ДАВНЬОЄГИПЕТСЬКИЙ ЖЕРТОВНИК ІНВ. № 52971 З КОЛЕКЦІЇ ОДЕСЬКОГО АРХЕОЛОГІЧНОГО МУЗЕЮ НАН УКРАЇНИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  М. О. Тарасенко

Анотація

У статті подано публікацію давньоєгипетського жертовника із зібрання Одеського археологічного музею НАН України (інв. № 52971). Пам’ятник надійшов у музей у 1938 р. і донині перебуває в постійній експозиції. Перший переклад тексту на ньому та просопографічний аналіз зробив С. В. Доніч. Він дійшов висновку, що жертовник належав цариці на ім’я Ісіда, і датував його Новим царством. Надалі дослідженням жертовника зайнявся О. Д. Берлєв, який вважав, що Ісіда тут ім’я богині, а сам пам’ятник датується XXVI династією. У статті наведено переклади тексту жертовника цих єгиптологів і запропоновано авторський коментований переклад написів, аналіз образотворчої програми його оформлення, датування, походження тексту та семантичного навантаження пам’ятника. Доводиться, що жертовник належав жінці на ім’я Ісіда, яка була представницею еліти давньоєгипетського суспільства, але, найімовірніше, не належала до царського роду. Попри дотримання традиції оформлення, характерної для Нового царства (тип С4 за Р. Хьольцл), жертовник все ж слід датувати XXVI династією. Його текст складається з двох формул – узливання та кадіння ладаном – та бере початок у мотивах, відомих уже за Текстами пірамід Старого царства. Першоджерелом для нього послугували, ймовірно, літургійні тексти храмових ритуалів Нового царства на кшталт “Літургії Аменхотепа І”, що були виписані на певному ієратичному папірусі. Звернено увагу на те, що останні слова обох формул, виписані на жолобі для узливання рідини жертовника: wab – “чистота, очищення” та cnTr Hs.w mr.w – “ладан шанований і любий”, – мають окреме концептуальне значення, що бере початок у солярно-лунарних уявленнях, відображених у формулах, і фіналізують ритуальну, текстову та семантичну програми оформлення пам’ятника.

Як цитувати

Тарасенко, М. О. (2021). ДАВНЬОЄГИПЕТСЬКИЙ ЖЕРТОВНИК ІНВ. № 52971 З КОЛЕКЦІЇ ОДЕСЬКОГО АРХЕОЛОГІЧНОГО МУЗЕЮ НАН УКРАЇНИ. Східний світ, (3 (112), 84-106. https://doi.org/10.15407/orientw2021.03.084
Переглядів статті: 173 | Завантажень PDF: 103

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

XXVI династія, Ісіда, жертовник, колекція, Одеський археологічний музей НАН України, Стародавній Єгипет, № 52971

Посилання

Берлев О. Д. Памятники начальника пашен dd.tw // Ассириология и египтология. Сборник статей к 75-летию академика В. В. Струве. Ленинград, 1964.

Берлев О. Д. Древнеегипетский ключ из собрания Одесского государственного археологического музея // Краткие сообщения Одесского государственного археологического музея за 1963 г. Одесса, 1965.

Берлев О. Д., Ходжаш С. И. (ред.). Древнеегипетские памятники в музеях СССР. Каталог выставки. Москва, 1991.

Большаков А. О. Египетские жертвенники Старого царства из собрания Государственного Эрмитажа // Эпиграфика Востока. Т. XXIV. 1988.

Дзис-Райко Г. А. (ред.). Одесский археологический музей АН УССР. Альбом. Киев, 1983.

Доконт Н. Г. Древнеегипетские памятники в Одесском государственном археологическом музее // Вестник древней истории, 1965, № 2.

Доконт Н. Г., Берлев О. Д. Каталог памятников Древнего Египта Одесского археологического Музея АН УССР. Одеса, 1982. – Рукопис РА НФ ОАМ.

Одеський археологічний музей. Короткий путівник. Одеса, 1959.

Одесский археологический музей. Путеводитель. Одесса, 1970.

Одесский археологический музей. Путеводитель. 2-е изд. Одесса, 1975.

Одесский археологический музей. Путеводитель. Одесса, 1981.

Панов М. В. Письма мертвым. Избранные тексты 18–20-й династий. Рецензии / Египетские тексты. Т. V. Новосибирск, 2016.

Панов М. В. Источники по истории жреческих семей Мемфиса и Летополя в поздний период. Ч. 1: Исследование и перевод. 2-е изд. / Египетские тексты. Т. III. Новосибирск, 2017.

