ЮНГІАНСЬКЕ РОЗУМІННЯ ІНДИВІДУАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В ОПОВІДАННІ ЦАНЬ СЮЕ “ПОРОЖНІ КІМНАТИ”

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  М. О. Война

  О. С. Воробей

Анотація

Творчість – це найвища й найскладніша форма психічної діяльності, відтак розробка питання про роль несвідомого у структурі художньої творчості і сприйняття важливі для аналізу психології мистецтва. На думку К.-Г. Юнга, народження кожного твору завжди пов’я-зане з дією могутніх сил, що спочивають у колективному несвідомому й виявляються крізь творчість окремого митця. У юнгіанській психології індивідуація – це процес досягнення індивідом психічної зрілості шляхом формування збалансованої системи свідомих і несвідомих компонентів психіки. Мотив індивідуації в літературі охоплює цілу низку ситуацій, коли людина – типово молода, часто наївна – переживає під час сюжету твору момент просвітлення, відкриття чи ініціації, що приводить до визнання «значущої істини про світ, суспільство або власне “я”». Сучасну китайську письменницю Цань Сюе (残雪, нар. у 1953 р.) особливо цікавила психічна діяльність людини, тому у своїх творах вона часто оперує поняттями, ідеями та образами, що піддаються юнгіанському прочитанню, зокрема з погляду принципу індивідуації, який є наріжним каменем цього аналізу. Фантазія Цань Сюе творить втаємничено-примарну атмосферу художнього тексту, наповнену дивовижними та страшними образами. Письменниця володіє здатністю глибокого проникнення у глибини людської психіки, безапеляційного виявлення трагічної суті людського існування крізь призму власного життєвого досвіду. Відтак, метод ампліфікації, розроблений К.-Г. Юнгом, у поєднанні з історичним та порівняльно-типологічним методами, дав змогу здійснити психоаналітичну інтерпретацію новели Цань Сюе “Порожні кімнати” з позицій самості та її рефлексивної свідомості. У новелі “Порожні кімнати” є кілька аспектів несвідомого (будівлі, двері, архетипові мешканці, пошук домівки), які потрібно інтегрувати зі свідомими психологічними компонентами, що складаються з усіх відторгнених та пригнічених елементів особистості. Процес комплексної роботи з цими аспектами є аналогічним до подорожі архетипу героя, кінцевою метою цих блукань є індивідуація, завдяки якій людина відновлює спорідненість зі своїм “я”, архетипом, що представляє цілісність і всеосяжність.

Як цитувати

Война, М. О., & Воробей, О. С. (2021). ЮНГІАНСЬКЕ РОЗУМІННЯ ІНДИВІДУАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В ОПОВІДАННІ ЦАНЬ СЮЕ “ПОРОЖНІ КІМНАТИ”. Східний світ, (3 (112), 55-65. https://doi.org/10.15407/orientw2021.03.055
Переглядів статті: 211 | Завантажень PDF: 93

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

індивідуація, архетип, К.-Г. Юнг, Література, несвідоме, новела, Цань Сюе

Посилання

Akam J. H. and Yahya W. (2018), “Overcoming the shadow and achieving individuation through a Hero’s journey in Tunku Halim’s ‘A Sister’s Tale’ ”, Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities, Vol. 26, No. 1, pp. 345–358, available at: http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/60246/1/20%20JSSH-1855-2016-3rdProof.pdf (accessed April 9, 2021).

Bell A. G. (1935), “Office Cat”, in The Winona Times, January 4, Column 2, Winona, Mississippi, p. 2, available at: https://www.newspapers.com/newspage/304230062/ (accessed April 16, 2021).

Chang A. (2009), “The Witch and the Damsel: The Female Quest for Individuation in Marilyn McLaughlin’s ‘Witchwoman’ ”, Journal of Irish Studies, Vol. 24, pp. 101–109.

Dhanya A. P. and Sudakshina Bhattacharya (2019), “The Praxis of the Wedded Mystic: a Divergent Reading of Easterine Kire’s novel When the River Sleeps”, Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities, Vol. 11, No. 3, available at: http://rupkatha.com/V11/n3/v11n305.pdf (accessed April 9, 2021). https://doi.org/10.21659/rupkatha.v11n3.05

Dil J. (2010), “Writing as self-therapy: competing therapeutic paradigms in Murakami Haruki’s Rat trilogy”, Japan Forum, Vol. 22, Issue 1–2, pp. 43–64. https://doi.org/10.1080/09555803.2010.488942

Efthimiadis-Keith H. (2017), “The Memory of Original Wholeness and Conscious Differentiation in Genesis 1:1–2:4a”, Old Testament essays, Vol. 30, No. 2, pp. 283–299. https://doi.org/10.17159/2312-3621/2017/v30n2a6

Ellerhoff S. G. (2015), “Luke Skywalker’s Individuation”, Jung Journal, Vol. 9, Issue 3, pp. 44–54. https://doi.org/10.1080/19342039.2015.1053378

Feist J., Feist G. and Roberts T. A. (2002), Theories of Personality, 9th edition, McGraw-Hill Education, New York, NY.

