ВІД ТУВИНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ ДО ТУВИНСЬКОЇ АВТОНОМНОЇ ОБЛАСТІ РР ФСР : ІНІЦІАТОРИ, МОТИВИ ТА ОБСТАВИНИ ПРИЄДНАННЯ ТУВИ ДО РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  І. В. Отрощенко

Анотація

Автор аналізує такі дискусійні моменти об’єднавчого процесу, як відсутність референдуму, на якому мало б стояти питання приєднання Туви до Радянського Союзу, повноваження та фактичний політичний вплив Малого хуралу, який прийняв Декларацію про входження ТНР до складу СРСР, зупиняється на зацікавленості радянської сторони у природних ресурсах Туви. Автор доходить висновку, що плебісцит у Туві в першій половині XX ст. так і не був проведений, тому що як російська, так і радянська влада чудово розуміли, що результати народного волевиявлення можуть бути не на їхню користь. З другого боку, відмову від проведення плебісциту в 1944 р. (як, утім, і відмову від винесення доленосного питання на розгляд Великого хуралу) можна пояснити рішенням радянського керівництва, яке мало цінувало демократичні і конституційні процедури, зберігати заплановане приєднання в таємниці. Позицію тувинського політикуму, який не встиг оговтатися від репресій 1930-х рр., у питанні приєднання фактично визначав генсек Тувинської народно-революційної партії С. Тока. Автор також зупиняється на різноманітних сценаріях розв’язання тувинського питання в 1920–1930-ті рр. і підкреслює, що Сталін трактував період тісної взаємодії СРСР з Великобританією і США під час Другої світової війни як сприятливий для розв’язання міжнародних проблем у вигідному для Москви ключі. Рішення радянського керівництва приєднати Туву до СРСР може пояснюватись такими міркуваннями: 1) сталінська зовнішня політика до середини ХХ ст. дедалі більше схилялася до такого бачення кордонів країни, яким воно було за часів Російської імперії, а Тува в 1910-ті рр. була фактично інкорпорована до складу Російської імперії; 2) у Туви був відсутній статус буфера, оскільки вона розташовувалася між Радянським Союзом і дружньою йому Монгольською Народною Республікою; 3) виявлення в Туві урану, відведення їй, імовірно, певної ролі в радянському військово-промисловому комплексі могли стати ще одним аргументом в очах радянського керівництва на користь приєднання Туви до Радянського Союзу.

Як цитувати

Отрощенко, І. В. (2018). ВІД ТУВИНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ ДО ТУВИНСЬКОЇ АВТОНОМНОЇ ОБЛАСТІ РР ФСР : ІНІЦІАТОРИ, МОТИВИ ТА ОБСТАВИНИ ПРИЄДНАННЯ ТУВИ ДО РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ. Східний світ, (4 (101), 43-69. https://doi.org/10.15407/orientw2018.04.043
Переглядів статті: 69 | Завантажень PDF: 41

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Й. В. Сталін, Китай, міжнародні відносини, Малий хурал, Монголія, природні ресурси, референдум, С. К. Тока, Сіньцзян, СРСР, Тувинська Народна Республіка, тувинці, уран

Посилання

Байыр-оол М. С. Уникальный опыт вертикальной мобильности // Социологические исследования, 2010, № 2.

Байыр-оол М. С. Хроника вхождения Тувы в состав СССР // Сетевое информационное агентство “Тува-онлайн”. 2014. URL: http://www.tuvaonline.ru/2014/10/08/hronika-vhozhde-niya-tuvy-v-sostav-s. (дата звернення: 20.09.2018).

Воскресенский А. Д. Китай и Россия в Евразии. Историческая динамика политических взаимовлияний. Москва, 2004.

Галенович Ю. М. “Белые пятна” и “болевые точки” в истории советско-китайских отношений. Т. І. От Октября 1917 г. до октября 1949 г. Москва, 1992.

Галенович Ю. М. Два генералиссимуса: И. В. Сталин и Цзян Чжунчжэн (Чан Кайши). Москва, 2008.

Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), ф. 200, оп. 1, ед. хр. 501; ф. Р-5446, оп. 12а, ед. хр. 980.

