Взаємодія громади з цадиком у вченні р. Хаїма Елазара Шапіри

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  І. В. Туров

Анотація

Р. Хаїм Елазар Шапіра з Мукачева належав до числа найвпливовіших цадиків першої половини XX ст. У цей буремний історичний період, що позначився руйнацією традиційних підвалин, питання з’ясування засадничих принципів взаємодії цадика з громадою набуло особливої гостроти. У його розробці мукачівським ребе поєднувалися дві радикально протилежні тенденції: з одного боку – заклики до відданості ідеалам давнини, з другого – проповідь заходів, які мають прискорити прихід месії, що зазвичай засуджувалося рабинськими авторитетами. Згідно з поглядами р. Шапіри, визволення єврейського народу може відбутися будь-якої миті завдяки праведним діянням громади вірян. Жодні визначені згори терміни перебування у вигнанні не мають принципового значення. Панування сил темряви у світі триває лише з причини непослідовності широких мас вірян. Ба більше, безсмертні за своєю природою цадики помирають суто внаслідок гріхів їхніх послідовників. Період Першої світової війни та злидні повоєнних років р. Шапіра сприймав як часи злиднів, що згідно з пророцтвами, мають передувати встановленню царства месії. Виходячи з цього він вважав, що за таких обставин цадик не має молитися за припинення цих бід, бо це призведе до відтермінування омріяного часу визволення єврейського народу та взагалі всього людства. Громада має розуміти таку позицію свого духовного пастиря, загалом непритаманну хасидизму, та підтримувати її. Мукачівський ребе вважав також, що саме йому вдалося повалити режим російського царату та Австрійської і Німецької імперій завдяки зверненню до Бога, належно підтриманому громадою.

Загалом доктрина р. Шапіри являє собою цікавий приклад поєднання традиційної концепції месіанського визволення з ідеями революційних рухів сучасної доби. Відповідно, у ній поряд з піднесенням вождя належна роль відводиться також активності мас. Такий стан справ своєю чергою визначає специфіку взаємин цадика зі своєю громадою.

Як цитувати

Туров, І. В. (2022). Взаємодія громади з цадиком у вченні р. Хаїма Елазара Шапіри. Східний світ, (1 (114), 114-133. https://doi.org/10.15407/orientw2022.01.114
Переглядів статті: 257 | Завантажень PDF: 95

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

р. Хаїм Елазар Шапіра, хасидизм, цадик, релігія, історія, політика, Перша світова війна, месіанізм, революція

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Вейнберг М. Введение в Танах: Пророки. Москва, 2003.

Голдстоун Д. К теории революции четвертого поколения // Логос, 2006, № 5 (56).

Елинек Й. Карпатская диаспора: Евреи Подкарпатской Руси и Мукачева (1848–1948). Ужгород, 2010.

Рабкин Я. Еврей против еврея: иудейское сопротивление сионизму. Москва, 2009.

Туров И. Учение основоположников хасидизма о власти цадика: мистика и реалии мира сего. Киев, 2019.

Avivi J. Qabalat ha-Ari. [In 3 vol.]. Vol. 3. Jerusalem, 2008.

Azulay Avraham b. Mordekhay. Hesed le-Avraham. Jerusalem, 1999.

Dov Ber Magid mi-Mezhirech. Magid dvarav le-Ykov. Jerusalem, 1976.

Garb J. Hofaotav ha-koah be-mistika ha-ehudit. Jerusalem, 2005.

Idel M. Al toldot musag ha-zimzum be-qabbalah u-ve-mehkar // Mehkarey Erushalaim be-Mahshevet Israel, 1992, Vol. 10.

Inbary M. Aktivizm meshihy be-peuli u-ve-haguto shel ha-rav Haim Elazar Shapira mi-munkatch beyn shtey milhamot ha-olam // Katedra, 2013, No. 149.

Inbary M. Mshihiut, tsionut ve-hasidut // Daat, 2017, No. 84.

Jacobs L. Hasidic Prayer. London, 1993.

Jacobson Y. Torata shel Hasidut. Tel Aviv, 1985.

