Османсько-російське дипломатичне протистояння в період Другої Балканської війни 1913 р.

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  О. П. Машевський

  О. Р. Купчик

Анотація

На основі британських, німецьких, французьких та російських документів досліджено витоки, перебіг та наслідки дипломатичної боротьби між Російською та Османською імперіями, спричиненої грубим втручанням Петербурга в міжнародні відносини на Балканах. Показано, що в період Першої Балканської війни 1912–1913 років Росія активно, хоча й безуспішно, докладала величезних дипломатичних зусиль, для того щоб спонукати болгарську армію відмовитися від оволодіння Адріанополем, який на той час перебував під османським контролем, оскільки розглядала Болгарію як свого безпосереднього конкурента в потенційній боротьбі за оволодіння Константинополем та чорноморськими протоками Босфором та Дарданеллами.

Розглянуто, як протягом Другої Балканської війни, вже навпаки, російське самодержавство намагалося, шукаючи спільників поміж європейських держав, завадити поверненню Адріанополя під османський контроль, не бажаючи вже зміцнення позицій султана поблизу Босфору та Дарданелл і розглядаючи їх як свою потенційну здобич. Проаналізовано весь інструментарій тиску Петербурга на османський уряд, зокрема погрози здійснити військово-морську операцію в Чорноморських протоках або захопити частину турецьких азійських володінь, а також спонукати російського союзника Францію відмовитися від подальшого кредитування Османської імперії.

Доведено, що така непослідовна та агресивна російська політика на Балканах зумовила те, що Османська імперія, як і Болгарія, активно шукала собі союзників для протистояння цим зазіханням, швидко зближувалася з Німеччиною і згодом вступила в Першу світову війну на її боці. Зазначено, що, шукаючи партнерів для протистояння цій російській експансії, османський уряд згодом досить успішно співпрацював з українським визвольним рухом, передусім Спілкою визволення України, яка мала представництво в Константинополі, та на офіційному рівні заявив про підтримку визвольних змагань українського народу проти царського самодержавства.

Як цитувати

Машевський, О. П., & Купчик, О. Р. (2022). Османсько-російське дипломатичне протистояння в період Другої Балканської війни 1913 р. Східний світ, (1 (114), 21-32. https://doi.org/10.15407/orientw2022.01.021
Переглядів статті: 205 | Завантажень PDF: 153

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Адріанополь, Балканські війни, Босфор, Дарданелли, Константинополь, Росія, Османська імперія

Посилання
ЛІТЕРАТУРА
Адамов Е. А. Вопрос о Константинополе и Проливах в международной политике в 1908–1917 гг. // Константинополь и Проливы. Т. І. Москва, 1925.
В “пороховом погребе” Европы. 1878–1914 гг.: сб. науч. тр. Москва, 2003.
Ваколюк Т. О. Балканська політика Росії 1908–1913 рр. Дис. ... кандидата іст. наук. Київ, 2006.
Ганев И. Проливите и България. София, 1946.
Гончар Б. М. Лондонський мир 1913 // Українська дипломатична енциклопедія. Т. І. Київ, 2004.
История дипломатии. [Под ред. А. Громыко и др.]. Т. ІІ. Москва, 1963.
Кострикова Е. Г. Борьба за пересмотр статуса Проливов в начале ХХ в. // Россия и Черноморские проливы (XVIII–XX столетия). Москва, 1999.
Лунева Ю. В. Черноморские проливы в англо-российских отношениях (1907–1914 гг.). Дис. ... канд. ист. наук. Москва, 2003.
Марков Г. Балканското решение на Източния въпрос 1911–1913 // Македонски преглед. Година ХХV. Кн. 4. 2002.
Машевський О. П. Проблема Чорноморських проток у міжнародних відносинах (1870 р. – початок 1920-х рр.). Київ, 2010.
Писарев Ю. А. Великие державы и Балканы накануне первой мировой войны. Москва, 1985.
Русаков К. А. Проблема Черноморских проливов во внешней политике Великобритании, 1892–1920. Дис. ... кандидата ист. наук. Луганск, 2003.
Тонев В. Черноморският проблем през XVIII и XIX век // Исторически преглед, 1992, № 11.
Українська державність у ХХ столітті: Історико-політологічний аналіз / О. Дергачов (керівник авт. колективу). Київ, 1996.
Хальгартен Г. Х. Империализм до 1914 года. Москва, 1961.
Bobroff R. Behind the Balkan Wars: Russian Policy toward Bulgaria and the Turkish Straits, 1912–13 // The Russian Review. Vol. 59, No. 1. 2000. DOI: https://doi.org/10.1111/0036-0341.00109
British documents on the origins of the war, 1898–1914 / Еd. by G. Gooch, D. Litt., H. Temperley. Vol. IX. Part II. London, 1934.
Dascovici N. La question du Bosphore et des Dardanelles. Genéve, 1915.
Der Diplomatische Schriftwechsel Iswolskis 1911–1914. Berlin, 1924.
Die Große Politik der Europäischen Kabinette 1871–1914. Sammlung der diplomatischen Akten des Auswärtigen Amtes / Herausgegeben von J. Lepsius, A. M. Bartholdy, F. Thimm. B. 33. Berlin, 1926.
Die Große Politik der Europäischen Kabinette 1871–1914. Sammlung der diplomatischen Akten des Auswärtigen Amtes / Herausgegeben von J. Lepsius, A. M. Bartholdy, F. Thimm. B. 34 (2). Berlin, 1926.
Die Große Politik der Europäischen Kabinette 1871–1914. Sammlung der diplomatischen Akten des Auswärtigen Amtes / Herausgegeben von J. Lepsius, A. M. Bartholdy, F. Thimm. В. 36 (1). Berlin, 1926.
Die Große Politik der Europäischen Kabinette 1871–1914. Sammlung der diplomatischen Akten des Auswärtigen Amtes / Herausgegeben von J. Lepsius, A. M. Bartholdy, F. Thimm. В. 37 (2). Berlin, 1926.
Die Große Politik der Europäischen Kabinette 1871–1914. Sammlung der diplomatischen Akten des Auswärtigen Amtes / Herausgegeben von J. Lepsius, A. M. Bartholdy, F. Thimm. B. 39. Berlin, 1926.
Documents diplomatiques français (1871–1914) / Ministère des affaires étrangères. Commission de publication des documents relatifs aux origines de la guerre 1914. Série 3. T. II. Paris, 1931.
Graves P. P. The question of the Straits. London, 1971.
Kilic A. Turkey and the world. Washington, 1959.
Morgenthau H. Ambassador Morgenthau’s story. American Ambassador at Constantinople from 1913 to 1916. New York, 1918.
Özveren Y. E. A Framework for the study of the Black Sea World, 1789–1915 // Review. Vol. XX. No. 1. 1997.
Phillipson C., Buxton N. The question of Bosphorus and Dardanelles. London, 1917.