Гасанлы Дж. П. Синьцзян в орбите советской политики: Сталин и мусульманское движение в Восточном Туркестане (1931–1949) / пер. с азерб. Ф. Гаджиева. 2-е изд., стер. Москва, 2016.

Документ № 238. Запись беседы заведующего 3-м западным отделом НКИД СССР А. Ф. Неймана с временным поверенным в делах США в СССР Л. Гендерсоном о положении на Дальнем Востоке, 14.12.1935 / Советско-американские отношения. 1934–1939 // Интернет-проект “Архив Александра Н. Яковлева”. URL: http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/70521 (дата звернення: 20.09.2018).

Документы внешней политики. 22 июня 1941 – 1 января 1942. Т. XXIV. Москва, 2000.

Документы внешней политики СССР. Т. 20. Январь – декабрь 1937 г. Москва, 1976.

История Тувы. Т. II. Новосибирск, 2007.

Капица М. С. На разных параллелях. Записки дипломата. Москва, 1996.

Комарова В. В. Народные голосования в Российской Федерации. Directmedia, 2014.

Конституция РСФСР 1937 // Электронный музей конституционной истории России. URL: http://www.rusconstitution.ru/library/constitution/articles/940/ (дата звернення: 20.09.2018).

Конституция СССР 1936 года // Электронный музей конституционной истории России. URL: http://www.rusconstitution.ru/library/constitution/articles/1223/ (дата звернення: 20.09.2018).

Конституция СССР в редакции от 7 октября 1977 г. // Электронный музей конституционной истории России. URL: http://www.rusconstitution.ru/library/constitution/articles/9681/ (дата звернення: 20.09.2018).

Ламажаа Ч. К. Клановость в политике регионов России. Тувинские правители. Санкт-Петербург, 2010.

Литтлпейдж Джон Д., Бесс Демари. В поисках советского золота // Исторические материалы. URL: http://istmat.info/node/21666 (дата звернення: 20.09.2018).

Моллеров Н. М. Советско-тувинские отношения: 1917–1944 гг.: диссертация... д-ра ист. наук: 07.00.02 – Отечественная история / Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации. Москва, 2005.

Москаленко Н. П. Этнополитическая история Тувы в ХХ веке. Москва, 2004.

Обухов В. Г. Потерянное Беловодье. История Русского Синьцзяна. Москва, 2012.

Ондар Е. М. К вопросу об особенностях политического развития Тувинской Народной Республики в 1920–1930-е годы // Вестник Томского государственного педагогического университета, 2016, № 12 (177).

Отрощенко І. В. “…Він живе цією ідеєю”: панмонгольський вектор Х. Чойбалсана // Східний світ, 2010, № 3.

Отрощенко И. В. Вхождение Тувы в состав СССР: альтернативные мнения // Новые исследования Тувы, 2017, № 4. URL: https://nit.tuva.asia/nit/article/view/738 (дата звернення: 20.09.2018).

Печатнов В. О. Сталин и Рузвельт – союзники в войне // Великая Победа: в 15 т. Т. VIII. Верховный Главнокомандующий. Москва, 2015.

Приложения. Из годового отчета Народного Комиссариата Иностранных Дел РСФСР к IX Съезду Советов за 1920–1921 гг. // Исторические материалы. URL: http://istmat.info/node/51005 (дата звернення: 20.09.2018).

Протоколы 1-го Великого Хуралдана Монгольской Народной Республики. Улан-Батор-Хото, 1925.

Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 17, оп. 3, ед. хр. 68, 423, оп. 137, ед. хр. 410, оп. 162, ед. хр. 15; ф. 82, оп. 2, ед. хр. 1280; ф. 144, оп. 1, ед. хр. 40; ф. 495, оп. 16, ед. хр. 62, оп. 20, ед. хр. 546; оп. 152, ед. хр. 42, оп. 153, ед. хр. 1; ф. 508. оп. 3, ед. хр. 5, 11; ф. 558, оп. 1, ед. хр. 3531, 5388, оп. 11, ед. хр. 234, 322, 323, 387.

Рощин С. К. Маршал Монголии Х. Чойбалсан. Штрихи биографии. Москва, 2005.