Панов М. В. Источники по древнеегипетской истории в переводах на русский язык. Каталог. Новосибирск, 2021а.

Панов М. В. Литературные и историко-биографические надписи (II тыс. до н. э.). Новосибирск, 2021b.

Путь к бессмертию: Памятники древнеегипетского искусства в собрании Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Каталог выставки. Москва, 2002.

Тарасенко М. О. Сергій Володимирович Доніч: 120 років від дня народження // Сходознавство, 2020, № 86.

Тарасенко М. О., Герейханова Д. К. Неопублікована стаття С. В. Доніча “Жертовник Ісіди. Інв. 51843 Одеського історичного музея” (РА НФ ОАМ № 59404/59405) // Сходознавство, 2020, № 86. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2020.86.181

Тарасенко Н. А. Текст и изображение в древнеегипетской Книге мёртвых // Древние культы, обряды, ритуалы: памятники и практики / Гл. ред. Е. П. Токарева. Зимовники, 2015. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2020.86.139

Abou-Ghazi D. Denkmaler des alten Reiches III: Alters and Offering Tables / Catalogue Général des Antiquités Égyptiennes du Musée du Caire, Nos. 57001–57100, Fasc. 2. Le Caire, 1980.

Allen J. P. Middle Egyptian. An Introduction to the Language and Culture of Hieroglyphs. 2nd ed. Cambridge, 2010. https://doi.org/10.1017/CBO9780511845055

Allen J. P. A New Concordance of the Pyramid Texts. Vol. I–VI. Providence (RI), 2013.

Anthes R. Der Sonnenauge in der Pyramidentexten // Zeitschrift für ägyptische Sprache and Altertumskunde. Bd. 86. 1961. https://doi.org/10.1524/zaes.1961.86.1.1

Bács T. A. It is the Custom of ‘Accept the Eye of Horus, ...’ Yet Again a Pyramid Texts Inspired Ritual Text in an Eighteenth Dynasty Theban Tomb // Institut des Cultures Méditerranéennes et Orientalesde l’Académie Polonaise des Sciences Etudes et Travaux. Vol. XXVI. 2013.

Barguet P., Goneim Z., Leclant J. Les tables d’offrandes de la grande cour de la tombe de Montouemhât // Annales du Service des Antiquités de l’Égypte. T. 51. 1951.

Baum N. snTr: une révision. Revue d’égyptologie. T. 45. 1994. https://doi.org/10.2143/RE.45.0.2011235

Baines J. Society, Morality, and Religious Practice // Religion in Ancient Egypt. Gods, Myths, and Personal Practice / Ed. by B. Shafer. London, 1991.

Berlev O., Hodjash S. Catalogue of the Monuments of Ancient Egypt from the Museums of the Russian Federation, Ukraine, Bielorussia, Caucasus, Middle Asia and the Baltic States (Orbis Biblicus et Orientalis. Vol. 17). Freiburg – Göttingen, 1998.

Binder S. The Title ‘Scribe of the Offering Table’: Some Observations // Egyptian Culture and Society. Studies in Honour of Naguib Kanawati / Ed. by A. Woods, A. McFarlane, S. Binder. Vol. I. Cairo, 2010.

von Bissing W. Lesefrüchte // Recueil de travaux relatifs à la philologie et à l’archéologie égyptiennes et assyriennes. T. XXX. 1908.

Biston-Moulin S. À propos de la table d’offrandes de Thoutmosis III Caire JE 88803 // Cahiers de Karnak. T. 13. 2010.

Blackman A. M. The significance of incense and libations in funerary and temple ritual // Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde. Bd. 50. 1912. https://doi.org/10.1524/zaes.1912.50.12.69

Bolshakov A. O. Man and his Double in Egyptian Ideology of the Old Kingdom (Ägypten und altes Testament. Bd. 37). Wiesbaden, 1997.

Bolshakov A. O. Offerings: offering tables // The Oxford Encyclopaedia of Ancient Egypt / Ed. by D. B. Redford. Vol. 2. Oxford, 2001.

Bolshakov A. O. Studies on Old Kingdom Reliefs and Sculpture in the Hermitage (Ägyptologische Abhandlungen. Bd. 67). Wiesbaden, 2005.

Bolshakov A. O. The Offering Stone of Thuthmose III in the Hermitage // Reports of the State Hermitage Museum. Т. LXX. 2013.

Borchardt L. Denkmäler des Alten Reiches (ausser den Statuen) / Catalogue Général des Antiquités Égyptiennes du Musée du Caire. Nos. 23001–23256. T. 1. Berlin, 1937.

