УКРАЇНСЬКА ГРОМАДА В ТУРЕЧЧИНІ: ВІД НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛЬНОТИ ДО ДІАСПОРИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  О. О. Сухобокова

Анотація

Попри постійний інтерес істориків до українсько-турецьких відносин у минулому та на сучасному етапі, питання формування та діяльності української діаспори в цій країні досі не стало предметом окремого дослідження. Водночас тема досить актуальна як з погляду розвитку двосторонніх відносин України та Туреччини, зокрема культурної дипломатії, так і в контексті діаспорознавства.
Сучасну українську громаду в Туреччині становлять переважно іммігранти з уже незалежної України, наразі там проживає понад 30–35 тисяч вихідців з України. Це – одна з найчисленніших українських національних меншин у країнах Сходу, а також одна з найкраще організованих.
Метою цієї розвідки є огляд процесу консолідації українців у Туреччині та трансформації української етнічної спільноти в українську діаспору як організовану громаду, що створила розгалужену мережу осередків та центральний координаційний орган, має спільні завдання, забезпечує культурну спадкоємність поколінь, взаємодіє з історичною Батьківщиною, представляє її перед суспільством та владою країни проживання.
До розгляду залучено матеріали українських та турецьких ЗМІ, інтернет-джерела, зокрема сайти та фейсбук-сторінки українських організацій у Туреччині, Посольства України в Турецькій Республіці. Під час підготовки статті було взято спеціальні інтерв’ю в трьох голів українських організацій у Туреччині – очільниці одного з перших та найбільших ук-раїнських осередків у цій країні ГО “Українська родина” Віти Михайлової, лідерки однієї з молодих громад “Чорноморська асоціація українців” Людмили Шимко та засновниці “Українського культурно-мистецького об’єднання” Олесі Мерджан. Це дало змогу на конкретних прикладах простежити особливості створення та діяльності українських культурних і громадських організацій у Туреччині.
У результаті цього дослідження визначено основні етапи та обставини становлення української діаспори в Туреччині, специфіку її діяльності, співпраці українських осередків один з одним, взаємодії з Посольством України та Україною. Авторка доходить висновку, що, зважаючи на особливості української громади в Туреччині, головну роль у її об’єднанні відіграло прагнення зберегти і передати своїм дітям українську мову, культуру, традиції, ознайомити з ними турецьке суспільство. Певним каталізатором інституалізації української діаспори, активізації її громадської діяльності на підтримку України стали події на Батьківщині, пов’язані з Революцією Гідності та російською збройною агресією проти неї. Також важливу роль відіграє всебічне сприяння Посольства України в консолідації української громади та організаційному розвитку. Враховуючи спрямування та сукупність напрямків діяльності українських організацій у Туреччині, можна говорити про українську діаспору як українське культурне лобі в цій країні, один з найважливіших інструментів культурної дипломатії, покликаної популяризувати Україну, формувати її позитивний імідж та зміцнювати двосторонні українсько-турецькі відносини.

Як цитувати

Сухобокова, О. О. (2021). УКРАЇНСЬКА ГРОМАДА В ТУРЕЧЧИНІ: ВІД НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛЬНОТИ ДО ДІАСПОРИ. Східний світ, (3 (112), 135-148. https://doi.org/10.15407/orientw2021.03.135
Переглядів статті: 137 | Завантажень PDF: 90

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

культурна дипломатія, Туреччина, Україна, українська діаспора, українці в Туреччині

Посилання

Бачинська О. А. Задунайська Січ // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е–Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. Київ, 2005. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Zadunayska_sich (дата звернення: 27.03.2021).

Габер Є., Воротнюк М. Аналітичний звіт. Сприйняття України за кордоном. Туреччина // Український інститут. 2021. URL: https://ui.org.ua/ukraine-abroad-research (дата звернення: 28.03.2021).

В Анкарі відбулося засідання Координаційної ради українських громад при Посольстві // Сайт МЗС України. 20.01.2018. URL: https://turkey.mfa.gov.ua/news/62492-v-ankari-vidbulosya-zasidannya-koor. (дата звернення: 20.03.2021).