Саая С. В., Сат С. Ч. Геополитический статус Тувы в первой половине XX века (1911–1944 годы). Абакан, 2006.

Сборник законов и основных постановлений Правительства Тувинской Народной Республики / Под общей редакцией Х. Анчима и С. Т. Чимба. Кызыл, 1944.

Собрание архивных документов по истории Тувы: в 4-х т. Т. III. 1921–1944 гг. Улан-Батор; Кызыл, 2014.

Советское руководство. Переписка. 1928–1941 гг. Москва, 1999.

Сто сорок бесед с Молотовым: Из дневника Ф. Чуева. Москва; 1991.

Схиммельпеннинк ван дер Ойе Д. Неизвестный Пржевальский // Ариаварта. Научный журнал, 1997, № 1.

Харунова М. М. Социально-политическое развитие Тувы в середине XX века. Новосибирск, 2011.

Хомушку Ю. Ч. Процессы сближения и вхождения Тувинской Народной Республики в состав СССР: 20–40-е годы XX в.: Автореф. дис. ... к-та ист.: 07.00.02 – история / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Москва, 2002.

Цзян Чжунчжэн (Чан Кайши). Советская Россия в Китае. Воспоминания и размышления в 70 лет. 2-е изд., испр. и доп. Москва, 2009.

Шинкарев Л. И. Цеденбал и его время: в 2 т. Т. 1: Любовь. Власть. Трагедия. Москва, 2006a.

Шинкарев Л. И. Цеденбал и его время: в 2 т. Т. 2: Документы. Письма. Воспоминания. Москва, 2006b.

Academy of Science’s Role in Field Expeditions. December 29, 1949. Document Number (FOIA) / ESDN (CREST): CIA-RDP80-00926A001800040002-8 // Central Intelligence Agency (CIA). URL: https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP80-00926A00180004000. (дата звернення: 20.09.2018).

Alatalu T. Tuva. A State Reawakens // Soviet Studies. Vol. 44, No. 5. 1992. https://doi.org/10.1080/09668139208412051

Alatalu Toomas, Strupp Michael. Tuva // Max Planck Encyclopedia of Public International Law [MPEPIL]. Vol. 10. Oxford, 2012.

Atwood Christopher Pratt. Encyclopedia of Mongolia and the Mongol empire. New York, 2004.

Dashpurev D., Usha Prasad. Mongolia: Revolution and Independence. 1911–1992. New Delhi, 1993.

Fisher Harold H. Soviet Policies in Asia // Annals of the American Academy of Political and Social Science. Vol. 263: The Soviet Union Since World War II. 1949. https://doi.org/10.1177/000271624926300119

Foreign Relations of the United States: Diplomatic Papers, 1935. Vol. III: The Far East / Editors: John G. Reid, Louis E. Gates, Ralph R. Goodwin. Washington, 1953.

Foreign Relations of the United States: Diplomatic Papers. The Conferences at Cairo and Tehran, 1943 / Editors: William M. Franklin, William Gerber. Washington, 1961.

Foreign Relations of the United States: Diplomatic Papers. The Conference of Berlin (The Potsdam Conference), 1945. Vol. II / Editor: Richardson Dougall. Washington, 1960.

Foreign Relations of the United States, 1946, The Far East: China. Vol. X / Editors: Ralph R. Goodwin, Herbert A. Fine, Francis C. Prescott, Velma H. Cassidy. Washington, 1972.

Forsyth James. A History of the Peoples of Siberia: Russia’s North Asian Colony 1581–1990. Cambridge, UK, 2000.

Heaton William. Mongolia: Troubled Satellite // Asian Survey. Vol. 13, No. 2. 1973. https://doi.org/10.2307/2642740

Information on Soviet military strength. 17 July 1950 // Central Intelligence Agency (CIA). URL: https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP82-00039R00010007001. (дата звернення: 20.09.2018).

Kolarz Walter. The Peoples of the Soviet Far East. New York, 1954.

Körner-Lakatos Erich. Ada Kaleh, Tannu-Tuwa, Acre. Fünfzig historische Nischen. Münster, 2010.