Gulic I. (2017), “Sexual stereotypes and personality development in Federico Fellini’s 8½ and Juliet of the Spirits”, Studies in European Cinema, Vol. 14, Issue 3, pp. 184–199. https://doi.org/10.1080/17411548.2017.1354144

Jung C. G. (1976), The Portable Jung, Transl. by Hull R. F. C., Penguin Books, New York, NY.

Jung C. G. (2010), With Symbols and the Interpretation of Dreams (Bollingen), Transl. by Hull R. F. C., Princeton University Press, Princeton, NJ.

Jung C. G. (2014a), “Conscious, unconscious, and individuation”, in Read H. and Fordham M. (eds), Collected Works of C. G. Jung, Vol. 9 (Part 1): Archetypes and the Collective Unconscious, 2nd ed., Princeton University Press, Princeton, NJ, pp. 275–289. https://doi.org/10.1515/9781400850969.275

Jung C. G. (2014b), “Answer to Job”, in Read H. and Fordham M. (eds), Collected Works of C. G. Jung, Vol. 11: Psychology and Religion: West and East, 2nd ed., Princeton University Press, Princeton, NJ, pp. 355–470. https://doi.org/10.1515/9781400850983.355

Kafka Franz (1971), The Complete Stories, Schocken Books, New York, NY.

Leader C. (2009), “The Odyssey – a Jungian Perspective: Individuation and Meeting with the Archetypes of the collective unconscious”, British Journal of Psychotherapy, Vol. 25, Issue 4, pp. 506–519. https://doi.org/10.1111/j.1752-0118.2009.01145.x

Mays K. and Booth A. (2018), The Norton Introduction to Literature, 13th ed., W. W. Norton & Company, New York, NY.

Pi Popo (2012), Can Xue’s spatialized vision: Buildings and the exploration of the soul, M.A. University of Oregon, Eugene, Oregon.

Schmidt M. (2005), “Individuation: finding oneself in analysis – taking risks and making sacrifices”, The Journal of Analytical Psychology, Vol. 50, Issue 5, pp. 595–616. https://doi.org/10.1111/j.0021-8774.2005.00560.x

Shams P. and Farideh P. (2015), “The Mariner’s Way of Individuation: An Insight into the Jungian Principle of Acausality”, International Journal of Transpersonal Studies, Vol. 34, No. 1–2, pp. 45–54. https://doi.org/10.24972/ijts.2015.34.1-2.45

Shirazi M. and Yahya W. (2014), “P A Jungian Approach to Self-fragmentation of Twentieth Century in Orwell’s Nineteen Eighty Four”, International Journal of Applied Linguistics and English Literature, Vol. 3, No. 6, pp. 224–233. https://doi.org/10.7575/aiac.ijalel.v.3n.6p.224

Siddiq M. (1978), “The Process of Individuation in Al-Tayyeb Salih’s ‘Novel Season of Migration to the North’ ”, Journal of Arabic Literature, Vol. 9, pp. 67–104. https://doi.org/10.1163/157006478X00084

Stein M. (2005), “Some reflections on the influence of Chinese thought on Jung and his psychological theory”, The Journal of Analytical Psychology, Vol. 50, Issue 2, pp. 209–220. https://doi.org/10.1111/j.0021-8774.2005.00524.x

Zhu C. (2009), “Analytical psychology and Daoist inner alchemy: a response to C. G. Jung’s ‘Commentary on The Secret of the Golden Flower’ ”, The Journal of Analytical Psychology, Vol. 54, Issue 4, pp. 493–511. https://doi.org/10.1111/j.1468-5922.2009.01799.x

Can Xue (2005), Weile baochou xie xiaoshuo – Can Xue fangtanlu, Changsha, Hunnan wenyi chubanshe, Hunnan. (In Chinese).

Can Xue (2009), Heian linghun de wudao – Can Xue meiwen zixuanji, Wenhui chubanshe, Shanghai. (In Chinese).

Can Xue (2010), Quguang yundong, Shanghai eenyi chubanshe, Shanghai. (In Chinese).

REFERENCES

Akam J. H. and Yahya W. (2018), “Overcoming the shadow and achieving individuation through a Hero’s journey in Tunku Halim’s ‘A Sister’s Tale’ ”, Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities, Vol. 26, No. 1, pp. 345–358, available at: http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/60246/1/20%20JSSH-1855-2016-3rdProof.pdf (accessed April 9, 2021).

Bell A. G. (1935), “Office Cat”, in The Winona Times, January 4, Column 2, Winona, Mississippi, p. 2, available at: https://www.newspapers.com/newspage/304230062/ (accessed April 16, 2021).

Chang A. (2009), “The Witch and the Damsel: The Female Quest for Individuation in Marilyn McLaughlin’s ‘Witchwoman’ ”, Journal of Irish Studies, Vol. 24, pp. 101–109.