Kahana David. Toldot Rabeynu. New York, 1998.

Liebes Y. Studies in the Zohar. Albany, 1993.

Loewenthal N. Habad Approaches to Contemplative Prayer, 1790–1920 // Hasidism Reappraised. London, 1997.

Piekarz M. Beyn ideologiya le-meziut: Anava, Ayn Bituli mi-Meziut ve-Devekut be-mahshavtam shel roshey ha-Hasidut. Jerusalem, 1994. https://doi.org/10.3828/liverpool/9781874774204.003.0017

Ravitzky A. Messianism, Zionis, and Jewish religious Radicalism. Chicago & London, 1993.

Ravitzky A. Munkacs and Jerusalem: Ultra-Ortodox opposition to Zionism and Agudaism // Zionism and Religion. Brandeis University Press, 1998.

Sack B. Be-Shaarey ha-qabbalah shel r. Moshe Qordovero. Jerusalem, 1995.

Sack B. The Influence of Reshit hokhmah on the Teachings of the Maggid of Mezhirech // Hassidism reappraised. London, Portland, Oregon, 1997. https://doi.org/10.3828/liverpool/9781874774204.003.0014

Schatz-Uffenheimer R. Ha-hasidut ke-mistika. Jerusalem, 1980.

Shapira Hayim Elazar. Tikun olam. Munkatsh, 1935.

Shapira Hayim Elazar. Adon kol. Munkatsh, 1936.

Shapira Hayim Elazar. Maamar zikaron tsadiqim. Jerusalem, 1962.

Shapira Hayim Elazar. Sefer mashmia yeshua. Hotsaat Emet Or Torah Munkatsh, 1991.

Shapira Hayim Elazar. Minhat Elazar. Jerusalem, 1996.

Shapira Hayim Elazar. Divrey Tora. [In 9 vol.]. Vol. 1. Jerusalem, 1998.

Shivhey ha-Besht. Magadurat B. Minz. Tel-Aviv, 1961.

Tishby I. Mishnat ha-zohar. [In 2 vol.] Vol. 1. Jerusalem, 1971a.

Tishby I. Mishnat ha-zohar. [In 2 vol.] Vol. 2. Jerusalem, 1971b.

Urbach E. Haza”l: Emunot ve-deot. Jerusalem, 1986.

Weiss J. A Studies in Eastern European Jewish Mysticism. Oxford, 1997. https://doi.org/10.2307/j.ctv36zs4c

REFERENCES

Veynberg M. (2003), Vvedeniye v Tanakh: Proroki, Gesharim, Moscow. (In Russian).

Goldstoun D. (2006), “K teorii revolyutsii chetvertogo pokoleniya”, Logos, No. 5 (56), pp. 58–103. (In Russian).

Elinek Y. (2010), Karpatskaya diaspora: Evrei Podkarpatskoy Rusi i Mukacheva (1848–1948), Izdatel’stvo V. Podyaka, Uzhgorod. (In Russian).

Rabkin Yа. (2009), Evrey protiv evreya: iudeyskoye soprotivleniye sionizmu, Fond Avi Khay, Moscow. (In Russian).

Turov I. (2019), Ucheniye osnovopolozhnikov khasidizma o vlasti tsadika: mistika i realii mira sego, Drukarskiy dvor Olega Fedorova, Kyiv. (In Russian).

Avivi J. (2008), Qabalat ha-Ari, in 3 vols, Vol. 3, Mahon ben-Tsvy, Jerusalem. (In Hebrew).

Azulay Avraham b. Mordekhay (1999), Hesed le-Avraham, Mahon Saarey ha-Tora, Jerusalem. (In Hebrew).

Dov Ber Magid mi-Mezhirech (1976), Magid dvarav le-Ykov, Magnes, Jerusalem. (In Hebrew).

Garb J. (2005), Hofaotav ha-koah be-mistika ha-ehudit, Magnes, Jerusalem. (In Hebrew).

Idel M. (1992), “Al toldot musag ha-zimzum be-qabbalah u-ve-mehkar”, in Mehkarey Erushalaim be-Mahshevet Israel, Vol. 10, pp. 59–113. (In Hebrew).