Lattimore Owen. Political Conditions in Mongolia and Chinese Turkestan // Annals of the American Academy of Political and Social Science. Vol. 152: China. 1930.

Mansvetov F. S. Tannu-Tuva – The Soviet “Atom City”? // Russian Review. Vol. 6, No. 2. 1947. https://doi.org/10.2307/125304

Mongush Mergen. The annexation of Tannu-Tuva and the formation of the Tuvinskaya ASSR // Nationalities Papers: The Journal of Nationalism and Ethnicity. Vol. XXI, No. 2. 1993.

Rupen R. The Mongolian People’s Republic. Stanford, Calif., 1966.

Rupen R. A. The absorption of Tuva // The Anatomy of Communist Takeovers / Ed. Thomas T. Hammond. New Haven, 1975.

Soviet relations with Outer Mongolia. June 10, 1954. Document Number (FOIA) / ESDN (CREST): CIA-RDP80-00810A004300390001-1 // Central Intelligence Agency (CIA). URL: https://www.cia.gov/library/readingroom/document/cia-rdp80-00810a0043003. (дата звер-нення: 20.09.2018).

Tannu Tuva 1911–1944 // The World at War. From Versailles to the Cold War. Website. URL: http://www.schudak.de/timelines/tannutuva1911-1944.html (дата звернення: 20.09.2018).

The atomic bomb potential of the USSR. July 23, 1951. Document Number (FOIA) / ESDN (CREST): CIA-RDP80-00809A000600400463-3 // Central Intelligence Agency (CIA). URL: https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP80-00809A00060040046. (дата звернення: 20.09.2018).

Tomasic Dinko. The Structure of Soviet Power and Expansion // Annals of the American Academy of Political and Social Science. Vol. 271. Moscow’s European Satellites. 1950.

(UNTITLED). August 19, 1946. Document Number (FOIA) / ESDN (CREST): CIA-RDP78-01617A005800030036-3 // Central Intelligence Agency (CIA). URL: https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP78-01617A00580003003. (дата звернення: 20.09.2018).

REFERENCES

Bayyr-ool M. S. (2010), “Unikal’nyy opyt vertikal’noy mobil’nosti”, in Sotsiologicheskiye issledovaniya, No. 2, pp. 141–148. (In Russian).

Baiyr-ool M. S. (2014), “Khronika vkhozhdeniya Tuvy v sostav SSSR”, in Setevoye informatsionnoye agentstvo “Tuva-onlayn”, available at: www.tuvaonline.ru/2014/10/08/hronika-vhozhdeniya-tuvy-v-sostav-sssr.html (accessed September 20, 2018). (In Russian).

Voskresenskiy A. D. (2004), Kitay i Rossiya v Evrazii. Istoricheskaya dinamika politicheskikh vzaimovliyaniy, Muravey, Moscow. (In Russian).

Galenovich, Yu. M. (1992), “Belyye pyatna” i “bolevyye tochki” v istorii sovetsko-kitayskikh otnosheniy, Vol. I: Ot Oktyabrya 1917 g. do oktyabrya 1949 g., Institut Dal’nego Vostoka, Moscow. (In Russian).

Galenovich Yu. M. (2008), Dva generalissimusa: I. V. Stalin i Tszyan Chzhunchzh·en (Chan Kayshi), IDV RAN, Moscow. (In Russian).

Gasanly Dzh. P. (2016), Sin’tszyan v orbite sovetskoy politiki: Stalin i musul’manskoye dvizheniye v Vostochnom Turkestane (1931–1949), Transl. from the Azerbaijani by F. Gadzhiyev, 2nd ed., FLINTA, Moscow. (In Russian).

Gosudarstvennyy arkhiv Rossiyskoy Federatsii (GARF) [The State Archive of the Russian Federation], Fund 200, Inventory 1, File 501; Fund R-5446, Inventory 12a, File 980.

“Dokument No. 238. Zapis’ besedy zaveduyushchego 3-m zapadnym otdelom NKID SSSR A.F. Neymana s vremennym poverennym v delakh SSHA v SSSR L. Gendersonom o polozhenii na Dal’nem Vostoke, 14.12.1935 / Sovetsko-amerikanskiye otnosheniya. 1934–1939”, Internet-proyekt “Arkhiv Aleksandra N. Yakovleva”, available at: www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/70521 (accessed September 20, 2018). (In Russian).

