СТАНОВИЩЕ ЛЬВІВСЬКОЇ АРХІДІЄЦЕЗІЇ ВІРМЕНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  С. Л. Азізян

Анотація

Напередодні Другої світової війни в Західній Україні проживала значна спільнота етнічних вірмен – нащадків давніх переселенців із Вірменії. Перебуваючи у відриві від батьківщини впродовж більш як семи століть, через десятки поколінь вони асимілювалися з місцевим населенням і сформували в Галичині вкорінену вірменську етнічну групу. За релігійними переконаннями “львівські”, “галицькі”, або “польські”, вірмени дотримувалися переважно вірмено-католицької віри і входили в парафії, що об’єднувалися у Львівську архідієцезію Вірмено-католицької церкви (ВКЦ). Львівська архідієцезія ВКЦ входила до числа східно-католицьких церков, підпорядкованих Ватикану, була однією з трьох основних католицьких церков Західної України. У перебігові Другої світової війни Львівська архідієцезія ВКЦ і вірменські громади Галичини зазнали великих потрясінь і виявилися втягнутими в політичну інтригу, затіяну спецслужбами різних держав, які прагнули закріпитися в регіоні. На основі маловідомих документів з Галузевого державного архіву СБУ в статті досліджуються відносини Вірменської католицької церкви Львова з представниками німецької окупаційної влади і органами радянської служби безпеки в 1941–1946 рр. Автор доводить, що ліквідація Вірменської католицької церкви Львова проведена на підставі сфабрикованих радянськими спецслужбами документів і була частиною антирелігійної ідеологічної кампанії, спрямованої на ліквідацію східно-католицьких церков в Україні в післявоєнний період.

Як цитувати

Азізян, С. Л. (2016). СТАНОВИЩЕ ЛЬВІВСЬКОЇ АРХІДІЄЦЕЗІЇ ВІРМЕНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. Східний світ, (4 (93), 29-40. https://doi.org/10.15407/orientw2016.04.029
Переглядів статті: 37 | Завантажень PDF: 20

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Вірменська католицька церква, Друга світова війна, Львівська архідієцезія

Посилання

Азізян С. Л. Вірменський музей Львова // Всесвіт, 2008, № 11–12.

Азізян С. Л. Чудотворна ікона з Лисця з’єднує народи // Арагац, 2008а, № 12 (229–230). Галузевий державний архів Служби безпеки України (ГДА СБУ), ф. 6, спр. 75182-ФП.

Дашкевич Я. Р. Вірмени в Україні: дорогами тисячоліть. Збірник наукових праць. Львів, 2012.

Химка І. Достовірність свідчення: реляція Рузі Вагнер про Львівський погром влітку 1941 р. // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі, 2008, № 2 (4).

Центральний державний архів громадських об’єднань України, ф. 1, оп. 23, од. зб. 2438.

REFERENCES

Azizyan S. L. (2008), “Virmens'kyy muzey L'vova”, Vsesvit, No. 11–12. (In Ukrainian).

Azizyan S. L. (2008a), “Chudotvorna ikona z Lystsya z”yednuye narody”, in Arahats, No. 12 (229–230). (In Ukrainian).

Haluzevyy derzhavnyy arkhiv Sluzhby bezpeky Ukrayiny (HDA SBU), f. 6, spr. 75182-FP. (In Ukrainian).

Dashkevych Ya. R. (2012), Virmeny v Ukrayini: dorohamy tysyacholit'. Zbirnyk naukovykh prats', Lviv. (In Ukrainian).

Khymka I. (2008), “Dostovirnist' svidchennya: relyatsiya Ruzi Vahner pro L'vivs'kyy pohrom vlitku 1941 r.”, in Holokost i suchasnist'. Studiyi v Ukrayini i sviti, No. 2 (4). (In Ukrainian).

Tsentral'nyy derzhavnyy arkhiv hromads'kykh ob"yednan' Ukrayiny, f. 1, op. 23, od. zb. 2438. (In Ukrainian).