ЕТАПИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СХОДОЗНАВСТВА В ОДЕСІ У СЕРЕДИНІ ХІХ–ХХ СТОЛІТТЯХ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Д. П. Урсу

  О. Є. Музичко

Анотація

У статті на базі широкого комплексу історичних джерел окреслено етапи розвитку сходознавства в Одесі, визначено напрямки сходознавчих студій (філологічний, історичний, філософський тощо), найактивніших спеціалістів у цій галузі. Наголошено на великому внескові одеських науковців у справу розбудови сходознавчих студій.

Як цитувати

Урсу, Д. П., & Музичко, О. Є. (2013). ЕТАПИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СХОДОЗНАВСТВА В ОДЕСІ У СЕРЕДИНІ ХІХ–ХХ СТОЛІТТЯХ. Східний світ, (2-3 (79-80), 92-118. https://doi.org/10.15407/orientw2013.02.092
Переглядів статті: 48 | Завантажень PDF: 123

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

історичний, Одеса, Сходознавство, філологічний, філософський

Посилання

Базили К. М. (некролог) // Записки Одесского Общества Истории и Древностей (ЗООИД), 1888, № 14.

Балэ. Японская поэзия // Вопросы общественной жизни, 1904, № 3–4.

Биографический словарь профессоров и преподавателей императорского С.-Петербургского университета за истекшую третью четверть века его существования. Т. 1. Санкт-Петербург, 1896.

Боровой С. Давид Лехно и его история Крымского ханства // Еврейская мысль. Ленинград, 1926.

Боровой С. Нариси з історії єврейської книги // Бібліологічні вісті, 1925, № 1–2.

Боровой С. Нариси з історії єврейської книги // Бібліологічні вісті, 1926, № 1.

Всеукраїнська наукова асоціація сходознавства. 1926–1929. Харків, 1929.

Григорьев В. Монеты Джучидов, Генуэзцев и Гиреев, битые на Таврическом полуострове и принадлежащие обществу // Записки Одесского Общества Истории и Древностей (ЗООИД). Т. 1. 1844.

Григорьев В. О куфических монетах VIII, IX, Х и отчасти VII и XI века, находимых в России и прибалтийских странах, как источниках для древнейшей отечественной истории // Записки Одесского Общества Истории и Древностей (ЗООИД). Т. 1. 1844а.

Григорьев В. Ярлыки Тохтамыша и Сеадет-Герая // Записки Одесского Общества Истории и Древностей (ЗООИД). Т. 1. 1844б.

Державний архів Одеської області (ДАОО). Ф. 42, оп. 37, спр. 30; ф. 44, оп. 5, спр. 42, 55, 69; ф. 45, оп. 1/1, спр. 149, 875; ф. 45, оп. 4, спр. 2033, 2048, 2648; ф. 45, оп. 11, спр. 28; ф. 45, оп. 12, спр. 156, 208; ф. 45, оп. 19, спр. 111; ф. 153, оп. 1, спр. 295, 580; ф. 157, оп. 1, спр. 41, 46, 47; ф. 157, оп. 1, спр. 47; ф. 164, оп. 1, спр. 5; ф. 334, оп. 3, спр. 14, 7529, 7539; ф. 334, оп. 3, спр. 7539, 7658; ф. Р-39, оп. 1, спр. 3, 58, 87; ф. Р-129, оп. 3, спр. 7, 10; ф. Р-849, оп. 3, спр. 4; ф. Р-1438, оп. 12, спр. 48, 83; ф. Р-1593, оп. 1, спр. 9; ф. Р-1724, оп. 1, спр. 19, 49; ф. Р–2274, оп. 1, спр. 233.

Доконт Н. Г. Древнеегипетские памятники в Одесском государственном археологическом музее // Вестник древней истории, 1965, № 2.

Доніч С. В. Три єгипетські конуси Одеського Державного Історично-Археологічного Музею // Вісник Одеської комісії краєзнавства при Українській Академії наук, Ч. 4–5. Секція археологічна. Одеса, 1930.

Заруба В. М. Історик трагічної долі (Академік Михайло Єлисейович Слабченко) // Архіви України, 1992, № 5–6.

