ВІДОБРАЖЕННЯ ПРАВИЛ МОВЛЕННЄВОЇ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ У ФРАЗЕОЛОГІЇ СУЧАСНОЇ ЯПОНСЬКОЇ МОВИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  О. Г. Горошкевич

Анотація

У статті розглядається відображення ціннісних характеристик мовної поведінки людини у пареміях та фразеології сучасної японської мови.

Як цитувати

Горошкевич, О. Г. (2013). ВІДОБРАЖЕННЯ ПРАВИЛ МОВЛЕННЄВОЇ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ У ФРАЗЕОЛОГІЇ СУЧАСНОЇ ЯПОНСЬКОЇ МОВИ. Східний світ, (1 (78), 23-28. https://doi.org/10.15407/orientw2013.01.023
Переглядів статті: 33 | Завантажень PDF: 31

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Відображення, правил мовленнєвої поведінки, сучасна японська мова, фразеологія

Посилання

Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. Київ, 2004.

Бондаренко І.П. Розкоші і злидні японської поезії. Київ, 2010.

Быкова С.А. Японско-русский фразеологический словарь. Москва, 2000.

Вежбицкая А. Сопоставление культур через посредство лексики и прагматики. Москва, 2001.

Пронников В.А., Ладанов И.Д. Японцы. Этнопсихологические очерки. Москва, 1985.

Фролова О.П. Фразеология современного японского языка. Новосибирск, 1979.

成語林。故事ことわざ慣用句. Obunsha. 1992.

ことわざの泉。 The Hokuseido Press. 1981.

REFERENCES

Batsevych F. S. (2004), Osnovy komunikatyvnoyi linhvistyky, Kyiv. (In Ukrainian).

Bondarenko I. P. (2010), Rozkoshi i zlydni yapons’koyi poeziyi, Kyiv. (In Ukrainian).

Bykova S. A. (2000), Yaponsko-russkiy frazeologicheskiy slovar’, Moscow. (In Russian).

Vezhbitskaya A. (2001), Sopostavleniye kul’tur cherez posredstvo leksiki i pragmatiki, Moscow. (In Russian).

Pronnikov V. A. and Ladanov I. D. (1985), Yapontsy. Etnopsikhologicheskiye ocherki, Moscow. (In Russian).

Frolova O. P. (1979), Frazeologiya sovremennogo yaponskogo yazyka, Novosibirsk. (In Russian)

Seigorin. Koji kotowaza kan’yōku (1992), Ōbunsha, Tokyo. (In Japanese).

Takashima Taiji (1981), Kotowaza-no izumi, Hokuseidō shoten, Tokyo. (In Japanese).