Dokumenty vneshney politiki. 22 iyunya 1941 – 1 yanvarya 1942 (2000), Vol. XXIV, Mezhdunarodnyye otnosheniya, Moscow. (In Russian).

Dokumenty vneshney politiki SSSR, Vol. 20: Yanvar’ – dekabr’ 1937 g. (1976), Moscow. (In Russian).

Istoriya Tuvy (2007), Vol. II, Nauka, Novosibirsk. (In Russian).

Kapitsa M. S. (1996), Na raznykh parallelyakh. Zapiski diplomata, Kniga i biznes, Moscow. (In Russian).

Komarova V. V. (2014), Narodnyye golosovaniya v Rossiyskoy Federatsii, Directmedia. (In Russian).

“Konstitutsiya RSFSR 1937”, in Elektronnyy muzey konstitutsionnoy istorii Rossii, available at: www.rusconstitution.ru/library/constitution/articles/940/ (accessed September 20, 2018). (In Russian).

“Konstitutsiya SSSR 1936 goda” in Elektronnyy muzey konstitutsionnoy istorii Rossii, available at: www.rusconstitution.ru/library/constitution/articles/1223/ (accessed September 20, 2018). (In Russian).

“Konstitutsiya SSSR v redaktsii ot 7 oktyabrya 1977 g.”, in Elektronnyy muzey konstitutsionnoy istorii Rossii, available at: www.rusconstitution.ru/library/constitution/articles/9681/ (accessed September 20, 2018). (In Russian).

Lamazhaa Ch. K. (2010), Klanovost’ v politike regionov Rossii. Tuvinskiye praviteli, Aleteyya, Saint Petersburg. (In Russian).

Littlpeydzh Dzhon D. and Bess Demari, “V poiskakh sovetskogo zolota”, in Istoricheskiye materialy, available at: http://istmat.info/node/21666 (accessed September 20, 2018). (In Russian).

Mollerov N. M. (2005), Sovetsko-tuvinskiye otnosheniya: 1917–1944 gg., Dissertatsiya... d-ra ist. nauk: 07.00.02 – Otechestvennaya istoriya, Rossiyskaya akademiya gosudarstvennoy sluzhby pri Prezidente Rossiyskoy Federatsii, Moscow. (In Russian).

Moskalenko N. P. (2004), Etnopoliticheskaya istoriya Tuvy v XX veke, Nauka, Moscow. (In Russian).

Obukhov V. G. (2012), Poteryannoye Belovod’ye. Istoriya Russkogo Sin’tszyana, ZAO Izdatel’stvo Tsentrpoligraf, Moscow. (In Russian).

Ondar E. M. (2016), “K voprosu ob osobennostyakh politicheskogo razvitiya Tuvinskoy Narodnoy Respubliki v 1920–1930-e gody”, in Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta, No. 12 (177), pp. 158–164. (In Russian).

Otroshchenko I. V. (2010), “ ’…Vin zhyve tsiyeyu ideyeyu’: panmonhol’s’kyy vektor Kh. Choybalsana”, Shìdnij svìt, No. 3, pp. 81–91. (In Ukrainian).

Otroshchenko I. V. (2017), “Vkhozhdeniye Tuvy v sostav SSSR: al’ternativnyye mneniya”, Novyye issledovaniya Tuvy, No. 4, available at: https://nit.tuva.asia/nit/article/view/738 (accessed September 20, 2018). (In Russian).

Pechatnov V. O. (2015), “Stalin i Ruzvel’t – soyuzniki v voyne”, in Velikaya Pobeda: In 15 vols., Vol. VIII: Verkhovnyy Glavnokomanduyushchiy, Moscow. (In Russian).

“Prilozheniya. Iz godovogo otcheta Narodnogo Komissariata Inostrannykh Del RSFSR k IX S”yezdu Sovetov za 1920–1921 gg.”, in Istoricheskiye materialy, available at: http://istmat.info/node/51005 (accessed September 20, 2018). (In Russian).