Звіт Одеської філії Всеукраїнської наукової асоціації сходознавства (28.ХІІ.26 – 15.V.27). Одеса, 1927.

Избаш Т. А., Скрипник В. В. Одесское общество истории и становление востоковедения в Одессе // Лукомор’я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор’я. Одеса, 2008.

Інститут рукопису Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського, ф. V, спр. 1123; ф. X, спр. 21617, 22028, 22792, 27651, 27657, 27659, 27701, 27756, 27761, 27765, 27790, 27906, 28231, 28252, 29934, 30145, 34034.

Кельнер В. Е. От истории к политике // Дубнов С. М. Книга жизни. Иерусалим – Москва, 2004.

Ковальов Є. А. Історія Інституту східних мов при Рішельєвському ліцеї в Одесі: 1837–1854 // Східний світ, 2007, № 4.

Коцейовский А. Л. (некролог) // Родное слово, 1920. 21 января.

Латышева Л. П. К истории египетской коллекции Одесского археологического музея // Краткие сообщения о полевых археологических исследованиях Одесского государственного музея 1961 года. Одесса, 1963.

Левченко В. В., Петровський Е. П. Штрихи до біографії професора О. О. Сухова (до 70-річчя з часів трагічних подій) // Південний-Захід. Одесика. Вип. 6. Одеса, 2008.

Левченко В. В. Єгиптологія – його стихія: до 90-х роковин Олександра Леопольдовича Коцейовського (1887–1919) // Лукомор’я. Вип. 3. Одеса, 2009.

Левченко В. В. Історія Одеського інституту народної освіти (1920–1930 рр.): позитивний досвід невдалого експерименту. Одеса, 2010.

Материалы для биографического словаря действительных членов Императорской Академии наук. Т. III. Ч. 1. Петроград, 1915.

Мир Кондакова. Москва, 1996.

Михневич И. Исторический обзор сорокалетия Ришельевского лицея с 1817 г. по 1857 год. Одесса, 1857.

Музичко О. Розвиток сходознавства в Одесі на початку ХХ ст. (1905–1920 роки): осередки, напрямки, діячі // Східний світ, 2008, № 4.

Музичко О. Є. Меліксет-Бек Левон Меліксетович // Одеські історики. Т. 1 (початок ХІХ – середина ХХ ст.): Енциклопедичне видання. Одеса, 2009.

Музичко О. Грузини в Одесі: історія та сучасність. Одеса, 2010.

Музичко О. Є. Єгіазаров Соломон Адамович // Одеські історики. Т. 1 (початок ХІХ – середина ХХ ст.): Енциклопедичне видання. Одеса, 2009.

Музичко О. Є. Мерзон Яків Єкусьєвич // Одеські історики. Т. 1 (початок ХІХ – середина ХХ ст.): Енциклопедичне видання. Одеса, 2009.

Музичко О. Є. Дубнов Шимон (Семен) Маркович // Одеські історики. Т. 1 (початок ХІХ – середина ХХ ст.): Енциклопедичне видання. Одеса, 2009.

Н. П. Кондаков и его время: Сб. статей. Москва, 1996.

Наукова бібліотека Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. Архів М. М. Ланге. Картон 32. Спр. 300.

Непомнящий А. А. Подвижники крымоведения. Т. 2: Taurica orientalia. Симферополь, 2008.

Овсянико-Куликовський Д. М. Санскритська граматика; читання санскритських текстів // Обозрение преподавания в ИНУ во втором полугодии 1885–1886 учебного года. Одесса, 1885.

Одеська національна наукова бібліотека (ОННБ). Поточний архів, спр. 77, арк. 17.

Одеський державний археологічний музей. Папка 42, спр. 59422, 59423; папка 45, спр. 59430; поточний архів, особова справа С. В. Доніча.

Отчет о состоянии и деятельности Императорского Новороссийского университета за 1915 год. Одесса, 1916.

Поточний архів ОНУ ім. І. І. Мечникова. Особова справа доцента Л. В. Нікуліної; Особова справа аспіранта І. Д. Головка.

