ЦЕНТРАЛІЗОВАНІ МУСУЛЬМАНСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ РОСІЇ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ Й ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Д. А. Радівілов

Анотація

У статті розглянуто тенденції розвитку державно-ісламських відносин в РФ на сучасному етапі.
Серед керівників найбільших мусульманських об’єднань Росії існує думка про необхідність активної участі держави у вирішенні широкого кола питань російського мусульманства. Превалює очікування того, що російська держава і надалі спрямовуватиме свою активність у напрямку силової протидії радикальним ісламським течіям та ще більшої централізації й уніфікації мусульманського інституційного ландшафту.
Духовні управління мусульман неодноразово декларували свою готовність стати партнером держави в розв’язанні найгостріших політичних і соціальних питань порядку денного сучасної Росії. У свою чергу, російська держава бачить у структурах офіційного ісламу інструмент протидії подальшій радикалізації ісламу на теренах РФ, боротьби з будь-якими формами ісламу, що становлять потенційну небезпеку для цілісності РФ та існуючого політичного режиму.
Намагання російської держави об’єднати мусульманські інституції і поставити їх під свій контроль слід сприймати як спробу протиставити “салафітській загрозі” всередині
країни організаційно й ідеологічно монолітний заслін із міцно афілійованих із державою мусульманських організацій.
Механізм, що дозволяє вмотивовувати очільників офіційного ісламу в Росії триматися у фарватері державної політики, полягає в забезпеченні доступу мусульманського істеблішменту до матеріальних і фінансових ресурсів держави, а також у сталій підтримці високої соціальної позиції окремих діячів ісламу з боку керівництва РФ.
Чинна модель взаємовідносин між державою й найбільшими централізованими мусульманськими об’єднаннями РФ свідчить про наявність певного консенсусу між лідерами офіційного ісламу та найвищим політичним керівництвом Росії щодо стратегії подальшого розвитку державно-ісламських відносин у напрямку одержавлення мусульманських інституцій.

Як цитувати

Радівілов, Д. А. (2017). ЦЕНТРАЛІЗОВАНІ МУСУЛЬМАНСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ РОСІЇ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ Й ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ. Східний світ, (4 (97), 67-84. https://doi.org/10.15407/orientw2017.04.067
Переглядів статті: 39 | Завантажень PDF: 27

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

іслам у Росії, державно-ісламські відносини, духовне управління мусульман

Посилання

Абдулагатов Заид. Религиозное и светское в нравственной идентичности молодежи Северного Кавказа // Россия и мусульманский мир, 2013, № 6 (252).

Бабич И. “Мягкая исламская революция” в современной Адыгее // Россия и мусульманский мир, 2014, № 4 (262).

Герейханов Г. П. Государственно-исламские отношения: действительность и перспективы развития (социально-философский контекст) // Ценности и смыслы, 2011, № 3 (12).

Добаев И., Анисимова Н., Гаджибеков Р. Этапы и перспективы радикализации ислама в Российской Федерации // Россия и мусульманский мир, 2014, № 2 (260).

Добаев И., Понеделков А., Гаджибеков Р. Причины и последствия раскола мусульманской элиты на Северном Кавказе // Россия и мусульманский мир, 2014, № 4 (262).

Зайцева Юлия. Президент РФ предложил новое видение роли ислама в “уфимских тезисах” – комментируют мусульманские деятели России. URL: www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=55468 (дата звернення: 1 лютого 2017 р.).

Закон Республики Татарстан “О свободе совести и о религиозных объединениях”. URL: http://docs.cntd.ru/document/917008529 (дата звернення: 3 лютого 2017 р.).

Заседание Совета по взаимодействию с религиозными объединениями. 12 мая 2016 года. URL: http://kremlin.ru/events/councils/by-council/17/51906 (дата звернення: 14 лютого 2017 р.).

