ДАРДАНЕЛЛЬСЬКА ОПЕРАЦІЯ ТА ТУРЕЦЬКІ ВІЙСЬКА В ГАЛИЧИНІ ЗА МАТЕРІАЛАМИ РОСІЙСЬКО-, УКРАЇНСЬКО- ТА ПОЛЬСЬКОМОВНОЇ ПРЕСИ (1915–1916 РР.)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  А. П. Момрик

Анотація

Стаття присвячена 100-річчю Дарданелльської війни та участі турецької армії в захисті Галичини та Буковини від наступу російської армії в часи Першої світової війни. У цей час у російській та австрійській частинах нинішньої України друкувалась періодика російською, українською та польською мовами різної політичної орієнтації. Київські російськомовні газети та москофільські газети окупованої росіянами Західної України всебічно описують хід Дарданелльської кампанії, глорифікують армії Антанти, сподіваються на передачу Дарданелл, Стамбула, Західної України Росії та встановлення російського контролю над Балканами, мріють про депортацію мусульман до Азії. Україномовна преса на цих територіях була заборонена і відновлюється лише з приходом в Західну Україну австро-німецької армії. Україномовна преса підтримує політику країн Центрального блоку, позитивно описує героїзм турецької армії в захисті Дарданелл, говорить про трагічність жертв англійської, французької та австралійської армій у цій операції. В матеріалах цієї періодики можна розгледіти певні настрої: падіння Дарданелл призведе до втрати балканськими країнами самостійності і знищить мрії про незалежність України. Після поразки Антанти 40-тисячний турецький корпус влітку 1916 р. був перекинутий до Західної України для припинення Брусиловського прориву росіян. Україномовна преса високо оцінює турецьку допомогу в боротьбі з російською армією і позитивно відгукується про перебування турків в Україні. Проавстрійська польськомовна преса також позитивно описує участь Туреччини у війні, а проросійська – намагається зберегти нейтралітет.

Як цитувати

Момрик, А. П. (2016). ДАРДАНЕЛЛЬСЬКА ОПЕРАЦІЯ ТА ТУРЕЦЬКІ ВІЙСЬКА В ГАЛИЧИНІ ЗА МАТЕРІАЛАМИ РОСІЙСЬКО-, УКРАЇНСЬКО- ТА ПОЛЬСЬКОМОВНОЇ ПРЕСИ (1915–1916 РР.). Східний світ, (2-3 (91-92), 56-65. https://doi.org/10.15407/orientw2016.02.056
Переглядів статті: 35 | Завантажень PDF: 17

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Галичина, Дарданелльська операція, турецькі війська

Посилання

Армейский вестник, Б. м., 1916.

Буковина, Відень – Чернівці, 1915–1916.

Волковинський В. М. Брусиловський прорив // Енциклопедія історії України: у 10 т. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; Інститут історії України НАН України. Т. 1: А–В. Київ, 2003.

Діло, Львів, 1915.

Животко А. Історія української преси. Київ, 1999.

Зайончковский А. М. Первая мировая война. Санкт-Петербург, 2002.

Карпинець І. Галичина: Військова історія 1914–1921 років. Львів, 2005.

Киган Дж. Первая мировая война. Москва, 2004.

Киевлянин, Киев, 1915–1916.

Козицький А. Турецький півмісяць над Золотою Липою // Львівська газета, 2007, 23 лютого.

Львовское военное слово, Львов, 1915.

Народний голос, Чернівці, 1915.

Науменко К. Є. Галицька битва 1914 // Енциклопедія історії України / Редкол.: В. А. Смолій та ін.; Інститут історії України НАН України. Т. 2: Г–Д. Київ, 2004.

Новый край, Львов, 1915.

Свобода, Львів, 1915–1916.

Українське слово, Львів, 1915.

Чорна О. Мусульманський цвинтар – у галицькому селі // http://nday.te.ua/musulmanskyjtsvyntar-u-halytskomu-seli/

Dziennik Kijowski, Kijow, 1915–1916.

Kriegsnachrichten, Перемишль, 1914–1915, № 1–154.

Армейский вестник, Б. м., 1916.

Буковина, Відень – Чернівці, 1915–1916.

Волковинський В. М. Брусиловський прорив // Енциклопедія історії України: у 10 т. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; Інститут історії України НАН України. Т. 1: А–В. Київ, 2003.

Діло, Львів, 1915.

Животко А. Історія української преси. Київ, 1999.

Зайончковский А. М. Первая мировая война. Санкт-Петербург, 2002.