Пріцак О. Про Агатангела Кримського у 120-і роковини народження // Східний світ, 1993, № 1.

Рафалович А. А. (некролог) // Журнал Министерства Народного Просвещения. 1851. Сентябрь.

Романова О. О. Історія розвитку єгиптологічних досліджень в Україні // Східний світ, 2003, № 4.

Романова О. О. Проблема авторства рукопису V.1123 Інституту рукописів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського і наукова спадщина Сергія Володимировича Доніча // Східний світ, 2004, № 2.

Савченко В. Неофициальная Одесса эпохи нэпа (март 1921 – сентябрь 1929). Москва, 2012.

Сапожніков І. В. Федір Остапович Петрунь: Матеріали до біографії та внесок в історичну картографію // Національна картографія: стан, проблеми та перспективи розвитку. Зб. наук. праць. Вип. 2. Київ, 2005.

Скрипник В.В. Вчені-сходознавці в науковому та громадському житті Одеси (ХІХ – початок ХХ ст.). Автореф. дисер. на здобуття наук. ступ. канд. істор. наук. – 07.00.02 – всесвітня історія / Чорноморський державний університет ім. Петра Могили. Миколаїв, 2011.

Смирнов В. А. О “немарксистской египтологии” // Реквием ХХ века. Ч. 2. Одесса, 2003.

Смирнов В. А. Непредсказуемое прошлое // Реквием ХХ века. Ч. 2. Одесса, 2003a.

Сходознавство і візантологія в Україні в іменах: біобібліогр. слов. Київ, 2011.

Тураев Б. А. Описание египетского отдела музея имп. Одесского общества истории и древностей // Записки Одесского общества истории и древностей. ХХХ. Одесса, 1912.

Урсу Д. П. Одесские годы Йосифа Клаузнера // Дерибасовская-Ришельевская: Одесский альманах. Вып. 36. Одесса, 2009.

Урсу Д. П. З історії сходознавства на півдні України // Східний світ. 1994. № 1–2.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України). Ф. 166, оп. 5, спр. 737; ф. 166, оп. 6, спр. 4664, 6225, 6230, 6233, 7491; ф. 166, оп. 12, спр. 7491, 7735.

Циганкова Е. Сходознавчі установи в Україні: Радянський період. Київ, 2007.

Циганкова Е. Г., Кочубей Ю. М., Василюк О. Д. Передмова // Сходознавство і візантологія в Україні в іменах. Київ, 2011.

Чувпило Л. О. Вивчення Індії в Харківському університеті у 1805–1917 рр. // Індія: давнина і сучасність. Зб. наук. праць. Вип. 1. Київ, 2003.

Journal d’Odessa, 1838 (1 juillet).

REFERENCES

“Bazili K. M. (nekrolog)” (1888), in Zapiski Odesskogo Obshchestva Istorii i Drevnostey (ZOOID), No. 14. (In Russian).

Bale (1904), “Yaponskaya poeziya”, in Voprosy obshchestvennoy zhizni, No. 3–4. (In Russian).

Biograficheskiy slovar’ professorov i prepodavateley imperatorskogo S.-Peterburgskogo universiteta za isteksh·chyu tret’yu chetvert’ veka ego sushchestvovaniya (1896), Vol. 1, Saint Petersburg. (In Russian).

Borovoy S. (1926), “David Lekhno i ego istoriya Krymskogo khanstva”, in Evreyskaya mysl’, Leningrad. (In Russian).

Borovoy S. (1925), “Narysy z istoriyi yevreys’koyi knyhy”, in Bibliolohichni visti, No. 1–2. (In Ukrainian).

Borovoy S. (1926), “Narysy z istoriyi yevreys’koyi knyhy”, in Bibliolohichni visti, No. 1. (In Ukrainian).

Vseukrayins’ka naukova asotsiatsiya skhodoznavstva. 1926–1929 (1929), Kharkiv. (In Ukrainian).

Grigor’yev V. (1844), “Monety Dzhuchidov, Genueztsev i Gireyev, bityye na Tavricheskom poluostrove i prinadlezhashchiye obshchestvu”, in Zapiski Odesskogo Obshchestva Istorii i Drevnostey (ZOOID), Vol. 1. (In Russian).