Protokoly 1-go Velikogo Khuraldana Mongol’skoy Narodnoy Respubliki (1925), Ulaanbaatar. (In Russian).

Rossiyskiy gosudarstvennyy arkhiv sotsial’no-politicheskoy istorii (RGASPI) [The Russian State Archive of Socio-Political History], Fund 17, Inventory 3, Files 68, 423, Inventory 137, File 410, Inventory 162, File 15; Fund 82, Inventory 2, File 1280; Fund 144, Inventory 1, File 40; Fund 495, Inventory 16, File 62, Inventory 20, File 546; Inventory 152, File 42, Inventory 153, File 1; Fund 508, Inventory 3, Files 5, 11; Fund 558, Inventory 1, Files 3531, 5388, Inventory 11, Files 234, 322, 323, 387.

Roshchin S. K. (2005), Marshal Mongolii Kh. Choybalsan. Shtrikhi biografii, IV RAN, Moscow. (In Russian).

Saaya S. V. and Sat S. Ch. (2006), Geopoliticheskiy status Tuvy v pervoy polovine XX veka (1911–1944 gody), Khakasskoye kn. izd-vo, Abakan. (In Russian).

Sbornik zakonov i osnovnykh postanovleniy Pravitel’stva Tuvinskoy Narodnoy Respubliki (1944), Kh. Anchima and S. T. Chimba (Eds.), Tuvinskoye gosudarstvennoye izdatel’stvo, Kyzyl. (In Russian).

Sobraniye arkhivnykh dokumentov po istorii Tuvy: In 4 vols., Vol. III: 1921–1944 gg. (2014), ADMON PRINT, Ulan-Bator and Kyzyl. (In Mongolian, Tuvinian, Russian).

Sovetskoye rukovodstvo. Perepiska. 1928–1941 gg. (1999), Rossiyskaya politicheskaya entsiklopediya, Moscow. (In Russian).

Sto sorok besed s Molotovym: Iz dnevnika F. Chuyeva (1991), Terra, Moscow. (In Russian).

Skhimmel’pennink van der Oyye D. (1997), “Neizvestnyy Przheval’skiy”, in Ariavarta. Nauchnyy zhurnal, No. 1, pp. 207–226. (In Russian).

Kharunova M. M. (2011), Sotsial’no-politicheskoye razvitiye Tuvy v seredine XX veka, Nauka, Novosibirsk. (In Russian).

Khomushku Yu. Ch. (2002), Protsessy sblizheniya i vkhozhdeniya Tuvinskoy Narodnoy Respubliki v sostav SSSR: 20–40-e gody XX v., Avtoref. dis. ... k-ta ist.: 07.00.02 – istoriya, Mosk. gos. un-t im. M. V. Lomonosova, Moscow. (In Russian).

Tszyan Chzhunchzhen (Chan Kayshi) (2009), Sovetskaya Rossiya v Kitaye. Vospominaniya i razmyshleniya v 70 let, 2-nd ed., Moscow. (In Russian).

Shinkarev L. I. (2006a), Tsedenbal i ego vremya: In 2 vols., Vol. 1: Lyubov’. Vlast’. Tragediya, Sobraniye, Moscow. (In Russian).

Shinkarev L. I. (2006b), Tsedenbal i ego vremya: In 2 vols., Vol. 2: Dokumenty. Pis’ma. Vospominaniya, Sobraniye, Moscow. (In Russian).

“Academy of Science’s Role in Field Expeditions. December 29, 1949. Document Number (FOIA) / ESDN (CREST): CIA-RDP80-00926A001800040002-8”, Central Intelligence Agency (CIA), available at: https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP80-00926A0018000 40002-8.pdf (accessed September 20, 2018).

Alatalu T. (1992), “Tuva. A State Reawakens”, Soviet Studies, Vol. 44, No. 5, pp. 881–895. https://doi.org/10.1080/09668139208412051

Alatalu Toomas and Strupp Michael (2012), “Tuva”, Max Planck Encyclopedia of Public International Law [MPEPIL], Vol. 10, Oxford University Press, Oxford, lk. 124–127.

Atwood Christopher Pratt (2004), Encyclopedia of Mongolia and the Mongol empire, Facts on File, New York.