Ćwiek A. Śmierć i Życie w Starożytnim Egipcie. Wystawa ze zbiorów Muzeum Egipskiego i Zbioru papirusów w Berlinie oraz Państwowego Muzeum sztuki Egipskiej w Monarchiu. Poznań, 2005.

Claude M., Lippert S. La table d’offrande Louvre D 69. Un monument pour “faire venir le ba au corps” // Bulletin de l’Institut Français d’Archéologie Orientale. T. 118. 2018. https://doi.org/10.4000/bifao.6691

Cooney K. M., McClain J. B. The Daily Offering Meal in the Ritual of Amenhotep I: An Instance of the local Adaptation of Cult Liturgy // Journal of Near Eastern Religion. Vol. 5. 2006. https://doi.org/10.1163/156921205776137963

Darby W. J., Ghalioungui P., Grivetti L. Food: the Gift of Osiris. Vol. 2. London – New York – San Francisco, 1977.

Daressy G. Inscriptions de la Chapelle d’Ameniritis A Médinet-Habou // Recueil de travaux relatifs à la philologie et à l’archéologie égyptiennes et assyriennes. T. XXIII. 1901.

von Deines H., Grapow H. Wörterbuch der ägyptischen Drogennamen (Grundriss der Madizin der alten Ägypter. Bd. VI). Berlin, 1959.

Der Manuelian P. Living in the Past. Studies in Archaism of the Egyptian Twenty-sixth Dynasty. New York, 1994.

Dodson A., Hilton D. The Complete Royal Families of Ancient Egypt. London, 2004.

Dodson A., Ikram S. The Tomb in Ancient Egypt. Cairo, 2008.

Egberts A. In Quest of Meaning. A Study of the Ancient Egyptian Rites of Consecrating the Meret-Cuests and Driving the Calves. Vol. I: Text. Leiden, 1995.

Gardiner A. H. Hieratic Papyri in the British Museum. Chester Beatty Gift. Vol. I–II. London, 1935.

Gardiner A. H. Egyptian Grammar. Being an Introduction to the Study of Hieroglyphs. 3rd ed. Oxford, 1957.

Grässler N. Konzepte des Auges im alten Agypten (Studien zur altägyptischen Kultur, Beihefte. Bd. 20). Hamburg, 2017.

Griffiths J. G. Remarks on the Mythology of the Eyes of Horus // Chronique d’Égypte. T. 33, Fasc. 66. 1958. https://doi.org/10.1484/J.CDE.2.309443

Habachi L. Tavole d’Offerta, are e Bacili da Libagione N. 22001–22067 / Catalogo del Museo Egizio di Torino, Serie Seconda – Collezioni. Vol. II. Torino, 1977.

Hannig R. Die Sprache der Pharaonen. Großes Handwörterbuch Ägyptische-Deutsch. Mainz am Rhein, 1995.

Hays H. M. A New Offering Table for Shepenwepet // Journal of the American Research Center in Egypt. Vol. XL. 2002. https://doi.org/10.2307/40000292

Hodjash S., Berlev O. The Egyptian Reliefs and Stelae in the Pushkin Museum of Fine Arts, Moscow. Leningrad, 1982.

Hölzl R. Ägyptische Opfertafeln und Kultbecken. Eine Form- und Funktionsanalyse für das Alte, Mittlere und Neue Reich (Hilldesheimer Ägyptologische Beiträge. 45). Hildesheim, 2002.

Jansen-Winkeln K. Inschriften der Spätzeit. Teil III: Die 25. Dynastie. Wiesbaden, 2009.

Jansen-Winkeln K. Inschriften der Spätzeit. Teil IV: Die 26. Dynastie. Bd. 1–2. Wiesbaden, 2014.

Johnson S. B. The Cobra Goddess of Ancient Egypt: Predynastic, Early Dynastic and Old Kingdom Periods. London, 1990.

Kamal A. Tables d’offrandes / Catalogue Général des Antiquités Égyptiennes du Musée du Caire. Nos. 23001–23256, T. 1–2. Le Caire, 1906–1909.

Kanawati N. The Tomb and Beyond. Burial Customs of Egyptian Officials. Warminster, 2001.

Kees H. Zu den ägyptischen Mondsagen // Zeitschrift für ägyptische Sprache and Altertumskunde. Bd. 60. 1925. https://doi.org/10.1524/zaes.1925.60.1.1

Lacau P. Suppressions et modifications de signes dans les textes funéraires // Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde. Bd. 51. 1914. https://doi.org/10.1524/zaes.1914.51.12.1

Lapp G. Totenbuch Spruch 17. Synoptische Textausgabe nach Quellen des Neuen Reiches (Totenbuchtexte. Bd. 1). Basel, 2006.

