КАЛМИЦЬКІ ІКОНИ ІЗ ЗІБРАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ МИСТЕЦТВ ІМЕНІ БОГДАНА ТА ВАРВАРИ ХАНЕНКІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  С. Г. Батирева

Анотація

Об’єктом дослідження є танки (тиб. thangka), калмицькі експонати східної колекції, що зберігаються в Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків (Україна, м. Київ). На одній з танок, єдиних у стилі зображення, порушуючи традицію анонімного виконання канону, автор згадує своє ім’я – “малював Шобол-гецуль”. Вертикальна в’язь письма тодобічіг, зроблена чорнилом, є незаперечною атрибутивною ознакою калмицького живопису. Старокалмицьке мистецтво як культурна спадщина Калмикії сформувалося в процесі взаємодії традицій і новацій. У творах мистецтва простежується історична доля іконографічного канону в художній культурі північного буддизму. В аналізі сакральної калмицької художньої традиції виявлені локальні особливості образотворчого трактування іконографічних образів. Традиційні психогенетичні особливості світовідчування, обрядова культура й фольклор проектуються в іконописі, визначаючи “місцеву” природу мистецтва буддизму.

Як цитувати

Батирева, С. Г. (2016). КАЛМИЦЬКІ ІКОНИ ІЗ ЗІБРАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ МИСТЕЦТВ ІМЕНІ БОГДАНА ТА ВАРВАРИ ХАНЕНКІВ. Східний світ, (2-3 (91-92), 158-162. https://doi.org/10.15407/orientw2016.02.158
Переглядів статті: 30 | Завантажень PDF: 20

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Калмицькі ікони, Національний музей мистецтв, обрядова культура, тодобічіг

Посилання

Арутюнов С. А. Инновации в культуре этноса и их социально-экономическая обусловленность // Этнографические исследования развития культуры / Отв. ред. А. Першиц, Н. Тер-Акопян. Москва, 1985.

Батырева С. Г. Традиционное изобразительное искусство Калмыкии XIX – нач. XX вв. Опыт историко-культурной реконструкции. Saarbruchen, 2011.

Каталог збережених пам’яток Київського церковно-археологічного музею, 1872–1922 рр. Київ, 2002.

Огнева Е. Д. Илья Мечников и его встречи с буддизмом // Ориент. Альманах. Вып. 2–3: Исследователи Центральной Азии в судьбах России. Санкт-Петербург, 1998.

Огнєва O. Д. Джерела з історії україно-калмицьких зв’язків // Східний світ, 2012, № 1.

Першиц А. И. Динамика традиций и возможности их источниковедческого истолкования // Народы Азии и Африки, 1981, № 5.

Чистов К. В. Традиция и вариативность // Советская этнография, 1983, № 2.

Roerich G. Tibetan paintings. Paris, 1925.

REFERENCES

Arutyunov S. A. (1985), “Innovatsii v kul’ture etnosa i ikh sotsial’no-ekonomicheskaya obuslovlennost’”, Etnograficheskiye issledovaniya razvitiya kul’tury, A. Pershits, N. Ter-Akopyan (Eds.), Moscow. (In Russian).

Batyreva S. G. (2011), Traditsionnoye izobrazitel’noye iskusstvo Kalmykii XIX – nach. XX vv. Opyt istoriko-kul’turnoy rekonstruktsii, Saarbruchen. (In Russian).

Kataloh zberezhenykh pam"yatok Kyyivs'koho tserkovno-arkheolohichnoho muzeyu, 1872–1922 rr. (2002), Kyiv. (In Ukrainian).

Ogneva E. D. (1998), “Il’ya Mechnikov i ego vstrechi s buddizmom”, in Oriyent. Al’manakh. Issue 2–3: Issledovateli Tsentral’noy Azii v sud’bakh Rossii, Saint Petersburg. (In Russian).

Ohnyeva O. D. (2012), “Dzherela z istoriyi ukrayino-kalmyts'kykh zv"yazkiv”, Shìdnij svìt, No. 1. (In Ukrainian).

Pershits A. I. (1981), “Dinamika traditsiy i vozmozhnosti ikh istochnikovedcheskogo istolkovaniya”, Narody Azii i Afriki, No. 5. (In Russian).

Chistov K. V. (1983), “Traditsiya i variativnost’”, Sovetskaya etnografiya, No. 2. (In Russian).

Roerich G. (1925), Tibetan paintings, Paris.