Анотація

У романі південнокорейської письменниці Хан Ґан, лауреатки Міжнародної Букерівської премії 2016 року, зображено трансгресію за рамки буденності й повстання молодої жінки проти соціального конструювання людського тіла.
Тлумачення роману дослідниками здебільшого обмежується гендерним та екофеміністичним підходами, проте твір потребує аналізу в ширшому соціокультурному контексті з урахуванням тривалого впливу на світогляд корейців конфуціанської традиції, адже гостра нетолерантність до тілесних та ідеологічних відмінностей існує в сучасній Кореї внаслідок постійного культивування ідей колективізму та наголошування на обов’язках кожної особи перед соціальною групою.
У статті показано, що сюжет роману Хан Ґан “Вегетаріанка” засновано на критиці обмежень, які накладаються на свободу індивіда засадами конфуціанської системи цінностей, котра й досі є фундаментом міжособистісних стосунків у Республіці Корея. Пропонується соціокультурне осмислення тілесних трансформацій героїні роману та реакцій її родичів на ці зміни з огляду на традиційні конфуціанські категорії ієрархічних стосунків між старшими й молодшими, чітко визначених соціальних ролей і відповідальності кожного індивіда перед колективом.
Героїня роману, Йонхє, переживає глибоку кризу власної ідентичності у зв’язку з неприйняттям світу, сповненого різних форм насильства, спрямованих на споживання та об’єктивацію заради дотримання законів суворо регламентованого суспільного ладу. Відмова від м’яса стає першим кроком до звільнення жінки від соціокультурного тиску і приводить її до зустрічі з Іншим усередині власного Я, до творення нової тілесності – вона обирає шлях фізичного виснаження, перетворюючись на рослину. Нова тілесність Йонхє означає відмову підтримувати образ “нормального” члена соціуму ціною самопожертви та “споживання” інших осіб. Неприйняття нею будь-яких форм насильства змушує її мовчати, не нав’язуючи нікому власних переконань.
Психологічні та фізичні метаморфози Йонхє сприймаються її оточенням як девіація і виклик конфуціанським засадам суспільного життя. Родина прагне повернути героїню до конформістської позиції, вимагає узгодити спосіб життя з потребами й очікуваннями колективу, пожертвувавши особистістю та свободою вибору.

Як цитувати

Ковальчук, Ю. А. (2019). ДЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАДИЦІЙНОЇ ТІЛЕСНОСТІ В РОМАНІ ХАН ҐАН “ВЕГЕТАРІАНКА”. Східний світ, (3 (104), 46-53. https://doi.org/10.15407/orientw2019.03.046
Переглядів статті: 58 | Завантажень PDF: 31

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

гендер, корейська література, соціальний контроль, тілесність, Хан Ґан

Посилання

A History of Korean Literature / Ed. P. H. Lee. Cambridge, 2003.

Choi Yoo Jin. Male Violence and Female Body in Kang Han’s “Vegetarian” // Feminist Studies in English Literature. Vol. 21 (3). 2013. https://doi.org/10.15796/fsel.2013.21.3.008

Kim Eun-Shil. The Politics of the Body in Contemporary Korea // Korea Journal. Vol. 49 (3). 2009.

Lee Soyun, Shin Jeongsoo. Chapters 44 and 45 of the Samguk sagi: An Annotated Translation of Biographies of Eulji Mundeok and Others // The Review of Korean Studies. Vol. 21 (2). 2018. https://doi.org/10.25024/review.2018.21.2.006

Neiger A. The Narrated Body: The Representation of Corporeality in Contemporary Literature // Mediating the Human Body: Technology, Communication, and Fashion / Ed. L. Fortunati, J. E. Katz, R. Riccini. Mahwah, New Jersey, London, 2003.

Ryoo Bo Sun. The “Docile Body” and “Organs without a Body”: The Body in Contemporary Korean Literature // Korean Literature Now. Vol. 32 (Summer). 2016.

Women and Confucianism in Choson Korea: New Perspectives / Ed. Kim Youngmin, M. J. Pettid. Albany, 2011.

Yoo Taebum, Yoon In-Jin. Becoming a Vegetarian in Korea: The Sociocultural Implications of Vegetarian Diets in Korean Society // Korea Journal. Vol. 55 (4). 2015. https://doi.org/10.25024/kj.2015.55.4.111

백지연. 포스트휴먼 시대의 젠더정치와 괴물-비체의 재현방식 – 김언희와 한강의 작품을 중심으로 // 비교문화연구. Vol. 50. 2018.

신수정. 한강 소설에 나타나는 ‘채식’의 의미: “채식주의자”를 중심으로 // 문학과환경. Vol. 9 (2). 2010.