Leclant J. Enquêtes sur les sacerdoces et les sanctuaires égyptiens à l’époque dite “éthiopienne” (XXVe dynastie) (Bibliothèque d’Etude, T. XVII). Le Caire, 1954. https://doi.org/10.3406/ephe.1954.20318

Legrain G. A. Statues et statuettes de rois et de particuliers / Catalogue Général des Antiquités Égyptiennes du Musée du Caire. Nos. 42001–42138. T. I. Le Caire, 1906.

LGG – Lexikon der ägyptischen Götter und Götterbezeichnungen / Hrsg. von Chr. Leitz. Bd. I–VIII (Orientalia Lovaniensia Analecta. T. 111–116, 129). Leuven – Paris – Dudley, MA, 2002–2003.

Lundius L. Offering Tables as Ritual Landscapes. An Anthropological Perspective of Ancient Egyptian Materia Magicae // Distant Worlds Journal, 2020, No. 4.

Mostafa M. M. F. Untersuchungen zu Opfertafeln im Alten Reich (Hilldesheimer Ägyptologische Beiträge. Bd. 17). Hildesheim, 1982.

Möller G. Hieratische Paläographie. Die aegyptische Buchschrift in ihrer Entwicklung von der fünften Dynastie bis zur römischen Kaiserzeit. Bd. III. Leipzig, 1909.

Negm M. The Offering Table of Nakht-min in the Cairo Museum // Göttinger Miszellen. Beiträge zur ägyptologischen Diskussion, 1997, Hft. 156.

Nouvelles // Chronique d’Égypte. T. 16, No. 32. 1941.

O’Neil B. Setting the Scene: The deceased and regenerative cult within offering table imagery of the Egyptian Old to Middle Kingdoms (c. 2686 – c. 1650 BC). Oxford, 2015.

Piehl K. Saitica. II // Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde. Bd. 31. 1893. https://doi.org/10.1524/zaes.1893.31.jg.84

PT – Sethe K. Die altägyptischen Pyramidentexte. Bd. I–II. Leipzig – Hildescheim, 1960.

Ranke H. Die ägyptischen Personennamen. Bd. I–II. Glückstadt, 1935.

Ritner R. K. An Unusual Offering Table in Dallas // Egitto e Vicino Oriente. T. XVII. 1994.

Rößler-Köhler U. Kapitel 17 des ägyptischen Totenbuches. Untersuchungen zur Textgeschichte und Funktionen eines Textes der altägyptischen Totenliteratur (Göttinger Orientforschungen. R. IV, Bd. 10). Wiesbaden, 1979.

Rotsch H. Der Gott Nun und Die Mythologische Topographie der Unterwelt. Der Nun am Westhorizont. PhD Diss. Heidelberg, 2019.

Rudnitzky G. Die Aussage über “das Auge des Horus”: eine altägyptische Art geistiger Äusserung nach dem Zeugnis des Alten Reiches (Analecta Aegyptiaca. T. 5). Kopenhagen, 1956.

Shalaby N. An Offering Table of a Prophet of Onuris from Abydos Cairo, Egyptian Museum JE 41438 (TR 23/1/15/7) // Bulletin de l’Institut Français d’Archéologie Orientale. T. 114. 2014.

Spencer A. J. Death in Ancient Egypt. London, 1982.

Tacke N. Das Opferritual des ägyptischen Neuen Reiches. Bd. I–II (Orientalia Lovaniensia Analecta. T. 222). Leuven – Paris – Walpole, MA. 2013.

Urk. V – Grapow H. Religiöse Urkunden nebst deutschen Vebersetzung. Ausgewählte Texte des Totenbuches. H. I–III (Urkunden des aegyptischen Altertums. Abt. V). Leipzig, 1917.

Vandier J. Manuel d’Archéologie Egyptienne. Tome II. Les Grandes Époques. L’Architecture Funéraire. Paris, 1954.

Wb. – Wörterbuch der ägyptischen Sprache / Hrsg von A. Erman, H. Grapow. Bd. I–V. Berlin, 1955.

REFERENCES

Berlev O. D. (1964), “Pamyatniki nachal’nika pashen dd.tw”, in Assiriologiya i Egiptologіya. Sbornik statey k 75-letiyu akademika V. V. Struve, Izd-vo Leningradskogo universiteta, Leningrad, pp. 81–94. (In Russian).