Dhanya A. P. and Sudakshina Bhattacharya (2019), “The Praxis of the Wedded Mystic: a Divergent Reading of Easterine Kire’s novel When the River Sleeps”, Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities, Vol. 11, No. 3, available at: http://rupkatha.com/V11/n3/v11n305.pdf (accessed April 9, 2021). https://doi.org/10.21659/rupkatha.v11n3.05

Dil J. (2010), “Writing as self-therapy: competing therapeutic paradigms in Murakami Haruki’s Rat trilogy”, Japan Forum, Vol. 22, Issue 1–2, pp. 43–64. https://doi.org/10.1080/09555803.2010.488942

Efthimiadis-Keith H. (2017), “The Memory of Original Wholeness and Conscious Differentiation in Genesis 1:1–2:4a”, Old Testament essays, Vol. 30, No. 2, pp. 283–299. https://doi.org/10.17159/2312-3621/2017/v30n2a6

Ellerhoff S. G. (2015), “Luke Skywalker’s Individuation”, Jung Journal, Vol. 9, Issue 3, pp. 44–54. https://doi.org/10.1080/19342039.2015.1053378

Feist J., Feist G. and Roberts T. A. (2002), Theories of Personality, 9th edition, McGraw-Hill Education, New York, NY.

Gulic I. (2017), “Sexual stereotypes and personality development in Federico Fellini’s 8½ and Juliet of the Spirits”, Studies in European Cinema, Vol. 14, Issue 3, pp. 184–199. https://doi.org/10.1080/17411548.2017.1354144

Jung C. G. (1976), The Portable Jung, Transl. by Hull R. F. C., Penguin Books, New York, NY.

Jung C. G. (2010), With Symbols and the Interpretation of Dreams (Bollingen), Transl. by Hull R. F. C., Princeton University Press, Princeton, NJ.

Jung C. G. (2014a), “Conscious, unconscious, and individuation”, in Read H. and Fordham M. (eds), Collected Works of C. G. Jung, Vol. 9 (Part 1): Archetypes and the Collective Unconscious, 2nd ed., Princeton University Press, Princeton, NJ, pp. 275–289. https://doi.org/10.1515/9781400850969.275

Jung C. G. (2014b), “Answer to Job”, in Read H. and Fordham M. (eds), Collected Works of C. G. Jung, Vol. 11: Psychology and Religion: West and East, 2nd ed., Princeton University Press, Princeton, NJ, pp. 355–470. https://doi.org/10.1515/9781400850983.355

Kafka Franz (1971), The Complete Stories, Schocken Books, New York, NY.

Leader C. (2009), “The Odyssey – a Jungian Perspective: Individuation and Meeting with the Archetypes of the collective unconscious”, British Journal of Psychotherapy, Vol. 25, Issue 4, pp. 506–519. https://doi.org/10.1111/j.1752-0118.2009.01145.x

Mays K. and Booth A. (2018), The Norton Introduction to Literature, 13th ed., W. W. Norton & Company, New York, NY.

Pi Popo (2012), Can Xue’s spatialized vision: Buildings and the exploration of the soul, M.A. University of Oregon, Eugene, Oregon.

Schmidt M. (2005), “Individuation: finding oneself in analysis – taking risks and making sacrifices”, The Journal of Analytical Psychology, Vol. 50, Issue 5, pp. 595–616. https://doi.org/10.1111/j.0021-8774.2005.00560.x

Shams P. and Farideh P. (2015), “The Mariner’s Way of Individuation: An Insight into the Jungian Principle of Acausality”, International Journal of Transpersonal Studies, Vol. 34, No. 1–2, pp. 45–54. https://doi.org/10.24972/ijts.2015.34.1-2.45

Shirazi M. and Yahya W. (2014), “P A Jungian Approach to Self-fragmentation of Twentieth Century in Orwell’s Nineteen Eighty Four”, International Journal of Applied Linguistics and English Literature, Vol. 3, No. 6, pp. 224–233. https://doi.org/10.7575/aiac.ijalel.v.3n.6p.224

Siddiq M. (1978), “The Process of Individuation in Al-Tayyeb Salih’s ‘Novel Season of Migration to the North’ ”, Journal of Arabic Literature, Vol. 9, pp. 67–104. https://doi.org/10.1163/157006478X00084

Stein M. (2005), “Some reflections on the influence of Chinese thought on Jung and his psychological theory”, The Journal of Analytical Psychology, Vol. 50, Issue 2, pp. 209–220. https://doi.org/10.1111/j.0021-8774.2005.00524.x

Zhu C. (2009), “Analytical psychology and Daoist inner alchemy: a response to C. G. Jung’s ‘Commentary on The Secret of the Golden Flower’ ”, The Journal of Analytical Psychology, Vol. 54, Issue 4, pp. 493–511. https://doi.org/10.1111/j.1468-5922.2009.01799.x

Can Xue (2005), Weile baochou xie xiaoshuo – Can Xue fangtanlu, Changsha, Hunnan wenyi chubanshe, Hunnan. (In Chinese).

Can Xue (2009), Heian linghun de wudao – Can Xue meiwen zixuanji, Wenhui chubanshe, Shanghai. (In Chinese).

Can Xue (2010), Quguang yundong, Shanghai eenyi chubanshe, Shanghai. (In Chinese).