Dashpurev D. and Usha Prasad (1993), Mongolia: Revolution and Independence. 1911–1992, Subhash, New Delhi.

Fisher Harold H. (1949), “Soviet Policies in Asia”, Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 263: The Soviet Union Since World War II, pp. 188–201. https://doi.org/10.1177/000271624926300119

Foreign Relations of the United States: Diplomatic Papers, 1935, Vol. III: The Far East (1953), John G. Reid, Louis E. Gates and Ralph R. Goodwin (Eds.). Government Printing Office, Washington.

Foreign Relations of the United States: Diplomatic Papers. The Conferences at Cairo and Tehran, 1943 (1961), William M. Franklin and William Gerber (Eds.). Government Printing Office, Washington.

Foreign Relations of the United States: Diplomatic Papers. The Conference of Berlin (The Potsdam Conference), 1945 (1960), Vol. II, Richardson Dougall (Ed.), Government Printing Office, Washington.

Foreign Relations of the United States, 1946, The Far East: China (1972), Vol. X, Ralph R. Goodwin, Herbert A. Fine, Francis C. Prescott and Velma H. Cassidy (Eds.), Government Printing Office, Washington.

Forsyth James (2000), A History of the Peoples of Siberia: Russia’s North Asian Colony 1581–1990, Cambridge University Press, Cambridge, UK.

Heaton William (1973), “Mongolia: Troubled Satellite”, Asian Survey, Vol. 13, No. 2, pp. 246–251. https://doi.org/10.2307/2642740

“Information on Soviet military strength. 17 July 1950. Document Number (FOIA) / ESDN (CREST): CIA-RDP82-00039R000100070017-6”, Central Intelligence Agency (CIA), available at: https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP82-00039R00010007001. (accessed September 20, 2018).

Kolarz Walter (1954), The Peoples of the Soviet Far East, Parager, New York.

Körner-Lakatos Erich (2010), Ada Kaleh, Tannu-Tuwa, Acre. Fünfzig historische Nischen, Münster, Monsenstein und Vannerdat.

Lattimore Owen (1930), “Political Conditions in Mongolia and Chinese Turkestan”, Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 152: China, pp. 318–327.

Mansvetov F. S. (1947), “Tannu-Tuva – The Soviet ‘Atom City’ ”? Russian Review, Vol. 6, No. 2, pp. 9–19. https://doi.org/10.2307/125304

Mongush Mergen (1993), “The annexation of Tannu-Tuva and the formation of the Tuvinskaya ASSR”, Nationalities Papers: The Journal of Nationalism and Ethnicity, Vol. XXI, No. 2, pp. 47–52.

Rupen R. (1966), The Mongolian People’s Republic, Hoover Institution on War, Revolution, and Peace, Stanford University, Stanford, Calif.

Rupen R. A. (1975), “The absorption of Tuva”, in Thomas T. Hammond (Ed.), The Anatomy of Communist Takeovers, Yale University Press, New Haven, pp. 148–150.

“Soviet relations with Outer Mongolia. June 10, 1954. Document Number (FOIA) / ESDN (CREST): CIA-RDP80-00810A004300390001-1”, Central Intelligence Agency (CIA), available at: https://www.cia.gov/library/readingroom/document/cia-rdp80-00810a0043003. (accessed September 20, 2018).

“Tannu Tuva 1911–1944”, in The World at War. From Versailles to the Cold War. Website, available at: www.schudak.de/timelines/tannutuva1911-1944.html (accessed September 20, 2018).

“The atomic bomb potential of the USSR. July 23, 1951. Document Number (FOIA) / ESDN (CREST): CIA-RDP80-00809A000600400463-3”, Central Intelligence Agency (CIA), available at: https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP80-00809A00060040046. (accessed September 20, 2018).

Tomasic Dinko (1950), “The Structure of Soviet Power and Expansion”, Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 271: Moscow’s European Satellites, pp. 32–42.

“(UNTITLED). August 19, 1946. Document Number (FOIA) / ESDN (CREST): CIA-RDP78-01617A005800030036-3”, Central Intelligence Agency (CIA), available at: https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP78-01617A00580003003. (accessed September 20, 2018).

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають