ЯПОНСЬКИЙ МЕЧ ТАТІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ. ІЗ ЗІБРАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  О. О. Попельницька

Анотація

Стаття присвячена дослідженню японського меча таті другої половини ХІХ ст., що зберігається в Національному музеї історії України (НМІУ). Цей взірець парадної зброї, що надійшов до музею в 1937 р., походить із зібрання відомого колекціонера старожитностей Богдана Ханенка. Декорування оправи меча в техніці перегородчастої емалі визначає час його виготовлення першими десятиліттями періоду Мейдзі (1868–1912), коли в Японії почали виготовлятись високоякісні художні вироби з клуазоне, що експортувались до Європи. Хоча японські вироби з перегородчастими емалями відомі з кінця XVI ст., удосконалення технології виготовлення клуазоне відбулось лише в 1850–1870-х рр. Саме тоді європейські технологи, які на запрошення японського уряду працювали у країні, спільно з японськими майстрами-емальєрами розробили досконалий склад скляних емалей, що відзначались широкою кольоровою палітрою і добре піддавались поліруванню. Подібні емалі були використані для оздоблення меча таті з НМІУ. Оскільки японське зброярство здавна перебувало під впливом китайського мистецтва, в декорі оправи таті з НМІУ присутні традиційні елементи, відомі з XIII–XIV ст.: зображення “китайської трави”, блакитне тло малюнка тощо. Крім запозичень з китайського декоративно-ужиткового мистецтва, в декорі зазначеного таті помітні також наслідування середньовічних японських мечів, що вважались взірцевими для зброярів нового часу. Про те, що таті призначався для урочистих церемоній, свідчить наявність у його оправі зображень таких імператорських символів, як геральдична хризантема, квітка півонії та пурпуровий (червоно-бузковий) колір шнура для підвішення меча.

Як цитувати

Попельницька, О. О. (2016). ЯПОНСЬКИЙ МЕЧ ТАТІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ. ІЗ ЗІБРАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. Східний світ, (2-3 (91-92), 184-196. https://doi.org/10.15407/orientw2016.02.184
Переглядів статті: 46 | Завантажень PDF: 37

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

меч, музей історії України, таті, Японія

Посилання

[Акт від 19 лютого [1937 р.] про передачу Центральному історичному музею старовинної зброї з Музею західного мистецтва] // НА НМ Х, оп. 1, спр. 44.

Анисимова М. От нагинаты до пулемета. Из истории формирования коллекции японского вооружения в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в период XVIII–XX вв. // Военно-исторический журнал, 2011, № 9.

Баженов А. Г. История японского меча. Санкт-Петербург, 2001.

Баженов А. Г. Экспертиза японского меча. Санкт-Петербург, 2003.

Белова Н. Особенности развития художественного оформления оправы японских мечей с периода Камакура (1185–1333) до периода Эдо (1603–1868) // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana), 2011, № 3.

Біленко Г. До історії створення відділу східного мистецтва Музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків // Ханенківські читання. Матеріали науково-практичної конференції. Вип. 5. Київ, 2002.

Дело № 3. Инвентарная опись коллекции оружия, составленная основателем собрания Б. И. Ханенко. На 18 л. [До 1917 г.] // НА НММХ, оп. 1, спр. 13.

Меч тати. Япония, 1866 г. [Електронний ресурс]. – Web-site / Государcтвенный Эрмитаж (The State Hermitage Museum): Коллекции. История Эрмитажа: Предметы коллекции: Оружие, защитное вооружение. – Режим доступу: http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage?lng=ru. – Дата звернення 17.01.2016. – Назва з екрана.

Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків Української академії наук. Провідник. Київ, 1924.

Новости. 22.09.2015. [Електронний ресурс]. – Web-site / Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН “Кунсткамера”. – Режим доступу: www.kunstkamera.ru. – Дата звернення 17.01.2016. – Назва з екрана.

Синицын А. Меч из коллекции дома Токуґава в японском собрании МАЭ РАН // Радловский сборник: Научные исследования и музейные проекты МА Э РАН в 2008 г. Санкт-Петербург, 2009.

Указ о запрете мечей. [Електронний ресурс]. – Веб-портал / Википедия. Свободная энциклопедия. – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Указ_о_запрете_мечей. – Дата звернення: 10.01.2016. – Назва з екрана.

Хорев В. Японский меч. Десять веков совершенства. Ростов-на-Дону, 2003.

Эмаль // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. ХLа. Санкт-Петербург, 1904.

A glossary of technical terms relating to manufacture and sources for poems / Japanese cloisonné enamels from the Stephen W. Fisher. By Robert Mintz Contributions by Stephen W. Fisher and Gary Vikan // Сatalogue documents more than one hundred masterpieces of late nineteenth-century Japanese cloisonné enamels from one of the world’s finest collections; this publication accompanied an exhibition at the Walters Art Museum (Baltimore), February 14, 2010 – June 13, 2010]. – [Electronic resource]. Web-site / The Walters Art Museum. – URL: http://thewalters.org/assets/pdf/japanese-cloisonne-glossary.pdf. – Last updated: 10-Jan-2016. – Title from the screen.

Bowes J. Notes on Shippo: A Sequel to Japanese Enamels. London, 1895.

History of Cloisonné in Japan. [Electronic resource]. – Web-site / Victoria and Albert Museum. – URL: http://www.vam.ac.uk/content/articles/h/history-of-cloisonne-enamels-in-. – Last updated: 10-Jan-2016. – Title from the screen.

History of Owari shippo. [Electronic resource]. – Web-site / Shippo art village. – URL: www.shippoyaki.jp/e_shisetu.html. – Last updated: 10-Jan-2016. – Title from the screen.

Miaodao. [Electronic resource]. – Web-portal / Wikipedia. The Free Encyclopedia. – URL:https://en.wikipedia.org/wiki/Miaodao. – Last updated: 10-Jan-2016. – Title from the screen.

Rare-Fine-Cloisonne-Japanese-Tanto-Sword-Antique-Old-Samurai-Collection. [Electronic resource]: Web-site / St. Croix Blades. – URL: https://stcroixblades.com/shop/products/rare-finecloisonne-japanese-tant. – Last updated: 10-Jan-2016. – Title from the screen.

Sato K. A comprehensive guide. The Japanese Sword. Tokyo – New-York – London (first edition 1983).

Schiller G., Takeuchi A. Koshirae: Nihon Tôken Gaisô. The Mountings of Japanese Swords (B. Terminology). [Electronic resource]. Web-site / Macao Museum of Art: History of Steel in Eastern Asia. Abgerufen am 19. September 2012 (englisch). – URL: http://www.arscives.com/historysteel/japanesekoshirae.article.htm. – Last updated: 10-Jan-2016. – Title from the screen.

Sesko M. Encyclopedia of Japanese Swords. Lulu Enterprises, Inc. 2014a.

Sesko M. Koshirae-taikan (preview). Lulu, Inc, 2014b. [Electronic resource]. – Web-site / Markus Sesko. – URL: https://markussesko.files.wordpress.com/2014/06/koshirae-taikan-preview.pdf. – Last updated: 10-Jan-2016. – Title from the screen.

This is a horimono of Fudō Myō-ō carved into the blade of a Japanese sword made by National Living Treasure of Japan, Gassan Sadaichi (1907–1995). [Electronic resource]. – Web-portal: Pinterest / Nihonto (traditionally made Japanese swords). – URL: https://www.pinterest.com/pin/388857749047628370/. – Last updated: 14-Jan-2016. – Title from the screen.

Vinehout M. Japanese cloisonne’ in tosogu. [Electronic resource] // Japanese Sword Society of the United State. Journal. Vol. 46. 2014.

Word katana sharp blade cloisonne. [Electronic resource]. – Web-site / АncientРoint: Antiques List. – URL: http://www.ancientpoint.com/. – Last updated: 10-Jan-2016. – Title from the screen.

Zhanmadao. [Electronic resource]. – Web-portal / Wikipedia. The Free Encyclopedia. – URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Zhanmadao. – Last updated: 10-Jan-2016. – Title from the screen.

REFERENCES

[Akt vid 19 lyutoho [1937 r.] pro peredachu Tsentral'nomu istorychnomu muzeyu starovynnoyi zbroyi z Muzeyu zakhidnoho mystetstva], in Naukovyy arkhiv Natsional'noho muzeyu mystetstv imeni Bohdana ta Varvary Khanenkiv, op. 1, spr. 44. (In Ukrainian).

Anisimova M. (2011), “Ot naginaty do pulemeta. Iz istorii formirovaniya kollektsii yaponskogo vooruzheniya v Voyenno-istoricheskom muzeye artillerii, inzhenernykh voysk i voysk svyazi v period XVIII–XX vv.”, Voyenno-istoricheskiy zhurnal, No. 9. (In Russian).

Bazhenov A. G. (2001), Istoriya yaponskogo mecha, Saint Petersburg. (In Russian).

Bazhenov A. G. (2003), Ekspertiza yaponskogo mecha, Saint Petersburg. (In Russian).

Belova N. (2011), “Osobennosti razvitiya khudozhestvennogo oformleniya opravy yaponskikh mechey s perioda Kamakura (1185–1333) do perioda Edo (1603–1868)”, in Obshchestvo. Sreda. Razvitiye (Terra Humana), No. 3. (In Russian).