유진일. 한강과 페퇴츠 언드라쉬의 소설에 나타나는 생태비평 비교 연구: 생태여성주의 작품 “채식주의자”와 “Sarga virag a felesegem”을 중심으로 // 동유럽발칸연구. Vol. 40 (5). 2016. https://doi.org/10.19170/eebs.2016.40.5.49

이찬규, 이은지. 한강의 작품 속에 나타난 에코페미니즘 연구 – “채식주의자”를 중심으로 // 인문과학. Vol. 46. 2010.

조윤정. 한강의 “채식주의자”에 나타나는 인간의 섭생과 트라우마 // 인문과학. Vol. 64. 2017.

한강. 채식주의자. 서울: 창비, 2007.

한귀은. 외상의 (탈)역전이 서사 – 한강의 “채식주의자” 연작에 관하여 // 배달말. Vol. 43. 2008.

REFERENCES

A History of Korean Literature (2003), P. H. Lee (Ed.), Cambridge University Press, Cam­bridge.

Choi Yoo Jin (2013), “Male Violence and Female Body in Kang Han’s ‘Vegetarian’”, Feminist Studies in English Literature, Vol. 21 (3), pp. 205–235. https://doi.org/10.15796/fsel.2013.21.3.008

Kim Eun-Shil (2009), “The Politics of the Body in Contemporary Korea”, Korea Journal, Vol. 49 (3), pp. 5–14.

Lee Soyun and Shin Jeongsoo (2018), “Chapters 44 and 45 of the Samguk sagi: An Annotated Translation of Biographies of Eulji Mundeok and Others”, in The Review of Korean Studies, Vol. 21 (2), pp. 165–245. https://doi.org/10.25024/review.2018.21.2.006

Neiger A. (2003), “The Narrated Body: The Representation of Corporeality in Contemporary Literature”, in L. Fortunati (Ed.), Mediating the Human Body: Technology, Communication, and Fashion, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, New Jersey and London, pp. 51–59.

Ryoo Bo Sun (2016), “The ‘Docile Body’ and ‘Organs without a Body’: The Body in Contem­porary Korean Literature”, in Korean Literature Now, Vol. 32 (Summer), pp. 21–23.

Women and Confucianism in Choson Korea: New Perspectives (2001), Kim Youngmin and M. J. Pettid (Eds.), SUNY Press, Albany.

Yoo Taebum and Yoon In-Jin (2015), “Becoming a Vegetarian in Korea: The Sociocultural Im­plications of Vegetarian Diets in Korean Society”, in Korea Journal, Vol. 55 (4), pp. 111–135. https://doi.org/10.25024/kj.2015.55.4.111

Baek Jiyeon (2018), “Posteuhyumeon sidae-ui jendeo jeongchi-wa gwoemul-biche-ui jae­hyeon bangsik – Kim Eonhyi-wa Han Gang-ui jakpum-eul jungsim-euro”, in Bigyio munhwa yeo­ngu, Vol. 50, pp. 77–101. (In Korean).

Sin Sujeong (2010), “Han Gang soseol-e natananeun ‘chaesik’-ui uimi: ‘Chaesikjuuija’-reul jungsim-euro”, in Munhak-kwa hwangyeong, Vol. 9 (2), pp. 193–211. (In Korean).

Yu Jinil (2016), “Han Gang-gwa Petoecheu Eondeurasui-ui soseol-e natananeun saengtae bi­pyeong bigyo yeongu: saentaeyeoseongjuui-uijakpum ‘Chaesikjuuija’-wa ‘Sarga virag a felese­gem’-eul jungsim-euro”, in Donyureop-Balkhan yeongu, Vol. 40 (5), pp. 49–72. (In Korean). https://doi.org/10.19170/eebs.2016.40.5.49

Lee Changyu and Lee Eunji (2010), “Han Ganh-ui jakpum sok-e natanan ekopeminijeum yeongu – ‘Chaesikjuuija’-reul jungsim-euro”, in Inmun gwahak, Vol. 46, pp. 43–67. (In Ko-rean).

Jo Yunjeong (2017), “Han Gang-ui ‘Chaesikjuuija’-e natananeun ingan-ui seonsaeng-gwa teurauma”, in Inmun gwahak, Vol. 64, pp. 5–39. (In Korean).

Han Gang (2007), Chaesikjuuija, Changbi, Seoul. (In Korean).

Han Gwieun (2008), “Woesang-ui (tal)yeokjeoni seosa – Han Gang-ui ‘Chaesikjuuija’ yeon­jag-e gwanhayeo”, in Baedalmal, Vol. 43, pp. 289–317. (In Korean).