Відкриття виставки “50 винаходів, що Україна подарувала світу” // Сайт МЗС України. 28.10.2016. URL: https://turkey.mfa.gov.ua/events/6319-vidkrittya-vistavki-50-vinahodiv-s. (дата звернення: 26.03.2021).

Євтух В. Б. Українська діаспора // Енциклопедія історії України: Україна–Українці. Кн. 2 / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. Київ, 2019. URL: http://www.history.org.ua/?termin=2.22 (дата звернення: 15.03.2021).

Піскун В. Українська еміграція в Туреччині (20-ті роки ХХ ст.) // Україна – Туреччина: минуле, сучасне та майбутнє. Збірник наукових праць / Упоряд. Ф. Туранли. Київ, 2004.

Створення Координаційної ради українських громад при Посольстві України в Турецькій Республіці – важливий крок до консолідації українців // Сайт МЗС України. 9.04.2017. URL: https://turkey.mfa.gov.ua/news/56267-stvorennya-koordinacijnoji-radi-ukr. (дата звернення: 11.03.2021).

Українська громада в Туреччині // Сайт МЗС України. 26.08.2012. URL: https://turkey.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/570-ukrajinci-u-turechchini (дата звернення: 7.03.2021).

REFERENCES

Bachyns’ka O. A. (2005), “Zadunays’ka Sich”, in V. A. Smoliy (ed.), Entsyklopediya istoriyi Ukrayiny, Vol. 3: E–Y, Kyiv, available at: www.history.org.ua/?termin=Zadunayska_sich (accessed March 27, 2021). (In Ukrainian).

Haber Ye. and Vorotnyuk M. (2021), Analitychnyy zvit. Spryynyattya Ukrayiny za kordonom. Turechchyna, available at: https://ui.org.ua/ukraine-abroad-research (accessed March 28, 2021). (In Ukrainian).

“V Ankari vidbulosya zasidannya Koordynatsiynoyi rady ukrayins’kykh hromad pry Posol’stvi” (2018), in MZS Ukrayiny, January 20, available at: https://turkey.mfa.gov.ua/news/62492-v-ankari-vidbulosya-zasidannya-koor. (accessed March 20, 2021). (In Ukrainian).

“Vidkryttya vystavky ‘50 vynakhodiv, shcho Ukrayina podaruvala svitu’ ” (2016), in MZS Ukrayiny, October 28, available at: https://turkey.mfa.gov.ua/events/6319-vidkrittya-vistavki-50-vinahodiv-s. (accessed March 26, 2021). (In Ukrainian).

Yevtukh V. B. (2019), “Ukrayins’ka diaspora”, in V. A. Smoliy (ed.), Entsyklopediya istoriyi Ukrayiny: Ukrayina–Ukrayintsi, Book 2. Kyiv, available at: www.history.org.ua/?termin=2.22 (accessed March 15, 2021). (In Ukrainian).

Piskun V. (2004), “Ukrayins’ka emihratsiya v Turechchyni (20-ti roky ХХ st.)”, in F. Turanly (ed.), Ukrayina – Turechchyna: mynule, suchasne ta maybutnye. Zbirnyk naukovykh prats’, Kyiv, pp. 226–227. (In Ukrainian).

“Stvorennya Koordynatsiynoyi rady ukrayins’kykh hromad pry Posol’stvi Ukrayiny v Turets’kiy Respublitsi – vazhlyvyy krok do konsolidatsiyi ukrayintsiv” (2017), in MZS Ukrayiny, April 9, available at: https://turkey.mfa.gov.ua/news/56267-stvorennya-koordinacijnoji-radi-ukr. (accessed March 11, 2021). (In Ukrainian).

“Ukrayins’ka hromada v Turechchyni” (2012), in MZS Ukrayiny, August 26, available at: https://turkey.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/570-ukrajinci-u-turechchini (accessed March 7, 2021). (In Ukrainian).