Bilenko H. (2002), “Do istoriyi stvorennya viddilu skhidnoho mystetstva Muzeyu mystetstv imeni Bohdana ta Varvary Khanenkiv”, in Khanenkivs'ki chytannya. Materialy naukovo-praktychnoyi konferentsiyi, Issue 5, Kyiv. (In Ukrainian).

“Delo No. 3. Inventarnaya opis’ kollektsii oruzhiya, sostavlennaya osnovatelem sobraniya B. I. Khanenko. Na 18 l. [Do 1917 g.]”, in Naukovyy arkhiv Natsional'noho muzeyu mystetstv imeni Bohdana ta Varvary Khanenkiv, op. 1, spr. 13. (In Russian).

“Mech tati. Yaponiya, 1866 g.”, The State Hermitage Museum, available at: http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage?lng=ru (accessed January 17, 2016). (In Russian).

Natsional'nyy muzey mystetstv imeni Bohdana ta Varvary Khanenkiv Ukrayins'koyi akademiyi nauk. Providnyk (1924), Kyiv. (In Ukrainian).

Novosti (2015), Muzey antropologii i etnografii im. Petra Velikogo RAN “Kunstkamera”, available at: www.kunstkamera.ru (accessed January 17, 2016). (In Russian).

Sinitsyn A. (2009), “Mech iz kollektsii doma Tokugava v yaponskom sobranii MAE RAN”, in Radlovskiy sbornik: Nauchnyye issledovaniya i muzeynyye proyekty MA E RAN v 2008 g., Saint Petersburg. (In Russian).

“Ukaz o zaprete mechey”, Wikipedia. The Free Encyclopedia, available at: https://ru.wikipedia.org/wiki/Указ_о_запрете_мечей (accessed January 10, 2016). (In Russian).

Khorev V. (2003), Yaponskiy mech. Desyat’ vekov sovershenstva, Rostov-na-Donu. (In Russian).

“Emal’ ” (1904), Entsiklopedicheskiy slovar’ Brokgauza i Efrona, Vol. XLa, Saint Petersburg. (In Russian).

“A glossary of technical terms relating to manufacture and sources for poems / Japanese cloisonné enamels from the Stephen W. Fisher. By Robert Mintz Contributions by Stephen W. Fisher and Gary Vikan” (2010), in Catalogue documents more than one hundred masterpieces of late nineteenth-century Japanese cloisonné enamels from one of the world’s finest collections; this publication accompanied an exhibition at the Walters Art Museum (Baltimore), February 14, 2010 – June 13, 2010, The Walters Art Museum, available at: http://thewalters.org/assets/pdf/japanese-cloisonne-glossary.pdf (accessed January10, 2016).

Bowes J. (1895), Notes on Shippo: A Sequel to Japanese Enamels, London.

“History of Cloisonné in Japan”, Victoria and Albert Museum, available at: http://www.vam.ac.uk/content/articles/h/history-of-cloisonne-enamels-in-. (accessed January10, 2016).

“History of Owari shippo”, in Shippo art village, available at: www.shippoyaki.jp/e_shisetu.html (accessed January10, 2016).

“Miaodao”, Wikipedia. The Free Encyclopedia, available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Miaodao (accessed January10, 2016).

Rare Fine Cloisonne Japanese Tanto Sword Antique Old Samurai Collection, in St. Croix Blades, available at: https://stcroixblades.com/shop/products/rare-finecloisonne-japanese-tant. (accessed January10, 2016).

Sato K. (1983), A comprehensive guide. The Japanese Sword, Tokyo, New York and London.

Schiller G., Takeuchi A. (2012), “Koshirae: Nihon Tôken Gaisô. The Mountings of Japanese Swords (B. Terminology)”, in Macao Museum of Art: History of Steel in Eastern Asia, available at: http://www.arscives.com/historysteel/japanesekoshirae.article.htm (accessed January10, 2016).

Sesko M. (2014a), Encyclopedia of Japanese Swords, Lulu Enterprises, Inc.

Sesko M. (2014b), Koshirae-taikan (preview), Lulu, Inc, Markus Sesko, available at: https://markussesko.files.wordpress.com/2014/06/koshirae-taikan-preview.pdf (accessed January10, 2016).

“This is a horimono of Fudō Myō-ō carved into the blade of a Japanese sword made by National Living Treasure of Japan, Gassan Sadaichi (1907–1995)”, in Pinterest / Nihonto (traditionally made Japanese swords), available at: https://www.pinterest.com/pin/388857749047628370/ (accessed January14, 2016).

Vinehout M. (2014), “Japanese cloisonne’ in tosogu”, Japanese Sword Society of the United State. Journal, Vol. 46.

“Word katana sharp blade cloisonné”, in AncientPoint: Antiques List, available at: http://www.ancientpoint.com/ (accessed January10, 2016).

“Zhanmadao”, Wikipedia. The Free Encyclopedia, available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Zhanmadao (accessed January10, 2016).