Информационные материалы об окончательных итогах Всероссийской переписи населения 2010 года. URL: www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/perepis_itogi1612.htm (дата звернення: 4 лютого 2017 р.).

Каневский Константин. Основные положения Социальной программы российских мусульман: ислам и светское государство. URL: www.sova-center.ru/religion/publications/2003/12/d1474/ (дата звернення: 15 лютого 2017 р.).

Кобищанов Ю. М. Мусульмане России, коренные российские мусульмане и русские-мусульмане // Кобищанов Ю. М. Мусульмане изменяющейся России. Москва, 2002. URL: www.tatar-history.narod.ru/musulmane-rossii.htm (дата звернення: 3 лютого 2017 р.).

Концепция социализации ислама в России. URL: www.wasatiya.ru/ru/ummah/185-kontseptsiya-sotsializatsii-islama-v-rossii... (дата звернення: 5 лютого 2017 р.).

Малашенко А. В. Ислам в России: религия и политика // Исламоведение, 2010, № 3.

Малашенко А. В. Государство и ислам в России // Исламоведение, 2014, № 1.

Михалева А. Ислам в Архангельской области // Россия и мусульманский мир, 2014, № 4 (262).

Мухаметов Абдулла Ринат. Прекратить бег на месте. Вернуть суфизм мусульманам. URL: www.ansar.ru/analytics/prekratit-beg-na-meste-vernut-sufizm-musulmanam (дата звернення: 5 лютого 2017 р.).

Мухетдинов Д. Плач неудачника. Фол последней надежды Романа Силантьева. URL: www.muslim.ru/articles/277/14553/ (дата звернення: 10 лютого 2017 р.).

Направления деятельности религиозных организаций, финансируемые за счет средств Фонда. URL: www.islamfund.ru/programma.html#ustav (дата звернення: 10 лютого 2017 р.).

Начало встречи с муфтиями духовных управлений мусульман России. 22 октября 2013 года. Уфа. URL: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/19474 (дата звернення: 11 лютого 2017 р.).

Основные положения социальной программы российских мусульман. URL: www.archipelag.ru/agenda/strateg/konfess/conception/islam/ (дата звернення: 5 лютого 2017 р.).

Силантьев Р. А. Оптимизация системы внешних сношений духовных управлений мусульман России в 2012–2013 гг. // Власть, 2014, № 6.

Силантьев Роман. Краткий обзор методик подсчета численности основных религиозных групп России. URL: www.interfax-religion.ru/?act=analysis&div=2 (дата звернення: 6 лютого 2017 р.).

Совет муфтиев России призвал Таджутдина “не сеять смуту”. URL: http://tass.ru/obschestvo/2558651 (дата звернення: 6 лютого 2017 р.).

Социализация российского ислама: практические аспекты реализации. Выступление Д. Мухетдинова в Общественной палате. URL: http://dumrf.ru/upravlenie/speeches/7865 (дата звернення: 1 лютого 2017 р.).

Социальная доктрина российских мусульман. URL: http://islam-today.ru/socialnaa-doktrina-rossijskih-musulman/ (дата звернення: 5 лютого 2017 р.).

Список членов Палаты (2014 год). URL: https://www.oprf.ru (дата звернення: 5 лютого 2017 p.).

Сюкияйнен Л. Р. О российской государственной политике в отношении ислама // Центральная Азия и Кавказ, 2003, № 2 (26). URL: www.ca-c.org/journal/2003/journal_rus/cac-02/17.sikrus.shtml (дата звернення: 10 лютого 2017 р.).

Талгат Таджуддин остается на посту верховного муфтия России по решению президиума ЦДУМ. URL: http://tass.ru/obschestvo/2685001 (дата звернення: 11 лютого 2017 р.).

Федеральный закон “О свободе совести и о религиозных объединениях”. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102049359 (дата звернення: 11 лютого 2017 р.).

Фонд поддержки Ислама увяз в финансовой афере. URL: http://islamio.ru/news/society/fond_podderzhki_islama_uvyaz_v_finansovoy. (дата звернення: 5 лютого 2017 р.).

Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования является честным инструментом сотрудничества государства и мусульман. URL: http://muslim.ru/articles/288/12111/ (дата звернення: 10 лютого 2017 р.).

Шахов М. О. Правовые основы деятельности религиозных объединений в Российской Федерации. Москва, 2013.

REFERENCES

Abdulagatov Zaid. (2013), “Religioznoye i svetskoye v nravstvennoy identichnosti molodezhi Severnogo Kavkaza”, Rossiya i musul’manskiy mir, No. 6 (252), pp. 32–37. (In Russian).

Babich I. (2014), “Myagkaya islamskaya revolyutsiya v sovremennoy Adygeye”, Rossiya i musul’manskiy mir, No. 4 (262), pp. 31–37. (In Russian).

Gereykhanov G. P. (2011), “Gosudarstvenno-islamskiye otnosheniya: deystvitel’nost’ i perspektivy razvitiya (sotsial’no-filosofskiy kontekst)”, Tsennosti i smysly, No. 3 (12), pp. 102–116. (In Russian).

Dobayev I., Anisimova N., Gadzhibekov R. (2014), “Etapy i perspektivy radikalizatsii islama v Rossiyskoy Federatsii”, Rossiya i musul’manskiy mir, No. 2 (260), pp. 21–35. (In Russian).

Dobayev I., Ponedelkov A., Gadzhibekov R. (2014), “Prichiny i posledstviya raskola musul’manskoy elity na Severnom Kavkaze”, Rossiya i musul’manskiy mir, No. 4 (262), pp. 38–57. (In Russian).

Zaytseva Yuliya, Prezident RF predlozhil novoye videniye roli islama v “ufimskikh tezisakh” – kommentiruyut musul’manskiye deyateli Rossii, available at: www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=55468 (accessed February 1, 2017). (In Russian).

Zakon Respubliki Tatarstan “O svobode sovesti i o religioznykh ob”yedineniyakh”, available at: http://docs.cntd.ru/document/917008529 (accessed February 14, 2017). (In Russian).

Zasedaniye Soveta po vzaimodeystviyu s religioznymi ob”yedineniyami. 12 maya 2016 goda, available at: http://kremlin.ru/events/councils/by-council/17/51906 (accessed February 14, 2017). (In Russian).

Informatsionnyye materialy ob okonchatel’nykh itogakh Vserossiyskoy perepisi naseleniya 2010 goda, available at: www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/perepis_itogi1612.htm (accessed February 4, 2017). (In Russian).

Kanevskiy Konstantin, Osnovnyye polozheniya Sotsial’noy programmy rossiyskikh musul’man: islam i svetskoye gosudarstvo, available at: www.sova-center.ru/religion/publications/2003/12/d1474/ (accessed February 15, 2017). (In Russian).

Kobishchanov Yu. M., “Musul’mane Rossii, korennyye rossiyskiye musul’mane i russkiye-musul’mane” // Kobishchanov Yu. M. (2002), Musul’mane izmenyayushcheysya Rossii, Moscow, available at: www.tatar-history.narod.ru/musulmane-rossii.htm (accessed February 3, 2017). (In Russian).

Kontseptsiya sotsializatsii Islama v Rossii, available at: www.wasatiya.ru/ru/ummah/185-kontseptsiya-sotsializatsii-islama-v-rossii... (accessed February 5, 2017). (In Russian).

Malashenko A. V. (2010), “Islam v Rossii: religiya i politika”, Islamovedeniye, No. 3, p. 81. (In Russian).

Malashenko A. V. (2014), “Gosudarstvo i islam v Rossii”, Islamovedeniye, No. 1, pp. 82–85. (In Russian).

Mikhaleva A. (2014), “Islam v Arkhangel’skoy oblasti”, Rossiya i musul’manskiy mir, No. 4 (262), pp. 43–51. (In Russian).