REFERENCES
Adamov E. A. (1925), “Vopros o Konstantinopole i Prolivakh v mezhdunarodnoy politike v 1908–1917 gg.”, in Konstantinopol’ i Prolivy, Vol. 1, Litizdat NKID, Moscow. (In Russian).
V “porokhovom pogrebe” Evropy. 1878–1914 gg. (2003), Indrik, Moscow. (In Russian).
Vakolyuk T. O. (2006), Balkans’ka polityka Rosiyi 1908–1913 rr., Dys. kand. ist. nauk, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv. (In Ukrainian).
Ganev I. (1946), Prolivite i Bŭlgarie, D. Provadliev Printing House, Sofia. (In Bulgarian).
Honchar B. (2004), “Londons’kyy myr 1913”, in Ukrayins’ka dyplomatychna entsyklopediya, Vol. 1, Znannya Ukrayiny, Kyiv. (In Ukrainian).
Istoriya diplomatii (1963), A. Gromyko at all (eds), Vol. 2, Gosudarstvennoye izdatel’stvo politicheskoy literatury, Moscow. (In Russian).
Kostrikova E. G. (1999), “Bor’ba za peresmotr statusa Prolivov v nachale XX v.”, in Rossiya i Chernomorskiye prolivy (XVIII–XX stoletiya), IRI RAN, Moscow. (In Russian).
Luneva Yu. V. (2003), Chernomorskiye prolivy v anglo-rossiyskikh otnosheniyakh (1907–1914 gg.), Diss… kand. ist. nauk, Institute of World History, Russian Academy of Sciences, Moscow. (In Russian).
Markov G. (2002), “Balkanskoto rešenie na Iztočniya vpros 1911–1913”, Makedonski pregled, Vol. 4, pp. 7–26. (In Macedonian).
Mashevs’kyy O. (2010), Problema Chornomors’kykh protok u mizhnarodnykh vidnosynakh (1870 r. – pochatok 1920-kh rr.), AkvIlon-Plyus, Kyiv. (In Ukrainian).
Pisarev Yu. A. (1985), Velikiye derzhavy i Balkany nakanune pervoy mirovoy voyny, Nauka, Moscow. (In Russian).
Rusakov K. A. (2003), Problema Chernomorskikh prolivov vo vneshney politike Velikobritanii, 1892–1920, Diss. ... kand. ist. nauk, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Luhansk. (In Russian).
Tonev V. (1992), “Chernomorskiet problem prez XVIII i XIX vek”, Istoricheski pregled, No. 11, pp. 3–23. (In Bulgarian).
Derhachov O. (1996), Ukrayins’ka derzhavnist’ u XX stolitti: Istoryko-politolohichnyy analiz, Politichna dumka, Kyiv. (In Ukrainian).
Khal’garten G. Kh. (1961), Imperializm do 1914 goda, Inostrannaya literatura, Moscow. (In Russian).
Bobroff R. (2000), “Behind the Balkan Wars: Russian Policy toward Bulgaria and the Turkish Straits1912–13”, The Russian Review, Vol. 59, No. 1, pp. 76–95. DOI: https://doi.org/10.1111/0036-0341.00109
British documents on the origins of the war, 1898–1914 (1934), Vol. IX, Part 2, His Majesty’s Stationery Office, London.
Dascovici N. (1915), La question du Bosphore et des Dardanelles, Georg & Cie, Genéve.
Der Diplomatische Schriftwechsel Iswolskis 1911–1914 (1924), Vol. 3, Deutsche Verlagsgesellschaft fur Politik und Geschichte, Berlin.
Die Große Politik der Europäischen Kabinette 1871–1914. Sammlung der diplomatischen Akten des Auswärtigen Amtes (1926), Vol. 33, Deutsche Verlagsgesellschaft fur Politik und Geschichte, Berlin.
Die Große Politik der Europäischen Kabinette 1871–1914. Sammlung der diplomatischen Akten des Auswärtigen Amtes (1926), Vol. 34 (2), Deutsche Verlagsgesellschaft fur Politik und Geschichte, Berlin.
Die Große Politik der Europäischen Kabinette 1871–1914. Sammlung der diplomatischen Akten des Auswärtigen Amtes (1926), Vol. 36 (1), Deutsche Verlagsgesellschaft fur Politik und Geschichte, Berlin.
Die Große Politik der Europäischen Kabinette 1871–1914. Sammlung der diplomatischen Akten des Auswärtigen Amtes (1926), Vol. 37 (2), Deutsche Verlagsgesellschaft fur Politik und Geschichte, Berlin.
Die Große Politik der Europäischen Kabinette 1871–1914. Sammlung der diplomatischen Akten des Auswärtigen Amtes (1926), Vol. 39, Deutsche Verlagsgesellschaft fur Politik und Geschichte, Berlin.
Documents diplomatiques français (1871–1914), Ministère des affaires étrangères. Commission de publication des documents relatifs aux origines de la guerre 1914, Série 3, Vol. 2, Deutsche Verlagsgesellschaft fur Politik und Geschichte, Berlin.
Graves P. P. (1971), The question of the Straits, ‎ Ernest Benn Ltd, London.
Kilic A. (1959), Turkey and the world, Washington Press, Washington.
Morgenthau H. (1918), Ambassador Morgenthau’s story. American Ambassador at Constantinople from 1913 to 1916, Page & Company, Garden City, New York and Doubleday.
Özveren Y. E. (1997), “Framework for the study of the Black Sea World, 1789–1915”, Review, Vol. XX, No. 1, pp. 77–114.
Phillipson C. and Buxton N. (1917), The question of Bosphorus and Dardanelles, Stevens and Haynes, London.