Berlev O. D. (1965), “Drevneyegipetskiy klyuch iz sobraniya Odesskogo gosudarstvennogo arkheologicheskogo muzeya”, in Kratkiye soobshcheniya Odesskogo gosudarstvennogo arkheologicheskogo muzeya za 1963 g., OGAM, Odessa, pp. 81–2. (In Russian).

Berlev O. D. and Hodjash S. I. (eds) (1991), Drevneyegipetskiye pamyatniki v muzeyakh SSSR. Katalog vystavki, VRIB “Soyuzreklamkul’tura”, Moscow. (In Russian).

Bolshakov A. O. (1988), “Egipetskiye zhertvenniki Starogo tsarstva iz sobraniya Gosudarstvennogo Ermitazha”, Epigrafika Vostoka, Vol. XXIV, pp. 10–28. (In Russian).

Dokont N. G. (1965), “Drevneyegipetskiye pamyatniki v Odesskom gosudarstvennom arkheologicheskom muzeye”, Vestnik drevney istorii, No. 2. (In Russian).

Dokont N. G. and Berlev O. D. (1982), Katalog pamyatnikov Drevnego Egipta Odesskogo arkheologicheskogo Muzeya AN USSR, Odesa, Manuscript of the MA SF OAM. (In Russian).

Dzis-Rayko G. A. (ed.) (1983), Odesskiy arkheologicheskiy muzey AN USSR. Al’bom, Naukova Dumka, Kyiv. (In Russian).

Odes’kyy arkheolohichnyy muzey. Korotkyy putivnyk (1959), OAM, Odesa. (In Ukrainian).

Odesskiy arkheologicheskiy muzey. Putevoditel’ (1970), Mayak, Odessa. (In Russian).

Odesskiy arkheologicheskiy muzey. Putevoditel’ (1975), 2nd ed., Mayak, Odessa. (In Russian).

Odesskiy arkheologicheskiy muzey. Putevoditel’ (1981), Mayak, Odessa. (In Russian).

Panov M. V. (2016), Pis’ma mertvym. Izbrannyye teksty 18–20-y dinastiy. Retsenzii, Egipetskiye teksty, Vol. V, M. V. Panov, Novosibirsk. (In Russian).

Panov M. V. (2017), Istochniki po istorii zhrecheskikh semey Memfisa i Letopolya v pozdniy period, Part 1: Issledovaniye i perevod, 2nd ed., Egipetskiye teksty, Vol. III, M. V. Panov, Novosibirsk. (In Russian).

Panov M. V. (2021a), Istochniki po drevneyegipetskoy istorii v perevodakh na russkiy yazyk. Katalog, M. V. Panov, Novosibirsk. (In Russian).

Panov M. V. (2021b), Literaturnyye i istoriko-biograficheskiye nadpisi (II tys. do n. e.), M. V. Panov, Novosibirsk, (In Russian).

Put’ k bessmertiyu: Pamyatniki drevneyegipetskogo iskusstva v sobranii Gosudarstvennogo muzeya izobrazitel’nykh iskusstv im. A. S. Pushkina. Katalog vystavki (2002), Vostochnaya literatura RAN, Moscow. (In Russian).

Tarasenko N. A. (2018), “Tekst i izobrazheniye v drevneyegipetskoy Knige myortvykh”, in E. P. Tokareva (ed.), in Drevniye kul’ty, obryady, ritualy: pamyatniki i praktiki, Zimovnikovskiy krayevedcheskiy muzey, Zimovniki, pp. 112–33. (In Russian).

Tarasenko M. O. (2020), “Serhiy Volodymyrovych Donich: 120 rokiv vid dnya narodzhennya”, Shodoznavstvo, No. 86, pp. 181–5. (In Ukrainian). https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2020.86.181

Tarasenko M. O. and Hereykhanova D. K. (2020), “Neopublikovana stattya S. V. Donicha ‘Zhertovnyk Isidy. Inv. 51843 Odes’koho istorychnoho muzeya’ (RA NF OAM № 59404/59405)”, Shodoznavstvo, No. 86, pp. 139–62. (In Ukrainian). https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2020.86.139

Abou-Ghazi D. (1980), Denkmaler des alten Reiches III: Alters and Offering Tables, Catalogue Général des Antiquités Égyptiennes du Musée du Caire, Nos. 57001–57100, Fasc. 2, Service des Antiquites de l’Egypte, Le Caire.

Allen J. P. (2010), Middle Egyptian. An Introduction to the Language and Culture of Hieroglyphs, 2nd edition, Cambridge University Press, Cambridge. https://doi.org/10.1017/CBO9780511845055

Allen J. P. (2013), A New Concordance of the Pyramid Texts, Vol. I–VI, Brown University, Providence, RI.

