Дикі трави / Переклад з китайської, вступна стаття та коментарі Н. О. Черниш

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Лу Сюнь

  Н. О. Черниш

Анотація

Українському читачеві пропонується перший переклад українською мовою збірки Лу Сюня “Дикі трави” (“野草”), до якої входять двадцять чотири короткі ліричні мініатюри, написані в період з 1924-го до 1926 року. “Дикі трави” – це відгук на різні події життя Китаю, це пошук відповіді на виклики часу, це експерименти із синтаксичними побудовами фраз, порушення граматичних норм, повтори, несподівані кінцівки, через які прочитується напружене внутрішнє життя письменника. Перекладач ставить собі завдання не тільки передати зовнішні події твору, а й по можливості зберегти інтонацію тексту, якою передається настрій автора: від похмурого песимізму, від прямого погляду на потворність, від іронічного і смішного до ніжного, чуйного, тонкого погляду на природу та людину. Тому перекладачеві важливо зберегти особливості синтаксису, повтори, ключові слова тексту, щоб не втратити індивідуальний авторський стиль.

У китайських школах та університетах твори Лу Сюня читають, вивчають, коментують, вчать напам’ять, пишуть есе на різні теми. Але, напевно, він усе ще залишається непрочитаним автором сучасної китайської та світової літератури, який, на думку відомого письменника Юй Хуа, для багатьох сприймається як ім’я загальне – “лусюнь”: тим, про кого всі чули, вважають авторитетом, але не читають. Тексти Лу Сюня в різному віці сприймаються по-різному, те, що спочатку здається заплутаним, пізніше – геніальним прозрінням. За Лу Сюнем можна визначати психологічний вік читача.

Лу Сюнь – модерніст, він не тільки працює з новою літературною мовою байхуа, а й експериментує з художньою формою, використовує незвичні синтаксичні звороти, які потім стають частиною сучасної стандартної китайської мови. Усі тексти дуже різні: у найкоротшому трохи більш ніж 280 ієрогліфів, у найдовшому – 2533 знаки. Зіштовхування різних полюсів, піднесеного та низького, сміливості та боягузтва, світла й темряви, правди і брехні, життя і смерті, співчуття та байдужості, прекрасного та непривабливого – між одним та іншим зростають дикі трави Лу Сюня.

Як цитувати

Сюнь, Л., & Черниш, Н. О. (2022). Дикі трави / Переклад з китайської, вступна стаття та коментарі Н. О. Черниш. Східний світ, (1 (114), 174-202. https://doi.org/10.15407/orientw2022.01.174
Переглядів статті: 495 | Завантажень PDF: 361

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Лу Сюнь, “Дикі трави”, переклад, індивідуальний авторський стиль, синтаксичний зворот, повтори, інтонація, модерніст, художня форма, літературна мова байхуа

Посилання
ЛІТЕРАТУРА
Конрад Н. И. Запад и Восток. Статьи. Издание второе, исправленное и дополненное. Москва, 1972.
Лу Сінь. Твори / Пер. з кит. І. Чирко. Київ, 1981.
Підмогильна Д. Осмислення зв’язків “тіла” й “душі” у збірці Лу Сіня “Дикі трави” // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вип. 18. 2012.
Сорокін В. Передмова // Лу Сінь. Твори. Київ. 1981.
Харишин Д. Збірка Лу Сіня “Дикі трави” в літературознавчій критиці: парадигма наукових інтерпретацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вип. 1 (20). 2014.
傅德岷 包晓玲.鲁迅诗歌散文杂文鉴赏:上海科学技术文献出版社 ,2008 年。
鲁迅。复仇。鲁迅创作的一篇散文诗。// 百度百科。 URL: https://baike.baidu.com/item/%E5%A4%8D%E4%BB%87/1212 (дата звернення: 24.01.2022).
鲁迅散文 《过客》 赏析 // 文学。现代作家。鲁迅。 URL: https://mip.ruiwen.com/wenxue/luxun/202211_2.html (дата звернення: 24.01.2022).
鲁迅杂文 《写在 “坟” 后面》 原文与赏析 // 品诗文网。 URL: https://www.pinshiwen.com/gsdq/lxzp/20190705132905.html (дата звернення: 24.01.2022).
鲁迅 《野草》 英文译本序 // 鲁迅全集 // 中文马克思主义文库。 URL: https://www.marxists.org/chinese/reference-books/luxun/05/001.htm (дата звернення: 24.01.2022).
每天读点鲁迅:《二心集•〈野草〉 英文译本序》 // 高中学霸圈。 URL: http://www.xinxisea.com/gaozhong/30384.html (дата звернення: 24.01.2022).
南腔北调集•〈自选集 〉自序 // 古典文学网。 URL: http://www.cngdwx.com/jinxiandai/nanqiangbeidiaoji/ (дата звернення: 24.01.2022).
王吉鹏。鲁迅:影的告别 //诗词评论。URL: https://mip.pinshiwen.com/shishu/pinglun/20200520269901.html (дата звернення: 24.01.2022).
野草题辞 // 近现代文学网站。 古典文学网。 URL: http://www.cngdwx.com/jinxiandai/yecao/1427.html (дата звернення: 24.01.022).
余华。十个词汇里的中国。台北:麦田城邦文化出版社, 2010.
张洁宇.独醒者与他的灯:鲁迅 《野草》 细读与研究:北京大学出版社 ,2013 年。