Карпинець І. Галичина: Військова історія 1914–1921 років. Львів, 2005.

Киган Дж. Первая мировая война. Москва, 2004.

Киевлянин, Киев, 1915–1916.

Козицький А. Турецький півмісяць над Золотою Липою // Львівська газета, 2007, 23 лютого.

Львовское военное слово, Львов, 1915.

Народний голос, Чернівці, 1915.

Науменко К. Є. Галицька битва 1914 // Енциклопедія історії України / Редкол.: В. А. Смолій та ін.; Інститут історії України НАН України. Т. 2: Г–Д. Київ, 2004.

Новый край, Львов, 1915.

Свобода, Львів, 1915–1916.

Українське слово, Львів, 1915.

Чорна О. Мусульманський цвинтар – у галицькому селі // http://nday.te.ua/musulmanskyjtsvyntar-u-halytskomu-seli/

Dziennik Kijowski, Kijow, 1915–1916.

Kriegsnachrichten, Перемишль, 1914–1915, № 1–154.

Армейский вестник, Б. м., 1916.

Буковина, Відень – Чернівці, 1915–1916.

Волковинський В. М. Брусиловський прорив // Енциклопедія історії України: у 10 т. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; Інститут історії України НАН України. Т. 1: А–В. Київ, 2003.

Діло, Львів, 1915.

Животко А. Історія української преси. Київ, 1999.

Зайончковский А. М. Первая мировая война. Санкт-Петербург, 2002.

Карпинець І. Галичина: Військова історія 1914–1921 років. Львів, 2005.

Киган Дж. Первая мировая война. Москва, 2004.

Киевлянин, Киев, 1915–1916.

Козицький А. Турецький півмісяць над Золотою Липою // Львівська газета, 2007, 23 лютого.

Львовское военное слово, Львов, 1915.

Народний голос, Чернівці, 1915.

Науменко К. Є. Галицька битва 1914 // Енциклопедія історії України / Редкол.: В. А. Смолій та ін.; Інститут історії України НАН України. Т. 2: Г–Д. Київ, 2004.

Новый край, Львов, 1915.

Свобода, Львів, 1915–1916.

Українське слово, Львів, 1915.

Чорна О. Мусульманський цвинтар – у галицькому селі // http://nday.te.ua/musulmanskyjtsvyntar-u-halytskomu-seli/

Dziennik Kijowski, Kijow, 1915–1916.

Kriegsnachrichten, Перемишль, 1914–1915, № 1–154.

REFERENCES

Armeyskiy vestnik (1916), B. m. (In Russian).

Bukovyna (1915–1916), Vienna, Chernivtsi. (In Ukrainian).

Volkovyns'kyy V. M. (2003), “Brusylovs'kyy proryv”, Entsyklopediya istoriyi Ukrayiny: u 10 t., Vol. 1, Kyiv. (In Ukrainian).

Dilo (1915), Lviv. (In Ukrainian).

Zhyvotko A. (1999), Istoriya ukrayins'koyi presy, Kyiv. (In Ukrainian).

Zayonchkovskiy A. M. (2002), Pervaya mirovaya voyna, Saint Petersburg. (In Russian).

Karpynets' I. (2005), Halychyna: Viys'kova istoriya 1914–1921 rokiv, Lviv. (In Ukrainian).

Kigan Dzh. (2004), Pervaya mirovaya voyna, Moscow. (In Russian).

Kiyevlyanin (1915–1916), Kyiv. (In Russian).

Kozyts'kyy A. (2007), “Turets'kyy pivmisyats' nad Zolotoyu Lypoyu”, L'vivs'ka hazeta, February 23. (In Ukrainian).

L’vovskoye voyennoye slovo (1915), Lviv. (In Russian).

Narodnyy holos (1915), Chernivtsi. (In Ukrainian).

Naumenko K. Ye. (2004), “Halyts'ka bytva 1914”, Entsyklopediya istoriyi Ukrayiny: u 10 t., Vol. 2, Kyiv. (In Ukrainian).

Novyy kray (1915), Lviv. (In Russian).

Svoboda (1915–1916), Lviv. (In Ukrainian).

Ukrayins'ke slovo (1915), Lviv. (In Ukrainian).

Chorna O., Musul'mans'kyy tsvyntar – u halyts'komu seli, available at: http://nday.te.ua/musulmanskyjtsvyntar-u-halytskomu-seli/ (In Ukrainian).

Dziennik Kijowski (1915–1916), Kijow.

Kriegsnachrichten (1914–1915), Peremyshl”, No. 1–154.