Anthes R. (1961), “Der Sonnenauge in der Pyramidentexten”, Zeitschrift für ägyptische Sprache and Altertumskunde, Bd. 86, pp. 1–21. https://doi.org/10.1524/zaes.1961.86.1.1

Bács T. A. (2013), “It is the Custom of ‘Accept the Eye of Horus, ...’ Yet Again a Pyramid Texts Inspired Ritual Text in an Eighteenth Dynasty Theban Tomb”, Institut des Cultures Méditerranéennes et Orientalesde l’Académie Polonaise des Sciences Etudes et Travaux, Vol. XXVI, pp. 66–74.

Barguet P., Goneim Z. and Leclant J. (1951), “Les tables d’offrandes de la grande cour de la tombe de Montouemhât”, Annales du Service des Antiquités de l’Égypte, T. 51, pp. 491–508.

Baum N. (1994), “snTr: une révision”, Revue d’égyptologie, T. 45, pp. 17–39. https://doi.org/10.2143/RE.45.0.2011235

Baines J. (1991), “Society, Morality, and Religious Practice”, in B. Shafer (ed.), Religion in Ancient Egypt. Gods, Myths, and Personal Practice, Cornell University Press London, pp. 123–99.

Berlev O. and Hodjash S. (1998), Catalogue of the Monuments of Ancient Egypt from the Museums of the Russian Federation, Ukraine, Bielorussia, Caucasus, Middle Asia and the Baltic States, Orbis Biblicus et Orientalis, Vol. 17, University Press Fribourg and Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen, Freiburg and Göttingen.

Binder S. (2010), “The Title ‘Scribe of the Offering Table’: Some Observations”, in A. Woods, A. McFarlane, and S. Binder (eds), Egyptian Culture and Society. Studies in Honour of Naguib Kanawati, Vol. I, Supplément aux Annales du Service des Antiquités de l’Égypte, Cah. No. 38, Publications du Conseil Suprême des Antiquités de l’Égypte, Cairo.

von Bissing W. (1908), “Lesefrüchte”, Recueil de travaux relatifs à la philologie et à l’archéologie égyptiennes et assyriennes, T. XXX, pp. 117–81.

Biston-Moulin S. (2010), “À propos de la table d’offrandes de Thoutmosis III Caire JE 88803”, Cahiers de Karnak, T. 13, pp. 25–43.

Blackman A. M. (1912), “The significance of incense and libations in funerary and temple ritual”, Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde, Bd. 50, pp. 69–75. https://doi.org/10.1524/zaes.1912.50.12.69

Bolshakov A. O. (1997), Man and his Double in Egyptian Ideology of the Old Kingdom, Ägypten und altes Testament, Bd. 37, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden.

Bolshakov A. O. (2001), “Offerings: offering tables”, in D. B. Redford (ed.), The Oxford Encyclopaedia of Ancient Egypt, Vol. 2, Oxford University Press, Oxford, pp. 572–6.

Bolshakov A. O. (2005), Studies on Old Kingdom Reliefs and Sculpture in the Hermitage, Ägyptologische Abhandlungen. Bd. 67, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden.

Bolshakov A. O. (2013), “The Offering Stone of Thuthmose III in the Hermitage”, Reports of the State Hermitage Museum, Т. LXX, pp. 31–4.

Borchardt L. (1937), Denkmäler des Alten Reiches (ausser den Statuen), Catalogue Général des Antiquités Égyptiennes du Musée du Caire. Nos. 23001–23256, T. 1, Reichsdruckerei, Berlin.

Ćwiek A. (2005), Śmierć i Życie w Starożytnim Egipcie. Wystawa ze zbiorów Muzeum Egipskiego i Zbioru papirusów w Berlinie oraz Państwowego Muzeum sztuki Egipskiej w Monarchiu, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Poznań.

Claude M. and Lippert S. (2018), «La table d’offrande Louvre D 69. Un monument pour “faire venir le ba au corps”», Bulletin de l’Institut Français d’Archéologie Orientale, T. 118, pp. 47–82. https://doi.org/10.4000/bifao.6691

Cooney K. M. and McClain J. B. (2006), “The Daily Offering Meal in the Ritual of Amenhotep I: An Instance of the local Adaptation of Cult Liturgy”, Journal of Near Eastern Religion, Vol. 5, pp. 41–57. https://doi.org/10.1163/156921205776137963

Darby W. J., Ghalioungui P. and Grivetti L. (1977), Food: the Gift of Osiris, Vol. 2, Academic Press, London, New York and San Francisco.

Daressy G. (1901), “Inscriptions de la Chapelle d’Ameniritis A Médinet-Habou”, Recueil de travaux relatifs à la philologie et à l’archéologie égyptiennes et assyriennes, T. XXIII, pp. 4–18.

von Deines H. and Grapow H. (1959), Wörterbuch der ägyptischen Drogennamen, Grundriss der Madizin der alten Ägypter, Bd. VI, Akademie Verlag, Berlin.

Der Manuelian P. (1994), Living in the Past. Studies in Archaism of the Egyptian Twenty-sixth Dynasty, Kegan Paul International Ltd., New York.

Dodson A. and Hilton D. (2004), The Complete Royal Families of Ancient Egypt, Thames & Hudson, London.

Dodson A. and Ikram S. (2008), The Tomb in Ancient Egypt, AUC Press, Cairo.

Egberts A. (1995), In Quest of Meaning. A Study of the Ancient Egyptian Rites of Consecrating the Meret-Cuests and Driving the Calves, Vol. I: Text, Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten, Leiden.

Gardiner A. H. (1935), Hieratic Papyri in the British Museum. Chester Beatty Gift, Vol. I–II, British Museum, London.

Gardiner A. H. (1957), Egyptian Grammar. Being an Introduction to the Study of Hieroglyphs, 3rd Edition, Griffith Institute & Ashmolean Museum, Oxford.

Grässler N. (2017), Konzepte des Auges im alten Agypten, Studien zur altägyptischen Kultur, Beihefte, Bd. 20, Helmut Buske Verlag, Hamburg.

Griffiths J. G. (1958), “Remarks on the Mythology of the Eyes of Horus”, Chronique d’Égypte, T. 33, Fasc. 66, pp. 182–93. https://doi.org/10.1484/J.CDE.2.309443

Habachi L. (1977), Tavole d’Offerta, are e Bacili da Libagione N. 22001–22067, Catalogo del Museo Egizio di Torino, Serie Seconda – Collezioni, Vol. II, Edizioni d’Arte Fratelli Pozzo, Torino.

Hannig R. (1995), Die Sprache der Pharaonen. Großes Handwörterbuch Ägyptische-Deutsch, Philipp von Zabern, Mainz am Rhein.

Hays H. M. (2002), “A New Offering Table for Shepenwepet”, Journal of the American Research Center in Egypt, Vol. XL, pp. 89–102. https://doi.org/10.2307/40000292

Hodjash S. and Berlev O. (1982), The Egyptian Reliefs and Stelae in the Pushkin Museum of Fine Arts, Moscow, Aurora Art Publishers, Leningrad.

Hölzl R. (2002), Ägyptische Opfertafeln und Kultbecken. Eine Form- und Funktionsanalyse für das Alte, Mittlere und Neue Reich, Hilldesheimer Ägyptologische Beiträge, Bd. 45, Gerstenberg Verlag, Hildesheim.

Jansen-Winkeln K. (2009), Inschriften der Spätzeit. Teil III: Die 25. Dynastie, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden.

Jansen-Winkeln K. (2014), Inschriften der Spätzeit. Teil IV: Die 26. Dynastie, Bd. 1–2, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden.

Johnson S. B. (1990), The Cobra Goddess of Ancient Egypt: Predynastic, Early Dynastic and Old Kingdom Periods, Kegan Paul International, London.

Kamal A. (1906–1909), Tables d’offrandes, Catalogue Général des Antiquités Égyptiennes du Musée du Caire. Nos. 23001–23256, T. 1–2, Imprimerie de l’Institut Français d’Archéologie Orientale, Le Caire.

Kanawati N. (2001), The Tomb and Beyond. Burial Customs of Egyptian Officials, Aris & Phillips Ltd., Warminster.

Kees H. (1925), “Zu den ägyptischen Mondsagen”, Zeitschrift für ägyptische Sprache and Altertumskunde, Bd. 60, pp. 1–15. https://doi.org/10.1524/zaes.1925.60.1.1

Lacau P. (1914), “Suppressions et modifications de signes dans les textes funéraires”, Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde, Bd. 51, pp. 1–64. https://doi.org/10.1524/zaes.1914.51.12.1

Lapp G. (2006), Totenbuch Spruch 17. Synoptische Textausgabe nach Quellen des Neuen Reiches, Totenbuchtexte, Bd. 1, Orientverlag, Basel.

Leclant J. (1954), Enquêtes sur les sacerdoces et les sanctuaires égyptiens à l’époque dite “éthiopienne” (XXVe dynastie), Bibliothèque d’Etude, T. XVII, Imprimerie de l’Institut Français d’Archéologie Orientale, Le Caire. https://doi.org/10.3406/ephe.1954.20318

Legrain G. A. (1906), Statues et statuettes de rois et de particuliers. Catalogue Général des Antiquités Égyptiennes du Musée du Caire. Nos. 42001–42138, T. I, Imprimerie de l’Institut Français d’Archéologie Orientale, Le Caire.

LGG – Leitz Chr. (ed.) (2002–2003), Lexikon der ägyptischen Götter und Götterbezeichnungen, Bd. I−VIII, Orientalia Lovaniensia Analecta, T. 111–116, 129, Uitgeverij Peeters, Departement Oosterse Studies, Leuven – Paris – Dudley, MA.

Lundius L. (2020), “Offering Tables as Ritual Landscapes. An Anthropological Perspective of Ancient Egyptian Materia Magicae”, Distant Worlds Journal, No. 4, pp. 78–106.

Möller G. (1909), Hieratische Paläographie. Die aegyptische Buchschrift in ihrer Entwicklung von der fünften Dynastie bis zur römischen Kaiserzeit, Bd. III, Hinrichs, Leipzig.

Mostafa M. M. F. (1982), Untersuchungen zu Opfertafeln im Alten Reich, Hilldesheimer Ägyptologische Beiträge, Bd. 17, Gerstenberg Verlag, Hildesheim.

Negm M. (1997), “The Offering Table of Nakht-min in the Cairo Museum”, Göttinger Miszellen. Beiträge zur ägyptologischen Diskussion, Hft. 156, pp. 85–94.

Nouvelles (1941), Chronique d’Égypte, T. 16, No. 32, pp. 249–50. https://doi.org/10.1484/J.CDE.2.307341

O’Neil B. (2015), Setting the Scene: The deceased and regenerative cult within offering table imagery of the Egyptian Old to Middle Kingdoms (c. 2686 – c. 1650 BC), Arhaeopress, Oxford.

Piehl K. (1893), “Saitica. II”, Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde, Bd. 31, pp. 84–91. https://doi.org/10.1524/zaes.1893.31.jg.84

PT – Sethe K. (1960), Die altägyptischen Pyramidentexte, Bd. I–II, Olms Verlagbuch, Leipzig and Hildescheim.

Ranke H. (1935), Die ägyptischen Personennamen, Bd. I–II, J. J. Augustin, Glückstadt.

Ritner R. K. (1994), “An Unusual Offering Table in Dallas”, Egitto e Vicino Oriente, T. XVII, pp. 265–73.

Rößler-Köhler U. (1979), Kapitel 17 des ägyptischen Totenbuches. Untersuchungen zur Textgeschichte und Funktionen eines Textes der altägyptischen Totenliteratur, Göttinger Orientforschungen, R. IV, Bd. 10, Otto Harrassowitz, Wiesbaden.

Rotsch H. (2019), Der Gott Nun und Die Mythologische Topographie der Unterwelt. Der Nun am Westhorizont, PhD Diss., Universität Heidelberg, Heidelberg.

Rudnitzky G. (1956), Die Aussage über “das Auge des Horus”: eine altägyptische Art geistiger Äusserung nach dem Zeugnis des Alten Reiches, Analecta Aegyptiaca, 5, Ejnar Munksgaard, Kopenhagen.

Shalaby N. (2014), “An Offering Table of a Prophet of Onuris from Abydos Cairo, Egyptian Museum JE 41438 (TR 23/1/15/7)”, Bulletin de l’Institut Français d’Archéologie Orientale, T. 114, pp. 447–54.

Spencer A. J. (1982), Death in Ancient Egypt, Penguin Books, London.

Tacke N. (2013), Das Opferritual des ägyptischen Neuen Reiches, Bd. I–II, Orientalia Lovaniensia Analecta, T. 222. Uitgeverij Peeters en Departement Oosterse Studies, Leuven, Paris and Walpole, MA.

Urk. V – Grapow H. (1917), Religiöse Urkunden nebst deutschen Vebersetzung. Ausgewählte Texte des Totenbuches, H. I–III, Urkunden des aegyptischen Altertums, Abt. V, Hinrichs, Leipzig.

Vandier J. (1954), Manuel d’Archéologie Egyptienne. Tome II. Les Grandes Époques. L’Architecture Funéraire, Editions A. et J. Picard et Cie, Paris.

Wb. – Erman A. and Grapow H (eds) (1955), Wörterbuch der ägyptischen Sprache, Bd. I–V, Akademie-Verlag, Berlin.