РИМА У СЕРЕДНЬОВІЧНОМУ КРИМСЬКОТАТАРСЬКОМУ МЕТРИЧНОМУ ВІРШІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Т. Б. Усеїнов

Анотація

У статті зроблено спробу вивчення і критичного аналізу поняття “рима” щодо середньовічної кримськотатарської метричної поезії. Розроблено і запропоновано класифікацію та термінологію.

Як цитувати

Усеїнов, Т. Б. (2013). РИМА У СЕРЕДНЬОВІЧНОМУ КРИМСЬКОТАТАРСЬКОМУ МЕТРИЧНОМУ ВІРШІ. Східний світ, (1 (78), 83-86. https://doi.org/10.15407/orientw2013.01.083
Переглядів статті: 23 | Завантажень PDF: 17

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

метричний вірш, Рима, середньовічний кримськотатарський

Посилання

Ал-Андалуси Абу Бакр Мухаммед аш-Шантарини. Ал-Ми’яр фи авзан ал-аш’ар ва-л-кафи фи’ илм ал-кавафи. Бейрут, 1968. (Араб. мовою).

Ал-Хатыб ат-Тебризи. Китаб ал-кафи фи-л-’аруз ва-л-кавафи. Тахгиг ал-Хассани Хасан Абдуллах. Бейрут, 1963. (Араб. мовою).

Ал-Хатыб ат-Тебризи. Ал-Вафи фи-л’аруз ва-л-кавафи. Тахгиг ад-дуктур Фахраддин Габава ва ал-устаз Омар Яхья. Ат-Таб’а ас-сания. Димашг, 1970. (Араб. мовою).

Аллахвердиев Г. Труд Хатиба Тебризи “Китаб ал-кафи фи-л аруз ва-л кавафи” как источник по восточной поэтике / АН Азербайджана. Институт литературы им. Низами; ред. М. Махмудов. Баку, 1992.

Джавелидзе Э.Д. У истоков турецкой литературы. Т. II. Юнус Эмре. Тбилиси, 1985.

Dilçin C. Örneklerle Türk Şiir bilgisi. Ankara, 1997. (Турец. мовою).

Kabaklı A. Türk Edebiyatı. I Cilt. Istanbul, 1994. (Турец. мовою).

REFERENCES

Al-Šantarīnī ’Abū Bakr Muḥammad al-’Andalūsī (1968), Al-mi‘yār fī ’awzān al-’aš‘ār wa-l-kāfī fī ‘ilm al-qawāfī, Beirut. (In Arabic).

Al-Haṭīb al-Tabrīzī (1963), Kitāb al-kāfī fī l-‘arūḍ wa-l-qawāfī, Taḥqīq al-Ḥassānī Ḥasan ‘Abdullāh, Beirut. (In Arabic).

Al-Haṭīb al-Tabrīzī (1970), Al-wāfī fī l-‘arūḍ wa-l-qawāfī, Taḥqīq Fahr al-Dīn Qabāwa wa-‘Umar Yaḥyā, Damascus. (In Arabic).

Allakhverdiyev G. (1992), Trud Khatiba Tebrizi “Kitab al-kafi fi-l aruz va-l kavafi” kak istochnik po vostochnoy poetike, AN Azerbaydzhana, Institut literatury im. Nizami, M. Makhmudov (Ed.), Baku. (In Russian).

Dzhavelidze E. D. (1985), U istokov turetskoy literatury, Vol. II: Yunus Emre, Tbilisi. (In Russian).

Dilcin C. (1997), Orneklerle Turk Şiir bilgisi, Ankara. (In Turkish).

Kabaklı A. (1994), Turk Edebiyatı, I Cilt, Istanbul. (In Turkish).