Inbary M. (2013), “Aktivizm meshihy be-peulo u-ve-haguto shel ha-rav Haim Elazar Shapira mi-munkatch beyn shtey milhamot ha-olam”, in Katedra, No. 149, pp. 77–104. (In Hebrew).

Inbary M. (2017), “Mshihiut, tsionut ve-hasidut”, in Daat, No. 84, pp. 301–324. (In Hebrew).

Jacobs L. (1993), Hasidic Prayer, Littman Library of Jewish Civilization, London.

Jacobson Y. (1985), Torata shel Hasidut, Misrad Ha-Bitakhon, Tel Aviv. (In Hebrew).

Liebes Y. (1993), Studies in the Zohar, State University of New York Press, Albany.

Loewenthal N. (1997), “Habad Approaches to Contemplative Prayer, 1790–1920”, in Hasidism Reappraised, Littman Library of Jewish Civilization, London, pp. 288–301. https://doi.org/10.3828/liverpool/9781874774204.003.0017

Kahana David (1998), Toldot Rabeynu, Hotsaat Emet Or Torah Munkatsh, New York. (In Hebrew).

Piekarz M. (1994), Beyn ideologiya le-meziut: Anava, Ayn Bituli mi-Meziut ve-Devekut be-mahshavtam shel roshey ha-Hasidut, Mosad Byalik, Jerusalem. (In Hebrew).

Ravitzky A. (1993), Messianism, Zionis, and Jewish religious Radicalism, The University of Chicago Press, Chicago & London.

Ravitzky A. (1998), “Munkacs and Jerusalem: Ultra-Ortodox opposition to Zionism and Agudaism”, in Zionism and Religion, Brandeis University Press, pp. 67–92.

Sack B. (1995), Be-Shaarey ha-qabbalah shel r. Moshe Qordovero, Hotsaat sfarim shel universita Ben-Gurion ba-negev, Jerusalem. (In Hebrew).

Sack B. (1997), “The Influence of Reshit hokhmah on the Teachings of the Maggid of Mezhirech”, in Hassidism reappraised, The Littman Library of Jewish civilization, London, pp. 251–257. https://doi.org/10.3828/liverpool/9781874774204.003.0014

Schatz-Uffenheimer R. (1980), Ha-hasidut ke-mistika, Magnes, Jerusalem. (In Hebrew).

Shapira Hayim Elazar (1935), Tikun olam, Druc H. Guttmann, Munkatsh. (In Hebrew).

Shapira Hayim Elazar (1936), Adon kol, Munkatsh. (In Hebrew).

Shapira Hayim Elazar (1962), Maamar zikaron tsadiqim, Ch. Mashkovich, Jerusalem. (In Hebrew).

Shapira Hayim Elazar (1991), Sefer mashmia yeshua, Hotsaat Emet Or Torah Munkatsh, New York. (In Hebrew).

Shapira Hayim Elazar (1996), Minhat Elazar, in 5 vols, Vol. 1, Hotsaat Emet Or Torah Munkatsh, Jerusalem. (In Hebrew).

Shapira Hayim Elazar (1998), Divrey Tora, in 9 vols, Vol. 1, Hotsaat Emet Or Torah Munkatsh, Jerusalem. (In Hebrew).

Shivhey ha-Besht (1961), Magadurat B. Minz, Dvir, Tel-Aviv. (In Hebrew).

Tishby I. (1971a), Mishnat ha-zohar, in 2 vols, Vol. 1, Mosad Bialik, Jerusalem. (In Hebrew).

Tishby I. (1971b), Mishnat ha-zohar, in 2 vols, Vol. 2, Mosad Bialik, Jerusalem. (In Hebrew).

Urbach E. (1986), Haza”l: Emunot ve-deot, Magnes Press, Jerusalem. (In Hebrew).

Weiss J. (1997), A Studies in Eastern European Jewish Mysticism, Oxford University Press, Oxford. https://doi.org/10.2307/j.ctv36zs4c