Mukhametov Abdulla Rinat, Prekratit’ beg na meste. Vernut’ sufizm musul’manam, available at: www.ansar.ru/analytics/prekratit-beg-na-meste-vernut-sufizm-musulmanam (accessed February 5, 2017). (In Russian).

Mukhetdinov D., Plach neudachnika. Fol posledney nadezhdy Romana Silant’yeva, available at: www.muslim.ru/articles/277/14553/ (accessed February 10, 2017). (In Russian).

Napravleniya deyatel’nosti religioznykh organizatsiy, finansiruyemyye za schet sredstv Fonda, available at: www.islamfund.ru/programma.html#ustav (accessed February 10, 2017). (In Russian).

Nachalo vstrechi s muftiyami dukhovnykh upravleniy musul’man Rossii. 22 oktyabrya 2013 goda. Ufa, available at: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/19474 (accessed February 11, 2017). (In Russian).

Osnovnyye polozheniya sotsial’noy programmy rossiyskikh musul’man, available at: www.archipelag.ru/agenda/strateg/konfess/conception/islam/ (accessed February 5, 2017). (In Russian).

Silant’yev R. A. (2014), “Optimizatsiya sistemy vneshnikh snosheniy dukhovnykh upravleniy musul’man Rossii v 2012–2013 gg.”, Vlast’, No. 6, pp. 81–83. (In Russian).

Silant’yev Roman, Kratkiy obzor metodik podscheta chislennosti osnovnykh religioznykh grupp Rossii, available at: www.interfax-religion.ru/?act=analysis&div=2 (accessed February 6, 2017). (In Russian).

Sovet muftiyev Rossii prizval Tadzhutdina “ne seyat’ smutu”, available at: http://tass.ru/obschestvo/2558651 (accessed February 6, 2017). (In Russian).

Sotsializatsiya rossiyskogo islama: prakticheskiye aspekty realizatsii. Vystupleniye D. Mukhetdinova v Obshchestvennoy palate, available at: http://dumrf.ru/upravlenie/speeches/7865 (accessed February 1, 2017). (In Russian).

Sotsial’naya doktrina rossiyskikh musul’man, available at: http://islam-today.ru/socialnaa-doktrina-rossijskih-musulman/ (accessed February 5, 2017). (In Russian).

Spisok chlenov Palaty (2014 god), available at: https://www.oprf.ru (accessed February 5, 2017). (In Russian).

Syukiyaynen L. R. (2003), “O rossiyskoy gosudarstvennoy politike v otnoshenii islama”, Tsentral’naya Aziya i Kavkaz, No. 2 (26), available at: www.ca-c.org/journal/2003/journal_rus/cac-02/17.sikrus.shtml (accessed February 10, 2017). (In Russian).

Talgat Tadzhuddin ostayetsya na postu verkhovnogo muftiya Rossii po resheniyu prezidiuma TSDUM, available at: http://tass.ru/obschestvo/2685001 (accessed February 11, 2017). (In Russian).

Federal’nyy zakon “O svobode sovesti i o religioznykh ob”yedineniyakh”, available at: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102049359 (accessed February 11, 2017). (In Russian).

Fond podderzhki Islama uvyaz v finansovoy afere, available at: http://islamio.ru/news/society/fond_podderzhki_islama_uvyaz_v_finansovoy. (accessed February 5, 2017). (In Russian).

Fond podderzhki islamskoy kul’tury, nauki i obrazovaniya yavlyayetsya chestnym instrumentom sotrudnichestva gosudarstva i musul’man, available at: http://muslim.ru/articles/288/12111/ (accessed February 10, 2017). (In Russian).

Shakhov M. O. (2013) Pravovyye osnovy deyatel’nosti religioznykh ob”yedineniy v Rossiyskoy Federatsii, Izd-vo Sretenskogo monastyrya, Moscow. (In Russian).

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають