ГРОМАДА ТУРКІВ-МЕСХЕТИНЦІВ В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ НА СХОДІ УКРАЇНИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  О. А. Сирінська

  М. В. Майоров

Анотація

Стаття представляє результати польових досліджень громад турків-месхетинців, що проживають у Донецькій, Херсонській та Миколаївській областях. Дослідження були зосереджені на становищі турків-месхетинців в умовах конфлікту України з Російською Федерацією, що призвів до анексії Криму та перетворення східних регіонів України на зону ведення бойових дій.

Як цитувати

Сирінська, О. А., & Майоров, М. В. (2015). ГРОМАДА ТУРКІВ-МЕСХЕТИНЦІВ В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ НА СХОДІ УКРАЇНИ. Східний світ, (1 (86), 138-148. https://doi.org/10.15407/orientw2015.01.138
Переглядів статті: 69 | Завантажень PDF: 26

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Cхід України, Громада, збройний конфлікт, турки-месхетинці, умови

Посилання

Інтерв’ю з головою Міжнародного товариства месхетинських турків в Україні “Ватан” Маратом Расуловим, записане у с. Виноградівка Баштанського району Миколаївської області 2 листопада 2014 року.

Інтерв’ю з головою херсонського осередку товариства “Ватан” Аслановим Захаддіном 7 грудня 2014 року.

Інтерв’ю з імамом Червоного Молочара 14 листопада 2014 року.

Інтерв’ю з керівником ГО “Новий Слов’янськ” Олексієм Пивоваром 15 листопада 2014 року.

Інтерв’ю з представниками громади турків-месхетинців Херсонської області 6 грудня 2014 року.

Інтерв’ю з секретарем міськради Слов’янська Олегом Зонтовим 15 листопада 2014 року.

Інтерв’ю з членами громади турків-месхетинців у Виноградівці 2 листопада 2014 року.

Інтерв’ю зі співробітниками Миколаївської ОДА 1 листопада 2014 року.

Інтерв’ю зі співробітниками фонду “Мангуст”, Херсонщина, жовтень 2014 року.

Малиновская Е. А. Турки-месхетинцы в Украине: этносоциологический очерк. Киев, 2006.

REFERENCES

Interv”yu z holovoyu Mizhnarodnoho tovarystva meskhetyns”kykh turkiv v Ukrayini “Vatan” Maratom Rasulovym, zapysane u s. Vynohradivka Bashtans”koho rayonu Mykolayivs”koyi oblasti (2014), November 2, Interview from the author’s archive.

Interv”yu z holovoyu khersons”koho oseredku tovarystva “Vatan” Aslanovym Zakhaddinom (2014), December 7, Interview from the author’s archive.

Interv”yu z imamom Chervonoho Molochara (2014), November 14, Interview from the author’s archive.

Interv”yu z kerivnykom HO “Novyy Slov”yans”k” Oleksiyem Pyvovarom (2014), November 15, Interview from the author’s archive.

Interv”yu z predstavnykamy hromady turkiv-meskhetyntsiv Khersons”koyi oblasti (2014), December 6, Interview from the author’s archive.

Interv”yu z sekretarem mis”krady Slov”yans”ka Olehom Zontovym (2014), November 15, Interview from the author’s archive.

Interv”yu z chlenamy hromady turkiv-meskhetyntsiv u Vynohradivtsi (2014), November 2, Interview from the author’s archive.

Interv”yu zi spivrobitnykamy Mykolayivs”koyi ODA (2014), November 1, Interview from the author’s archive.

Interv”yu zi spivrobitnykamy fondu “Manhust”, Khersonshchyna (2014), October, Interview from the author’s archive.

Malinovskaya E. A. (2006), Turki-meskhetintsy v Ukraine: etnosotsiologicheskiy ocherk, Kyiv. (In Russian).