REFERENCES
Konrad N. I. (1972), Zapad i Vostok, Stat’i, 2nd ed., Nauka, Moscow. (In Russian)
Lu Sin’ (1981), Tvory, Transl. from Chinese by Ivan Chyrko, Dnipro, Kyiv. (In Ukrainian).
Pidmohyl’na D. (2012) “Osmyslennya zv”yazkiv ‘tila’ y ‘dushі’ u zbirtsi Lu Sinya ‘Dyki travy’ ”, Visnyk Kyyivs’koho natsional’noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Issue 18, pp. 68–70. (In Ukrainian).
Sorokin V. (1981), “Peredmova”, in Lu Sin’, Tvory, Transl. from Chinese by Ivan Chyrko, Dnipro, Kyiv, pp. 5–14. (In Ukrainian).
Kharyshyn D. (2014), “Zbirka Lu Sinya ‘Dyki travy’ v literaturoznavchiy krytytsi: paradyhma naukovykh interpretatsiy”, Visnyk Kyyivs’koho natsional’noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Issue 1 (20), pp. 64–68. (In Ukrainian).
Fu Demin and Bao Xiaoling (2008), Luxun shige sanwen zawen jianshang, Shanghai kexue jishu wenxian chubanshe. (In Chinese).
Lu Xun, “Fuchou. Lu Xun chuangzuo de yipian sanwen shi”, in Baidu baike, available at: https://baike.baidu.com/item/%E5%A4%8D%E4%BB%87/1212 (accessed January 24, 2022). (In Chinese).
“Lu Xun sanwen ‘guoke’ shangxi”, in Wenxue, Xiandai zuojia, Lu Xun, available at: https://Mip.Ruiwen.Com/wenxue/luxun/202211_2.html (accessed January 24, 2022). (In Chinese).
“Lu Xun zawen ‘xie zai “fen” houmian’ yuanwen yu shangxi”, in Pinshi wen wang, available at: https://www.pinshiwen.com/gsdq/lxzp/20190705132905.html (accessed January 24, 2022). (In Chinese).
“Lu Xun ‘yecao’ yingwen yiben xu”, in Zhongwen makesi zhuyi wenku, available at: https://www.marxists.org/chinese/reference-books/luxun/05/001.htm (accessed January 24, 2022). (In Chinese).
“Meitian du dian Lu Xun, ‘er xin ji yingwen yiben xu’ ”, in Gaozhongxue ba quan, available at: www.xinxisea.com/gaozhong/30384.html (accessed January 24, 2022). (In Chinese).
“Nanqiang beidiao ji zixu”, in Gudian wenxue wang, available at: www.cngdwx.com/jinxiandai/nanqiangbeidiaoji/ (accessed January 24, 2022). (In Chinese).
Wang Jipeng, “Lu Xun: Ying de gaobie”, in Shici pinglun, available at: https://mip.pinshiwen.com/shishu/pinglun/20200520269901.html (accessed January 24, 2022). (In Chinese).
“Yecao ti ci”, in Gudian wenxue wang, available at: www.cngdwx.com/jinxiandai/yecao/1427.html (accessed January 24, 2022). (In Chinese).
Yu Hua (2010), Shige cihui lide Zhongguo, Maitian chengbang wenhua chuban she, Taibei. (In Chinese).
Zhang Jieyu (2013), Duxingzhe yu ta de deng, Lu Xun “Yecao” xi du yu yanjiu, Beijing daxue chuban she. (In Chinese).