Grigor’yev V. (1844a), “O kuficheskikh monetakh VIII, IX, X i otchasti VII i XI veka, nakhodimykh v Rossii i pribaltiyskikh stranakh, kak istochnikakh dlya drevneyshey otechestvennoy istorii”, in Zapiski Odesskogo Obshchestva Istorii i Drevnostey (ZOOID), Vol. 1. (In Russian).

Grigor’yev V. (1844b), “Yarlyki Tokhtamysha i Seadet-Geraya”, in Zapiski Odesskogo Obshchestva Istorii i Drevnostey (ZOOID), Vol. 1. (In Russian).

Derzhavnyy arkhiv Odes’koyi oblasti (DAOO) [State Archives of Odessa Region], Fund 42, Inventory 37, File 30; Fund 44, Inventory 5, Files 42, 55, 69; Fund 45, Inventory 1/1, Files 149, 875; Fund 45, Inventory 4, Files 2033, 2048, 2648; Fund 45, Inventory 11, File 28; Fund 45, Inventory 12, Files 156, 208; Fund 45, Inventory 19, File 111; Fund 153, Inventory 1, Files 295, 580; Fund 157, Inventory 1, Files 41, 46, 47; Fund 164, Inventory 1, File 5; Fund 334, Inventory 3, Files 14, 7529, 7539; Fund 334, Inventory 3, File 7539, 7658; Fund R-39, Inventory 1, File 3, 58, 87; Fund R-129, Inventory 3, Files 7, 10; Fund R-849, Inventory 3, File 4; Fund R-1438, Inventory 12, Files 48, 83; Fund R-1593, Inventory 1, File 9; Fund R-1724, Inventory 1, Files 19, 49; Fund R–2274, Inventory 1, File 233.

Dokont N. G. (1965), “Drevneyegipetskiye pamyatniki v Odesskom gosudarstvennom arkheologicheskom muzeye”, in Vestnik drevney istorii, No. 2. (In Russian).

Donich S. V. (1930), “Try yehypets’ki konusy Odes’koho Derzhavnoho Istorychno-Arkheolohichnoho Muzeyu”, in Visnyk Odes’koyi komisiyi krayeznavstva pry Ukrayins’kiy Akademiyi nauk, Pt. 4–5, Sektsiya arkheolohichna, Odesa. (In Ukrainian).

Zaruba V. M. (1992), “Istoryk trahichnoyi doli (Akademik Mykhaylo Yelyseyovych Slabchenko)”, in Arkhivy Ukrayiny, No. 5–6. (In Ukrainian).

Zvit Odes’koyi filiyi Vseukrayins’koyi naukovoyi asotsiatsiyi skhodoznavstva (28.XII.26 – 15.V.27) (1927), Odesa. (In Ukrainian).

Izbash T. A. and Skripnik V. V. (2008), “Odesskoye obshchestvo istorii i stanovleniye vostokovedeniya v Odesse”, in Lukomor”ya: arkheolohiya, etnolohiya, istoriya Pivnichno-Zakhidnoho Prychornomor”ya, Odesa. (In Russian).

Instytut rukopysu Natsional’noyi biblioteky Ukrayiny im. V. I. Vernads’koho (IR NBUV) [Institute of Manuscript of Vernadsky National Library of Ukraine], Fund V, File 1123; Fund X, Files 21617, 22028, 22792, 27651, 27657, 27659, 27701, 27756, 27761, 27765, 27790, 27906, 28231, 28252, 29934, 30145, 34034.

Kel’ner V. E. (2004), “Ot istorii k politike”, in Dubnov S. M. Kniga zhizni, Jerusalem and Moscow. (In Russian).

Koval’ov Ye. A. (2007), “Istoriya Instytutu skhidnykh mov pry Rishel’yevs’komu litseyi v Odesi: 1837–1854”, in Shìdnij svìt, No. 4. (In Ukrainian).

“Kotseyovskiy A. L. (nekrolog)” (1920), in Rodnoye slovo, January 21. (In Russian).

Latysheva L. P. (1963), “K istorii egipetskoy kollektsii Odesskogo arkheologicheskogo muzeya”, in Kratkiye soobshcheniya o polevykh arkheologicheskikh issledovaniyakh Odesskogo gosudarstvennogo muzeya 1961 goda, Odessa. (In Russian).

Levchenko V. V. (2009), “Yehyptolohiya – yoho stykhiya: do 90-kh rokovyn Oleksandra Leopol’dovycha Kotseyovs’koho (1887–1919)”, in Lukomor”ya, Issue 3, Odesa. (In Ukrainian).

Levchenko V. V. (2010), Istoriya Odes’koho instytutu narodnoyi osvity (1920–1930 rr.): pozytyvnyy dosvid nevdaloho eksperymentu, Odesa. (In Ukrainian).

Levchenko V. V. and Petrovs’kyy E. P. (2008), “Shtrykhy do biohrafiyi profesora O. O. Sukhova (do 70-richchya z chasiv trahichnykh podiy)”, in Pivdennyy-Zakhid. Odesyka, Issue 6, Odesa. (In Ukrainian).

Materialy dlya biograficheskogo slovarya deystvitel’nykh chlenov Imperatorskoy Akademii nauk (1915), Vol. III, Pt. 1, Petrograd. (In Russian).

Mir Kondakova (1996), Moscow. (In Russian).

Mikhnevich I. (1857), Istoricheskiy obzor sorokaletiya Rishel’yevskogo litseya s 1817 g. po 1857 god, Odesa. (In Russian).

Muzychko O. (2008), “Rozvytok skhodoznavstva v Odesi na pochatku XX st. (1905–1920 roky): oseredky, napryamky, diyachi”, in Shìdnij svìt, No. 4. (In Ukrainian).

Muzychko O. Ye. (2009), “Melikset-Bek Levon Meliksetovych”, in Odes’ki istoryky, Vol. 1 (pochatok XIX – seredyna XX st.), Odesa. (In Ukrainian).

Muzychko O. (2010), Hruzyny v Odesi: istoriya ta suchasnist’, Odesa. (In Ukrainian).

Muzychko O. Ye. “Yehiazarov Solomon Adamovych”, in Odes’ki istoryky, Vol. 1 (pochatok XIX – seredyna XX st.), Odesa. (In Ukrainian).

Muzychko O. Ye. “Merzon Yakiv Yekus’yevych”, in Odes’ki istoryky, Vol. 1 (pochatok XIX – seredyna XX st.), Odesa. (In Ukrainian).

Muzychko O. Ye. “Dubnov Shymon (Semen) Markovych”, in Odes’ki istoryky, Vol. 1 (pochatok XIX – seredyna XX st.), Odesa. (In Ukrainian).

N. P. Kondakov i ego vremya: Sb. statey (1996), Moscow. (In Russian).

Naukova biblioteka Odes’koho natsional’noho universytetu im. I. I. Mechnykova [Scientific Library of the Odessa I.I. Mechnikov National University], M. M. Lanhe archives, Karton 32, File 300;

Nepomnyashchiy A. A. (2008), Podvizhniki krymovedeniya, Vol. 2: Taurica orientalia, Simferopol. (In Russian).

Ovsyaniko-Kulikovs’kiy D. M. (1885), “Sanskrits’ka gramatika; chitannya sanskrits’kikh tekstіv”, in Obozreniye prepodavaniya v INU vo vtorom polugodii 1885–1886 uchebnogo goda, Odessa. (In Russian).

Odes’ka natsional’na naukova biblioteka (ONNB) [Odesa National Scientific Library], Potochnyy arkhiv, File 77.

Odes’kyy derzhavnyy arkheolohichnyy muzey [Odessa Archeological Museum], Papka 42, Files 59422, 59423; Papka 45, File 59430; Potochnyy arkhiv, Osobova sprava S. V. Donicha.

Otchet o sostoyanii i deyatel’nosti Imperatorskogo Novorossiyskogo universiteta za 1915 god (1916), Odessa. (In Russian).

Potochnyy arkhiv Odes’koho natsional’noho universytetu im. I. I. Mechnykova, Osobova sprava dotsenta L. V. Nikulinoyi; Osobova sprava aspiranta I. D. Holovka.

Pritsak O. (1993), “Pro Ahatanhela Kryms’koho u 120-i rokovyny narodzhennya”, in Shìdnij svìt, No. 1. (In Ukrainian).

“Rafalovich A. A. (nekrolog)” (1851), in Zhurnal Ministerstva Narodnogo Prosveshcheniya, September. (In Russian).

Romanova O. O. (2003), “Istoriya rozvytku yehyptolohichnykh doslidzhen’ v Ukrayini”, in Shìdnij svìt, No. 4. (In Ukrainian).

Romanova O. O. (2004), “Problema avtorstva rukopysu V.1123 Instytutu rukopysiv Natsional’noyi biblioteky Ukrayiny im. V. I. Vernads’koho i naukova spadshchyna Serhiya Volodymyrovycha Donicha”, in Shìdnij svìt, No. 2. (In Ukrainian).

Savchenko V. (2012), Neofitsial’naya Odessa epokhi nepa (March 1921 – September 1929), Moscow. (In Russian).

Sapozhnikov I. V. (2005), “Fedir Ostapovych Petrun’: Materialy do biohrafiyi ta vnesok v istorychnu kartohrafiyu”, in Natsional’na kartohrafiya: stan, problemy ta perspektyvy rozvytku, Issue 2, Kyiv. (In Ukrainian).

Skrypnyk V.V. (2011), Vcheni-skhodoznavtsi v naukovomu ta hromads’komu zhytti Odesy (XIX – pochatok XX st.), Avtoref. dyser. na zdobuttya nauk. stup. kand. istor. nauk. – 07.00.02 – vsesvitnya istoriya, Chornomors’kyy derzhavnyy universytet im. Petra Mohyly, Mykolayiv. (In Ukrainian).

Smirnov V. A. (2003), “O ‘nemarksistskoy egiptologii’ ”, in Rekviyem XX veka, Pt. 2, Odesa. (In Russian).

Smirnov V. A. (2003a), “Nepredskazuyemoye proshloye”, in Rekviyem XX veka, Pt. 2, Odesa. (In Russian).

Skhodoznavstvo i vizantolohiya v Ukrayini v imenakh: biobibliohr. slov. (2011), Kyiv. (In Ukrainian).

Turayev B. A. (1912), “Opisaniye egipetskogo otdela muzeya imp. Odesskogo obshchestva istorii i drevnostey”, in Zapiski Odesskogo obshchestva istorii i drevnostey, XXX, Odesa. (In Russian).

Ursu D. P. (1994), “Z istoriyi skhodoznavstva na pivdni Ukrayiny”, in Shìdnij svìt, No. 1–2. (In Ukrainian).

Ursu D. P. (2009), “Odesskiye gody Yosifa Klauznera”, in Deribasovskaya-Rishel’yevskaya: Odesskiy al’manakh, Issue 36, Odesa. (In Russian).

Tsentral’nyy derzhavnyy arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnya Ukrayiny (TsDAVO Ukrayiny) [Central State Archives of Supreme Authorities and Governments of Ukraine (Central Executive Committee of Ukraine)], Fund 166, Inventory 5, File 737; Fund 166, Inventory 6, Files 4664, 6225, 6230, 6233, 7491; Fund 166, Inventory 12, File 7491, 7735.

Tsyhankova E. (2007), Skhodoznavchi ustanovy v Ukrayini: Radyans’kyy period, Kyiv. (In Ukrainian).

Tsyhankova E. H., Kochubey Yu. M. and Vasylyuk O. D. (2011), “Peredmova”, in Skhodoznavstvo i vizantolohiya v Ukrayini v imenakh, Kyiv. (In Ukrainian).

Chuvpylo L. O. (2003), “Vyvchennya Indiyi v Kharkivs’komu universyteti u 1805–1917 rr.”, in Indiya: davnyna i suchasnist’, Issue 1, Kyiv. (In Ukrainian).

Journal d’Odessa (1838), (1 juillet).